Iecavā ierobežo sabiedrības iespējas saņemt pašvaldības atbalstu

Iecavas novada dome izsludinājusi ikgadējos projektu konkursus nevalstiskajām organizācijām (NVO) un iedzīvotāju interešu grupām.

Marta domes sēdē apstiprināti grozīti konkursu nolikumi, kuros ar formālām prasībām ierobežotas iedzīvotāju iespējas saņemt pašvaldības līdzfinansējumu sabiedrības dzīves uzlabošanai un vides labiekārtošanai.

Biedrību, nodibinājumu un tradicionālo reliģisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas nolikumā noteikts, ka konkursā liegts piedalīties NVO, kas izveidotas kārtējā kalendārajā gadā. Kā liecina «Bauskas Dzīves» rīcībā esošā informācija, pērn pašvaldības atbalstu saņēma viena šāda organizācija – biedrība «RaDam», kuras projekti sekmīgi īstenoti, sniedzot iespēju cilvēkiem piedalīties dažādās radošās nodarbībās. «Bauskas Dzīvei» zināmas pāris interešu grupas, kas iepriekš apsvēra iespēju reģistrēt biedrību, taču tas liegtu šogad saņemt atbalstu projektiem.

Netiks vērtēti to biedrību pieteikumi, kas pārkāpušas iepriekšējā gada atbalsta līguma nosacījumus, teikts nolikumā. Kā noskaidroja «Bauskas Dzīve», tas attiecas arī uz atskaišu iesniegšanu pēc noteiktā termiņa, kas ir formāla birokrātiska prasība. Kaut arī šī norma stājās spēkā līdz ar jaunās nolikuma redakcijas izsludināšanu šogad, 20. martā, kādas pērn atskaites iesniegšanu nokavējušas biedrības pārstāvei domes administrācijas darbiniece pavēstījusi, ka šogad viņu projekts netiks vērtēts. Tas nozīmētu jaunas normas piemērošanu ar atpakaļejošu datumu, kas neatbilst ne labas pārvaldības, ne tiesiskās paļāvības principam.

Iedzīvotāju interešu grupu konkursā projekti no pieteicējiem, kas nav ievērojuši līguma saistības, netiks pieņemti divus gadus.

Marta domes sēdes protokols pašvaldības mājaslapā iecava.lv vēl nav pieejams, tāpēc nav zināms, kā par ierobežojumiem sabiedrības projektu atbalstam balsojuši deputāti, kāds bijis to noteikšanas pamatojums un vai kādam bijuši iebildumi debatēs. Lēmumos, kas publicēti interneta vietnē, nav norādīts, kas tos sagatavojis, bet parakstītājs ir domes priekšsēdētājs Jānis Pelsis.

NVO projektu finansēšanai šogad no pašvaldības budžeta paredzēti 5000 eiro, iedzīvotāju grupu projektiem – 8500 eiro. Viena NVO projekta maksimālā atbalsta summa noteikta 1425 eiro, interešu grupas – 850 eiro. Pieteikumus konkursam var iesniegt līdz 20. aprīlim. Konkursu nolikumi, pieteikumu, tāmju, vērtējuma, atskaites un citi dokumenti, kā arī līgumu paraugi atrodami pašvaldības vietnē iecava.lv.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas