Iecavā piecu gadu laikā plānots uzlabot satiksmes drošību vairākos iekšpagalmos

13. martā plkst. 18 Iecavas novada domes ēkā notiks publiskās apspriešanas sanāksme par pašvaldības ieceri tuvākajos piecos gados uzlabot satiksmes drošību vairākos iekšpagalmos.

Projekta, ko pašvaldība vēlas īstenot četros vai piecos gados, mērķis ir sakārtot vidi daudzdzīvokļu ēku iekšpagalmos, uzlabojot automašīnu novietošanas un satiksmes organizāciju projekta teritorijā, kā arī veidojot gājējiem piemērotu infrastruktūru.

Lai mērķi sasniegtu, nepieciešams novērst haotisku automašīnu izvietojumu ceļu malās un zaļajā zonā, kas apgrūtina iekšpagalmu piebraucamo ceļu un ielu tīrīšanu un ēku ārējo komunikāciju apkopi. Tāpat pašvaldības vēlas novērst automašīnu novietošanu pretī ēku ieejas mezgliem, lai ekstremālās situācijās glābšanas dienestu transportam nodrošinātu netraucētu piekļuvi.

Pašvaldība plāno veikt iebraucamo ceļu un ielu platuma korekcijas atbilstoši standarta prasībām, kā arī vietās, kur tiks izbūvēti paplašinājumi automašīnu novietošanai. Dome iecerējusi arī esošo stāvlaukumu labiekārtošanu, jaunu stāvlaukumu un stāvvietu izbūvi, radot papildu stāvvietas vieglajām automašīnām. Projekts paredz arī jaunu apgaismojumu, ceļa zīmes, gājēju celiņus un teritorijas apzaļumošanu.

Projekts aptver Rīgas, Sporta un Edvarta Virzas ielu. Ieceri plānots īstenot vairākās būvniecības kārtās.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas