Iecavā īstenos Nīderlandes fonda atbalstītus projektus

Iecavas pašvaldībā šogad iecerēts īstenot Nīderlandes fonda «KNHM» finansēto projektu «Iedzīvotāji veido savu vidi». Finanšu komitejas sēdē vakar, 25. janvārī, deputāti atbalstīja projektu vadītājas Inetas Bramanes priekšlikumu. Iecavas pašvaldība saņēmusi Norvēģijas fonda finansējumu, un projekta «Iedzīvotāji veido savu vidi» īstenošanai atvēlēti 8000 eiro. Par šo summu varēs īstenot astoņus projektus, katru 1000 eiro vērtu. Konkursa nolikums paredz, ka darbi jāveic šovasar trijos mēnešos. Projektus varēs pieteikt gan nevalstiskās organizācijas, gan domubiedru grupas. Tos izskatīs īpaša pašvaldības veidota komisija. Deputāti arī atbalstīja priekšlikumu novembrī, valsts svētku svinīgajā pasākumā, izvērtēt paveikto un sumināt labāko ideju autorus. Nīderlandes fonda «KNHM» finansētais projekts «Iedzīvotāji veido savu vidi» līdz šim sekmīgi īstenots Rundāles novadā. Tur izremontētas daudzdzīvokļu nama kāpņu telpas, salabots jumts, jaunas caurules ieliktas kanalizācijai un ūdensvadam, nogāzts vecs ūdenstornis un siltināta sūkņu māja. Ar projekta atbalstu uzstādīts tiltiņš Svitenes parkā, bibliotēkā notikušas lasīšanas veicināšanas nodarbības bērniem, sarīkota iedzīvotāju vaļasprieku izstāde. Fonds paredz atbalstu trīs gadus. Nākamajos gados atbalsts jau būs mazāks, līdzfinansējumu būs jārod pašiem iedzīvotājiem.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas