FOTO: Bauskas, Iecavas, Vecumnieku un Rundāles novadā norisinās ikgadējās skolotāju augusta konferences 22

Skolotāju konferences četros mūspuses novados notiek visas nedēļas garumā – Bauskā un Iecavā bija pirmdien, Vecumniekos būs ceturtdien un Rundālē – piektdien.

Vecumnieku novada izglītības nodaļas vadītāja Vija Beļūna informē, ka skolotāju konference plānota ceturtdien, 29. augustā. Sarīkojumā tiksies Vecumnieku novada un Neretas novada Mazzalves pamatskolas pedagogi. «Šis pasākums paredzēts kā svinīgs sarīkojums skolotājiem par tēmu «Laime»,» informē V. Beļūna. Pedagogi varēs klausīties Latvijas Neatkarīgās televīzijas moderatora un žurnālista Haralda Burkovska lekciju «Laimes dimensijas» un Mārupes vidusskolas direktora vietnieces, «VITAE» lektores Andželas Sokolovas lekciju «Laimīgi pedagogi = Laimīgi skolēni = Laimīgi vecāki».

Izglītības nodaļas vadītāja «Bauskas Dzīvei» atklāja, ka šogad vairākās Vecumnieku novada izglītības iestādēs darbu sāks jauni pedagogi: «Misas vidusskolā atrasts fizikas un mūzikas skolotājs, Skaistkalnes vidusskolā sportu, vizuālo mākslu mācīs jauni skolotāji, būs jauna pirmsskolas pedagoģe. Zīmīgi ir tas, ka šogad Skaistkalnē pensijā dodas nopelniem bagātā Austra Auguste,» teic izglītības nodaļas vadītāja. Vienīgi Stelpes pamatskolā trūkst sociālo zinību un sporta skolotāju.»

Iecavas novada izglītības nodaļas vadītāja Vija Ieleja pastāstīja, ka skolotāju konference Iecavas novada pedagogiem notika vakar, 26. augustā: «Šajā konferencē liels akcents likts uz kompetenču izglītību skolā, sagatavoti secinājumi par paveikto un to, kas jādara nākotnē. Plānota prezentācija par viedo klasi.» Izglītības nodaļas vadītāja informē, ka metodiskās apvienības pārtaps par metodiskajām jomām.

«Zālītes speciālajā pamatskolā atrasts jauns direktors, Iecavas vidusskolā ir jauns sākumskolas pedagogs, kas mācīs angļu valodu. Pirmsskolas izglītības iestādē «Cālītis» ir jauna skolotāja. Arī mūzikas un mākslas skolā ir jauni vijoļspēles un mūzikas teorijas pedagogi,» stāsta V. Ieleja. «Jaunums – šogad izveidota Iecavas pamatskola līdzšinējās Dzimtmisas pamatskolas un Iecavas internātpamatskolas vietā, ir paaugstināta minimālā alga skolotājiem, pirmsskolas izglītības iestādes darbojas pēc jaunajām vadlīnijām.» Vadītāja pauž, ka apgūtas jaunas metodes, kur «mācīšanas» vietā ir «mācīšanās».

Rundāles novadā skolotāju konference notiks 30. augustā. Skolotāji pētīs skolēna un pedagoga savstarpējo attiecību mijiedarbību un izzinās biežākos bērnu tiesību pārkāpumus. «Svarīgākais vārds šajā konferencē būs «pārmaiņas», jo šogad tās būs pirmsskolas izglītības iestādēs, bet nākamgad pamatskolas grupās, kas strādās pēc jaunajām vadlīnijām,» «Bauskas Dzīvei» pavēstīja Rundāles novada speciāliste izglītības un IT jomā Zinaida Sparāne.

Bauskas novada skolotāju konferencē pirmdien, 26. augustā, tika sveikti pedagogi. Izglītības un zinātnes ministrijas atzinības rakstu saņēma Bauskas sākumskolas direktore un Bauskas Valsts ģimnāzijas direktora pienākumu izpildītāja Linuta Ģerģe, Uzvaras pamatskolas matemātikas skolotāja Valda Bičkova. Pateicības rakstus ieguva Vecsaules pamatskolas skolotājas Lauma Zariņa un Anna Guļkeviča, Bauskas pilsētas pamatskolas angļu valodas pasniedzēja Inga Junkurēna un Bauskas Valsts ģimnāzijas angļu un vācu valodas skolotāja Anita Vallenčuka.

Apsveikumus saņēma jaunie skolotāji – Bauskas sākumskolā strādās  trīs jauni skolotāji: Laura Kutra būs latviešu valodas un dabaszinību skolotāja, Armands Segliņš un Jānis Rācenis mācīs sportu. Bauskas pilsētas pamatskolā Inese Lauva strādās par sākumskolas skolotāju, informē Māra Bauvare, Bauskas novada izglītības nodaļas vadītāja.

Izglītības darbinieku konferencē Bauskas kultūras centrā tika aktualizētas jaunā mācību gada prioritātes: jaunā, kompetenču pieejā balstītā izglītības satura realizēšana pirmsskolā; mācību un audzināšanas darba pilnveidošana vispārējā izglītībā, profesionālās ievirzes un interešu izglītībā (metodiskais darbs, vērtēšana, sadarbība pedagogu starpā u.c.);  līdzdalība XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos 2020. gada 6. - 12. jūlijā Rīgā. Skolotāji klausījās LU pasniedzēja Ivara Austera lekciju par stereotipiem.

Dalībniekiem tika sniegts Rīgas saksofonu kvarteta koncerts, ko projektā «Mēs savam novadam» piedāvāja Bauskas mūzikas un mākslas skola. Šī mācību iestāde visu skolu pirmklasniekiem dāvāja jauno mākslinieku veidoto mūzikas instrumentu grāmatu, kā arī aicināja uz tās atvēršanas svētkiem 2. septembrī plkst.16.

Vietējās ziņas