Iecavas deputāti sanāks pēdējā sēdē

Iecavas novada domes līdzšinējā sasaukuma pēdējā sēde notiks otrdien, 11. jūnijā, liecina informācija pašvaldības mājaslapā internetā iecava.lv.Sēde sāksies pulksten 8.30, tās dienaskārtībā ir 21 jautājums. Deputāti uzklausīs domes pārvaldes informāciju un iepazīsies ar lēmumiem par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.Tautas kalpiem jālemj par zemes nomas līguma laušanu, dzīvojamo telpu izīrēšanu, atteikšanos pārņemt bezmantinieka mantu pašvaldības īpašumā un nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai. Sagatavoti lēmumprojekti par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu, zemes ierīcības projektiem, zemes iznomāšanu u. c.Apspriešanai nodoti grozījumi lēmumā par darba samaksu Iecavas novada sociālā dienesta un bērnudārza «Cālītis» darbiniekiem, Iecavas novada pedagogu, domes amatpersonu un darbinieku darba samaksas noteikumos.Paredzēts apstiprināt pašvaldības aģentūras «Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrs» un Iecavas novada pašvaldības 2012. gada publisko pārskatu, kā arī atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Jānim Pelsim.Jaunā sasaukuma domes pirmā sēde notiks 18. jūnijā.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas