Iecavas dome neatbalsta šautuves izveidi

Iecavas novada dome 29. septembra sēdē neatbalstīja būvniecības ieceri atklātas trešās kategorijas šautuves izveidi un darbību nekustamajā īpašumā «Sildedži» un «Prelūdes» Iecavas novadā, portālu informēja pašvaldībā.

Objektu bija plānots izmantot treniņšaušanai un vietēja mēroga sacensībām, šautuvi bija paredzēts ierīkot vietā, kur jau izbūvēti trokšņu aizsargvaļņi. Ņemot vērā sporta šautuves darbības rezultātā sagaidāmo troksni un tā ietekmi uz apkārtējo lauku viensētu iedzīvotājiem, Bauskas novada būvvalde, lai pieņemtu lēmumu par būvniecības ieceres akceptēšanu, no 18. maija līdz 18. jūnijam izsludināja publisko apspriešanu.

Šajā laikā savu viedokli par būvniecības ieceri anketās izteica 458 respondenti, t. sk. 98 ārpus Iecavas novada dzīvojoši: ieceri atbalstīja 104 (t.sk. 74 ārpus novada dzīvojoši), daļēji atbalstīja 1, neatbalstīja 353 (t.sk. 24 ārpus novada dzīvojoši). Detalizētu viedokļu izklāstu būvvalde iesniegusi domei pārskatā par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem. Pamatojoties gan uz šo pārskatu, gan pašvaldības gūtajiem atzinumiem sarakstē ar Iekšlietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Valsts vides dienestu un citām kompetentām iestādēm, dome konstatēja, ka šautuves izveides iecere nav atbalstāma.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas