Iecavas novadā apgūst drošību internetā

Pasaules Drošāka interneta diena (DID) ar saukli «Drošāks internets sākas ar tevi!» tika atzīmēta 11. februārī, bet šī tēma tiek akcentēta visu nedēļu.

Latvijas Drošāka interneta centra aicinājumam iesaistīties visus interneta lietotājus, bet īpaši bērnus un jauniešus, kā arī organizēt pasākumus par drošību internetā sava novada, pagasta un ciema skolās, bibliotēkās un jauniešu centros atsaucās arī Iecavas jauniešu centrs. Tā vadītāja Ilze Usāne un jaunatnes lietu speciāliste Sandra Upelniece bija izstrādājušas skolēniem saistošu 11. februāra pasākumu programmu. Tika īpaši padomāts arī par to, lai sarīkojumi notiktu skolēniem ērtā laikā.

Otrdienas pēcpusdienā, kad mācības skolā beigušās, bērniem un jauniešiem bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas par drošību internetā un medijpratību «e-zināšanu čempionātā». Tas norit tiešsaistē, un tajā ietverti katram vecumposmam aktuāli jautājumi par drošību internetā – gan kā pašam sevi pasargāt, gan par tehniskām iespējām, gan arī, kā atšķiras fakts no viedokļa, kā darbojas interneta algoritmi, kā arī citi jautājumi, kas saistīti ar digitālās pratības un medijpratības elementiem.

«Paralēli praktiski darbojāmies un diskutējām par interneta priekšrocībām un draudiem tajā, kā arī izvērtējām savus interneta lietošanas paradumus,» pēc saistoši aizvadītās pēcpusdienas rezumē Jauniešu centra vadītāja Ilze Usāne.

Savukārt Velga Krūmiņa, Iecavas novada Zālītes bibliotēkas vadītāja, dalījās ar saviem novērojumiem par ikdienas interneta lietotāju vajadzībām viņas vadītajā bibliotēkā. Bērniem, protams, visvairāk interesē spēles, retāk filmas un multfilmas, izmantojot saiti filmas.lv. Vasarā Velga cenšas mazajiem apmeklētājiem apvienot izklaidi ar izzinošiem pasākumiem interneta vidē. Pusmūža cilvēki pārsvarā apmeklējot vietnes latvija. lv, vid.gov.lv, arī e-veselība. Aktuāla ir deklarēšanās, attaisnoto izdevumu iesniegšana, apdrošināšanas kompāniju atlīdzības pieteikumi, biļešu iegāde uz pasākumiem un lidojumiem, bankas pakalpojumi, kā arī citi praktiski jautājumi. Vecākajai paaudzei svarīgākie internetā esot bankas pakalpojumi, jautājumi par ārstu pieejamību un darba laiku, arī mazliet izklaide.

Zorģu bibliotēkas vadītāja Aina Ezergaile par savu ikdienas darbu interneta vidē stāsta: «Sniedzu bibliotēkas lietotājiem konsultācijas par e-kataloga izmantošanu un autorizācijas datu piešķiršanu. Piedāvāju reģistrēties un lasīt grāmatas internetā – 3TD grāmatu bibliotēkā. Vairāki lasītāji ir piereģistrējušies, bet atsaucība nav pagaidām liela.»

Informācija lietotājiem tiek nodota arī elektroniski bez bibliotēkas apmeklējuma, piemēram, ieskenējot un nosūtot pieprasīto materiālu. Šie pakalpojumi visbiežāk ir vajadzīgi studentiem vai vidusskolēniem.

A. Ezergaile akcentē labo un noderīgo sadarbību ar Bauskas Centrālās bibliotēkas (BCB) speciālistiem, kas ļoti atsaucīgi sniedz ieteikumus un informāciju darbā ar digitālajiem un elektroniskajiem resursiem. BCB kā metodiskais centrs ir neaizstājams jauno darbības virzienu apguvē un plašākā izmantošanā gan bibliotekāres ikdienas darbā, gan apkalpojot lietotājus.

Dzintras Maračkovskas, Iecavas novada Ziemeļu bibliotēkas vadītājas, redzējumā, interneta lietotāji bibliotēkā ir ļoti dažādi, atšķirīgas ir arī viņu vajadzības. Protams, izmanto pieeju internetam, lai nopirktu vai rezervētu biļetes, tiek meklētas uzziņas dzimtas koku pētījumiem, skatīti arī čekas maisu saraksti, digitālās bibliotēkas materiāli https://lndb.lv/. Tuvojas pavasaris, kad aktualizēsies gada ieņēmumu deklarāciju aizpildīšana. To gan labāk var konsultēt Iecavas novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, teic Dzintra.
Dz. Maračkovsku priecē, ka ir daudz zinošu senioru, kuri māk rīkoties ar datubāzēm un internetu. Apgūtās prasmes gan ir jāizmanto regulāri – tas ir galvenais priekšnoteikums digitālo zināšanu paplašināšanai.
Ludmila Šteinberga, Iecavas bērnu bibliotēkas vadītāja, secina, ka vērojama datorpakalpojumu izmantotāju samazināšanās, jo interneta lietošana kļūst arvien pieejamāka viedtālruņos.

L. Šteinberga novērojusi, ka jauniešu digitālās prasmes aprobežojas ar izklaides jomu un sociālo tīklu lietošanu. Viņiem zūd komunikācijas prasmes. Visaktīvāk internetu izmanto 4. – 7. klašu skolēni. Vidēji dienā tie ir 8 – 12 bērni. Lielākā daļa apmeklētāju internetu lieto brīvā laika pavadīšanai, spēlējot spēles. Salīdzinoši mazāk skolēnu internetu bibliotēkā izmanto informācijas iegūšanai un mācībām. Apmeklētāji meklē informāciju referātiem, materiālus skolēnu zinātniski pētnieciskajiem darbiem, veido prezentācijas. Interneta pakalpojumi ir pieprasīti projektu laikā. Bibliotēkā pieejamo bezvadu internetu skolēni izmanto savos viedtālruņos arī ārpus bibliotēkas telpām laikā, kad bibliotēka slēgta.

E. Virzas Iecavas bibliotēkas galvenās lietotāju grupas – strādājošie, seniori un studenti. «Apmeklētāji tiek informēti par iespēju pilnvērtīgāk izmantot kopkatalogu – attālināti pieslēdzoties savam lasītāja kontam caur «Manu bibliotēku» no sava mājas datora vai telefona. Tiek skaidrota autorizācijas datu nepieciešamība, pirmo reizi reģistrējoties bezmaksas 3td.lv e-grāmatu bibliotēkā, par ko mūsu lasītājiem ir interese,» stāsta  Edvarta Virzas Iecavas bibliotēkas vadītājas pienākumu izpildītāja Jolanta Ignate. Kā novērots ikdienā, tieši jaunāka gadagājuma cilvēki interesējas par šo e-grāmatu bibliotēku un iespēju lasīt grāmatas digitālā formātā savā mobilajā telefonā vai datorā.

Pieprasījumi ir dažādi, lūdz palīdzēt ar sludinājuma izveidošanu, darba meklēšanu, CV nosūtīšanu. Bibliotekāram jāprot orientēties informācijā, jo pieprasījumi ir ļoti dažādi – pat bankas izdruku veikšana par noteiktu periodu. Bibliotekāram nepārtraukti sevi ir jāpilnveido, secina Jolanta Ignate.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas