Iecavā pagaidām neplāno ierobežot vienīgās spēļu zāles darbību 2

Iecavā pašlaik nav plānos ierobežot vienīgās esošās spēļu zāles darbību, portālu informēja Iecavas novada domes priekšsēdētājs Aivars Mačeks (VL-TB/LNNK).
Šomēnes Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments ir apmierinājis Iecavas domes kasācijas sūdzību lietā, kurā bija apstrīdēts domes lēmums liegt novadā atvērt jaunu totalizatora vai derību vietu, taču tiesa vienlaikus norādījusi, ka netālu atrodas citam komersantam piederoša spēļu zāle, kas var radīt šaubas, vai pašvaldības noteiktais ierobežojums ir balstīts patiesos nolūkos rūpēties par iedzīvotāju interesēm, kā arī par vienlīdzīgas attieksmes principa ievērošanu.

Mačeks pauda, ka pašvaldība labprāt vēlētos, lai ciemata robežās spēļu zāļu nebūtu, taču šāds domes lēmums nozīmētu tiesāšanos ar esošās spēļu zāles īpašnieku. Tāpēc vismaz pagaidām dome šādu soli negatavojas spert, un vienīgā ciemā esošā zāle turpinās darbu.

Domes priekšsēdētājs tiesāšanos par spēļu zāļu atvēršanu sauc par resursu un laika tērēšanu, un jēgu tam neredz.

Publiski pieejamā informācija liecina, ka Iecavā, Rīgas ielā, pašlaik darbojas SIA "Alfor" piederošā spēļu zāle. Savukārt kopš 2014.gada pašvaldība tiesājas ar SIA "Joker Ltd", kas grasījusies atvērt totalizatora vai derību vietu netālu no esošās spēļu zāles.

Jau ziņots, ka ar AT spriedumu atcelts Administratīvās apgabaltiesa spriedums, ar kuru bija apmierināts "Joker Ltd" pieteikums par totalizatora vai derību vietas atvēršanu Iecavā.

AT ieskatā, apgabaltiesas veiktais izvērtējums nav bijis pietiekams. AT spriedumā norādīts, ka lemjot par labvēlīga administratīvā akta izdošanu, tiesa nevar aprobežoties vienīgi ar jau izdotajā administratīvajā aktā iekļauto pamatojumu, ja tas neiekļauj visus būtiskos apstākļus. Tai ir jāizvērtē, vai nepastāv tiesiski šķēršļi akta izdošanai. Tāpēc AT apgabaltiesas spriedumu atcēlusi un lietu nosūtījusi jaunai izskatīšanai pēc būtības.

AT spriedumā norādīts, ka pašvaldības novērtējumam attiecībā uz totalizatora un derību organizēšanas vietu atvēršanu izvirzāmas tādas pašas prasības, kā lemjot par atļaujām citu azartspēļu gadījumā. Tas nozīmē, ka pašvaldībai, piepildot ar saturu nenoteikto juridisko jēdzienu "būtisks valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu aizskārums", visi konkrēto vietu raksturojošie apstākļi jāvērtē kompleksi, vienlaikus raugoties, vai azartspēļu pakalpojumu sniegšanas iespēja attiecīgajā administratīvajā teritorijā faktiski netiek izslēgta, pamatojot šādu lēmumu ar vispārīgu vērtību aizsardzību.

AT spriedumā atsaucas uz Eiropas Savienības Tiesas un AT praksi, no kuras izriet, ka komersanta pakalpojumu sniegšanas brīvību var ierobežot, ievērojot samērīgumu, un nediskriminējošā veidā.

Iecavas novada dome, lemjot, ka pieteicējai nav izsniedzama atļauja totalizatoru un derību organizēšanai konkrētajā vietā, atsaukusies uz sabiedrības kustības lielu intensitāti, kultūras, izglītības, reliģisko organizāciju iestāžu un daudzdzīvokļu ēku tuvumu, iedzīvotāju negatīvu attieksmi pret azartspēlēm, kā arī pašvaldības deklarētajiem pilsētas attīstības mērķiem un perspektīvu. AT atzina, ka apgabaltiesas šos apstākļus nav novērtējusi pietiekami, turklāt nav ņēmusi vērā pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktos ierobežojumus azartspēļu organizēšanas vietu izvietošanai Iecavas sabiedriskā centra teritorijā.

Vienlaikus AT, tāpat kā apgabaltiesa, norādīja uz pretrunīgo domes nostāju, jo lietā ir ziņas, ka netālu atrodas citam komersantam piederoša spēļu zāle, kuras atvēršanai atļauja izsniegta agrāk. Tas var radīt šaubas, vai pašvaldības noteiktais ierobežojums ir balstīts patiesos nolūkos rūpēties par iedzīvotāju interesēm, kā arī par vienlīdzīgas attieksmes principa ievērošanu, secināja AT.

Lietas apstākļos norādīts, ka Iecavas novada dome atteica pieteicējai "Joker Ltd" izsniegt atļauju totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanai Iecavā, jo tas būtiski aizskartu pašvaldības iedzīvotāju intereses.

Apgabaltiesa, izskatot pieteicējas pieteikumu par atļaujas izsniegšanu, atzina, ka likumdevējs derību likmju pieņemšanas vietām vai totalizatoram ir noteicis vieglākas prasības. Attiecīgi pašvaldībai savs aizliegums ierīkot totalizatora vai derību pieņemšanas vietu ir vēl jo rūpīgāk jāpārdomā un jāmotivē.

Izvērtējot domes konstatētos apstākļus un veiktos apsvērumus, apgabaltiesa uzskatīja, ka pašvaldība atteikumu nav pietiekami pamatojusi, proti, pašvaldība nebija konstatējusi būtisku iedzīvotāju interešu aizskārumu. Līdz ar to apgabaltiesas ieskatā pašvaldībai nebija pamata liegt totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanu.

Pievieno komentāru

Komentāri 2

x

Nu Feniksu jau atstājat , tas ir vienīgais kas tur rada "Pilsētas elpu" naktī.

pirms gada, 2019.04.19 16:14

Vai vai

Vai vai vai!!! Nabaga feņku jāatstāj. Citādi mačekam nebūs ko pabalstus maksāt. Debīlā bordertaunas pašvaldība

pirms gada, 2019.04.19 22:39

Vietējās ziņas