«Getliņi EKO» plāno par 90% palielināt sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu; SPRK aicina paust viedokli par šiem tarifiem 11

Atkritumu poligona «Getliņi» apsaimniekotāja SIA «Getliņi EKO» no nākamā gada par apmēram 90% iecerējusi palielināt sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu, liecina uzņēmuma publiskotā informācija. Šis sadārdzinājums attieksies arī uz daļu no Bauskas novada iedzīvotājiem, iestādēm un uzņēmumiem, jo Bauskas novada pašvaldības uzņēmums "Vides serviss" nešķirotos sadzīves atkritumus apglabāt ved uz «Getliņu» poligonu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) aicina pakalpojuma lietotājus paust viedokli par SIA «Getliņi EKO» iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu. Lai uzklausītu interesentu viedokļus, SPRK organizē attālinātu uzklausīšanas sanāksmi 27. septembrī plkst. 14, «Bauskas Dzīvi» informē Baiba Jakobsone, SPRK sabiedrisko attiecību vadītāja.

SIA «Getliņi EKO» iesniegtais tarifu projekts aprēķināts dažādām dabas resursa nodokļa (DRN) likmēm. Atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam, DRN likme, kas tiek piemērota poligonā apglabātajam atkritumu daudzumam, šogad ir 65 EUR/t, 2022. gadā – 80 EUR/t, bet no 2023. gada – 95 EUR/t. 

Pie dabas resursu nodokļu likmes 65 eiro par tonnu spēkā esošais atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs ir 66,55 eiro par tonnu, bet iesniegtais - 126,83 eiro par tonnu jeb par 90,6% vairāk. Pie dabas resursu nodokļu likmes 80 eiro par tonnu spēkā esošais atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs ir 72,29 eiro par tonnu, bet iesniegtais - 137,46 eiro par tonnu jeb par 90,2% vairāk. Savukārt pie dabas resursu nodokļu likmes 95 eiro par tonnu spēkā esošais atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs ir 78,04 eiro par tonnu, bet iesniegtais - 148,1 eiro par tonnu, kas ir pieaugums par 89,8%.

Līdz ar to "Getliņi eko" plāno palielināt tarifu ar 2022.gada 1.janvāri no 66,55 eiro par tonnu līdz 126,83 eiro par tonnu.

Pēc uzņēmumā vēstītā, tarifa izmaiņas ir saistītas ar jaunas poligona infrastruktūras izbūvi un ekspluatāciju, tostarp pieaugumu pamatlīdzekļu nolietojuma izmaksās saistībā ar investīcijām poligona infrastruktūrā, jaunas bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas ekspluatācijas sākšanu, ietekmes uz vidi samazināšanas izmaksām, personāla izmaksām, sabiedrības izglītības izmaksām, kā arī izmaiņām poligonā notiekošajos procesos.

Jaunie tarifi attieksies uz Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģionā radītajiem nešķirotiem sadzīves atkritumiem, kas nonāk poligonā "Getliņi" arī no daļas Bauskas novada administratīvās teritorijas – no Bauskas pilsētas un Brunavas, Ceraukstes, Codes, Dāviņu, Gailīšu, Īslīces, Mežotnes, Vecsaules pagasta.

Kā paskaidro SPRK, sanāksmē 27.septembrī SIA "Getliņi EKO" pilnvarotais pārstāvis iepazīstinās ar tarifu projekta būtību un ekonomisko pamatojumu. Turklāt SPRK norāda, ka iesniegtais tarifu projekts var mainīties tā izskatīšanas laikā.

Savu dalību attālinātā sanāksmē interesenti ir aicināti pieteikt, rakstot uz: inara.teibe@sprk.gov.lv līdz 24. septembrim. Tāpat lietotājiem ir iespēja savus priekšlikumus par iesniegto tarifu projektu sniegt elektroniski (sprk@sprk.gov.lv) pirms uzklausīšanas sanāksmes norises. SPRK izvērtēs gan uzklausīšanas sanāksmes laikā izteiktos, gan elektroniski saņemtos priekšlikumus, informē Baiba Jakobsone.

SPRK pārstāve akcentē, ka SPRK apstiprina sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu, un tā ir tikai viena daļa no sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas, ko par atkritumiem maksā iedzīvotāji. Pārējās atkritumu apsaimniekošanas maksas sastāvdaļas apstiprina pašvaldības. Tā ir maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, nogādāšanu uz atkritumu poligonu, šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu un citām darbībām, kas jāveic pašvaldībai, lai samazinātu to atkritumu daudzumu, kas tiek aizvests apglabāšanai uz atkritumu poligonu – atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas