Iecavā gatavojas sakārtot ūdenssaimniecību 1

Iecavas ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijas ieceres izstrāde notiek atbilstīgi grafikam, informē projekta vadītājs Mārtiņš Ērkšķis, SIA «Firma L4» Jelgavas filiāles ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanas inženieris. Jau saņemts arhitektūras plānošanas uzdevums, kā arī vajadzīgie tehniskie noteikumi, lai sāktu projektēšanu. Noteiktajai teritorijai pabeigta topogrāfiskā uzmērīšana. Nobeigumam tuvojas grunts inženierģeoloģiskā izpēte, rezultāti būšot zināmi decembra sākumā. Lai noteiktu grunts sastāvu un gruntsūdens līmeni, urbj trīs līdz septiņu metru dziļumā. Projektēšanu varētu pabeigt nākamā gada jūnijā, pieļauj darba pasūtītājas SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» («DzKS») valdes priekšsēdētājs Alvis Feldmanis. Tad izsludinās iepirkuma konkursu būvniecībai. «Realizējot rekonstrukciju, Iecavas ūdenssaimniecības sektorā paredzēti ievērojami uzlabojumi. Tiem vajadzīgas prāvas investīcijas, ievērojamu daļu piešķirs Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonds.  Līdz šim esmu vadījis nedaudz mazāku projektu izstrādi, taču kolēģi veikuši arī vērienīgākus darbus. Uzņēmumam ir liela pieredze šādu un līdzīgu ieceru izstrādē visos Latvijas reģionos. Iecavas projekts neatšķiras no ierastās prakses. Ar pasūtītāju mums ir veiksmīga sadarbība,» rezumē speciālists. Finanšu ministrija informē, ka Kohēzijas fonda projektu īstenošanas administratīvo, tehnisko un finanšu vadību nodrošina Vides ministrija. «Pirms vairākiem gadiem veiktā izpēte neatbilda pašreizējai situācijai,» teic SIA «DzKS» valdes priekšsēdētājs Alvis Feldmanis. Ūdenssaimniecības un kanalizācijas renovācijas projekta izstrādātāji sākumā objektu apsekoja dabā. Darba gaitā ieviestas vairākas pārmaiņas, kas nebija paredzētas tehniski ekonomiskā pamatojumā.  Piemēram, vajadzīgas vēl divas kanalizācijas sūkņa stacijas. Saņemot topogrāfijas datus, noskaidrojās, ka papildus līgumā paredzētam darba apjomam vēl jāizbūvē zemspiediena kanalizācijas vads E. Virzas ielā, posmā no Tirgus ielas līdz iecerētai ūdens sagatavošanas stacijai aiz E. Virzas ielas 44. nama. Tas vajadzīgs, lai ūdens sagatavošanas stacijai novadītu filtru skalošanas ūdeņus un privātmāju īpašnieki varētu pieslēgties pie kanalizācijas centrālās sistēmas. Turklāt E. Virzas ielā jāizbūvē gandrīz divus kilometrus garš ūdensvads. Iecavniece Māra Slapiņa stāsta: «Dzīvoju privātmājā Skolas ielā. Izmantojam tikai centrālo ūdensvadu, privātmājām Iecavā nav iespējas pieslēgties pie vienotās kanalizācijas. Pašlaik izmantojam aku, kuru regulāri izved. Ja būtu iespēja lietot kanalizācijas sistēmu, tas ļoti ieinteresētu.  Dzeramā ūdens kvalitāte ir visāda, ļoti jūtams paaugstināts dzelzs saturs. Protams, uztrauc, ka tas var ietekmēt veselību. Taču, ja ūdenssistēmā ir bojājumi, komunālā saimniecība tos novērš ātri.»

Pievieno komentāru

Komentāri 1

Skaidrite

Beidzot sāks kustēties! Sen bija laiks, jo Iecavā ūdens ir briesmīgs, smird un ir upes ūdens krāsā. Brīnums kā vispār atļauj tādu ūdeni izmantot kā dzeramo??? Kur skatās atbildīgie dienesti??????

pirms 12 gadiem, 2008.11.25 14:39

Vietējās ziņas