FOTO: Skatē vērtējumu un ceļa vārdus turpmākajam darbam saņēmuši Vecumnieku novada amatierteātri

Divas dienas nedēļas nogalē, 18. un 19.maijā, Vecumnieku novada Misas ciema tautas namā norisinājās novada amatierteātru skate. Tajā savu meistarību rādīja seši kolektīvi un saņēma novērtējumu pēc vairākiem kritērijiem 50 punktu sistēmā.

Režisori pēc katras izrādes uzklausīja profesionālus ieteikumus tālākai meitarības veidošanai un attīstībai. Šogad Vecumniekos skati vērtēt žūrijā bija aicināti pieredzējušie režisori Zigrīda Ezeriņa un Ģirts Sils.

Augstāko pakāpi novērtējumā saņēma Kurmenes tautas nama dedzīgie teātra entuziasti un spēlmaņi «Kurmene» par O. Preislera «Mazās raganiņas» uzvedumu Ingus Pavinkšņa režijā. Pirmo pakāpi piešķīra diviem amatierteātriem – Bārbeles tautas nama «Bārbelīšiem», arī režisors I. Pavinkšnis un mājiniekiem, Misas tautas nama «MIStērijAi» par R.Missūnes ludziņas «Rekets sieviešu gaumē» izrādīšanu, ko skatuviski veidojusi Sandra Vēvere, viņa arī Misas tautas nama vadītāja.

Otrās pakāpes vērtējumu saņēma Valles saieta nama amatierteātris, kas izrādīja A.Niedzviedža lugu «Meklēju omi opim», režisore Aija Skosa. Otrā pakāpe piešķirta arī Vecumnieku tautas nama «Vecmuižai» par A.Niedzviedža lugas «Es tevi negribēju» uzvedumu Vēsmas Petrušēvicas režijā. Viņa drosmīgi bija apvienojusi režisores pienākumus ar galvenās sieviešu lomas spēli. Par izjusto un skatuviski dziļi izdzīvoto monologu viņa saņēmusi īpaši labus vārdus un augstu žūrijas komisijas vērtējumu par labāko sieviešu lomas tēlojumu šajā skatē. Mājiniekus un viesus īpaši priecēja «MIStērijAs» aktrises Janas Dienas spēle un talants «sieviešu reketā».

Trešā pakāpe – Stelpes pagasta amatierteātrim «Re, mēs te», kas iestudējis A.Ūdra «Psihotropo namu», režisore Māra Lagzdiņa, kas nesen sākusi strādāt ar trupu.

Par savu lomu spēli īpašu žūrijas komisijas atzinību saņēma trīspadsmit aktieri no visām amatierteātru trupām.

Skaistkalnes tautas nama teātris «Gadījums» ar A.Bankas lugu «Kredīts» skatē nepiedalījās dalībnieces veselības problēmu dēļ.


Plašāk – „Bauskas Dzīves” drukātajā versijā 24.maijā.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas