Iecavas mūzikas un mākslas skolā turpinās audzēkņu uzņemšana 1

Iecavas mūzikas un mākslas skolā turpinās audzēkņu uzņemšana pirmajā un sagatavošanas klasēs, iesniegumus izglītības iestāde gaidīs līdz 9. jūnijam, portālu informēja Iecavas mūzikas un mākslas skolas direktores pienākumu izpildītājs Gatis Priekulis.

 «Tos var iesūtīt elektroniski uz skolas e-pastu: iecavasmms@iecava.lv vai aizpildīt skolas lietvedībā pirms iestājeksāmeniem. Aicinām uz iestājeksāmenu nākt ar aizpildītu iesniegumu,  veidlapa atrodama arī Iecavas mūzikas un mākslas skolas mājaslapā. Sakarā ar ārkārtējās situācijas pagarināšanu precīzas norādes par iestājpārbaudījumiem tiks izsludinātas pēc 9. jūnija vai ārkārtējā stāvokļa atcelšanas,» pastāstīja G. Priekulis.

Katru gadu pirms iestājpārbaudījuma tiek organizētas divas individuālas konsultācijas, šogad par konsultāciju un iestājeksāmenu norisi vecāki saņems īpašu informāciju.

Iestājpārbaudījums mūzikā sastāv no divām daļām, skaidro G. Priekulis. Pirmajā daļā būs jānodzied mājās sagatavotā dziesma, otrajā pedagogs pārbaudīs muzikālo dzirdi, atmiņu un ritma izjūtu. Valstī esošās ārkārtējās situācijas dēļ šogad iestājeksāmeni vizuāli plastiskās un dejas pamatu programmās ir atcelti, uzņemšot visus, kuri vēlēsies mācīties.

Profesionālās ievirzes izglītības programmās 1. klasē uzņem audzēkņus no 7 gadiem (vai 1. klases) čella, vijoles, klavierspēles vai kora klasē, bet no 9 gadiem ( vai 3. klases) kokles, ģitāras, akordeona un saksofona spēles klasē.

Bērnus vecumā no 9 gadiem (vai 3. klases) aicina mācīties vizuāli plastiskā mākslas programmā, kā arī apgūt dejas pamatus.
Sagatavošanas klasē tiek gaidīti sešgadnieki – vijoles, čella, klavierspēles un kora klasē, bet astoņgadīgie bērni – akordeona, ģitāras, sitaminstrumentu un kokles spēles klasē, kā arī vizuāli plastiskās mākslas un dejas pamatu programmās.

Iecavas mūzikas un mākslas skola ir vienīgā Zemgales reģionā, kur var apgūt mācību programmu «Dejas pamati». Šajā programmā audzēkņi apgūst dažādus mācību priekšmetus: klasiskās dejas, stepa dejas, sporta dejas, mūsdienu dejas, ritmika, improvizācija, mūzikas un dejas teorija. Māris Pūris, stepa deju pasniedzējs un šīs izglītības programmas autors, ir Latvijā labi zināms stepa dejotājs.
Gatis Priekulis stāsta, ka skolā mācās bērni ne tikai no Iecavas, audzēkņi brauc arī no Bauskas, Vecumniekiem un Ķekavas. Visi laipni gaidīti, parastā mācību procesa laikā skola ir atvērta no agra rīta līdz vēlam vakaram, lai audzēkņiem un viņu vecākiem varētu nodrošināt tik nepieciešamo regulāro vingrināšanos instrumenta spēlē. Vajadzības gadījumā skola nodrošina arī ar instrumentu.

Baiba Kuzmina, direktora vietniece mācību darbā mūzikā un skolas himnas «Tie ir mūsu nošu kalni, tās ir mūsu krāsu dejas» autore, iedvesmo un iedrošina jaunos talantus un viņu vecākus: «Ja vēlies muzicēt, radoši izpausties, dejot, izaugt profesionāli un priecāties, tad pievienojies Iecavas mūzikas un mākslas skolas saimei! Kopā darbosimies, mācīsimies, koncertēsim un piepildīsim mūsu dzīvi ar krāšņumu. Nebaidies! Viss ir iespējams, ja vēlas.»

Pievieno komentāru

Komentāri 1

Vietējās ziņas