Grāmatas vērtē virtuāli

Iecavas novada Bērnu bibliotēkas jaunie eksperti, kas piedalās lasīšanas veicināšanas projektā «Bērnu žūrija», cītīgi lasa 2008. gadā izdotās jaunās grāmatas. Bibliotēkas vadītāja Ludmila Šteinberga informē, ka izteikt savu vērtējumu un nobalsot par mīļākajām grāmatām skolēni var elektroniski. Līdz šim «Bērnu žūrijas» eksperti anketas aizpildīja rakstiski. Literatūras vērtētāji jauninājumu vērtē pozitīvi. Elektroniskā anketa viņiem sniedz iespēju ātrāk sistematizēt informāciju un pilnveidot datorprasmes. Skolēni atzīst, ka elektroniskā anketēšana ir daudz interesantāka. Ziņas no visām Latvijas bibliotēkām, kas iesaistās lasīšanas veicināšanas projektā, saņem un apkopo Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrs. Analizējot elektronisko anketu iesūtīšanas tempu šī gada augustā, Iecavas novada Bērnu bibliotēka izpelnījās atzinību. Bērnu literatūras centra diplomu un pārsteiguma balvu saņēma gan eksperte Laura Arāja, gan bibliotēka.Vairāki lasītāji piedalās arī datu bāzes «Letonika» erudīcijas konkursā, kas notiek vairākos posmos. Pareizo atbilžu meklēšana nesagādā grūtības iepriekšējo konkursu dalībniekiem Elizabetei Siliņai, Indrai Renebušai un Uldim Zvejniekam. Jaunieši uzskata, ka orientēšanos elektroniskajā datu bāzē atvieglo jauno sadaļu «Literatūra» un «Multivide» ieviešana. Sadarbībā ar Iecavas vidusskolas bibliotēku tika rīkota viktorīna «Latvijai - 90» . Atbildes uz jautājumiem skolēni meklēja gan drukātos iespieddarbos, gan «Letonikas» resursos.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas