Iecavas novada dome izsludina konkursu uz Iecavas vidusskolas direktora amatu 2

Trešdien, 2. jūnijā, Iecavas novada dome izsludinājusi konkursu uz Iecavas vidusskolas direktora amatu. Par lēmumu „Bauskas Dzīve” uzzināja, sekojot līdzi Iecavas novada domes ārkārtas sēdei 2.jūnijā.

25.maijā dome ir akceptējusi līdzšinējās direktores Agras Zaķes atbrīvošanu no Iecavas vidusskolas direktora amata no 2021.gada 1.jūlija. Darba tiesiskās attiecības tiks izbeigtas pēc darba devēja un darbinieka savstarpējas vienošanās.

Pēc 28 gadu pieredzes Iecavas vidusskolas direktores amatā A.Zaķe nolēmusi darbu neturpināt un doties pelnītā atpūtā.

A.Zaķe Iecavas vidusskolā strādājusi par latviešu valodas un literatūras skolotāju, arī par sociālo pedagogu – pedagoģiskā darba mūžs vairāk kā 40 gadu garumā veltīts Iecavai.

Galvenās prasības jaunajam direktoram ir atbilstība vienai no prasībām, kas norādītas Ministru kabineta  noteikumu Nr.569 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un  profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 13.punktā – vismaz piecu gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā, stratēģiskais redzējums par iestādes attīstību.

Galvenie pienākumi paredz vadīt, plānot, organizēt skolas darbu atbilstoši tiesību aktu prasībām, atbildēt par izglītības iestādes darbību un tās rezultātiem, nodrošināt normatīvo aktu ievērošanu, kā arī par intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu racionālu izmantošanu, nodrošināt nepārtrauktu un kvalitatīvu izglītības procesu, nodrošināt kvalificētu un profesionālu darba spēka piesaisti izglītības iestādei; vadīt iestādes un tās darbinieku darbu, pieņemt un atbrīvot iestādes darbiniekus, sagatavot darbinieku amata aprakstus, noteikt darbinieku darba samaksu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Paredzētais atalgojums –1800 eiro mēnesī.

Pieteikuma vēstuli, dzīves un darba gaitu aprakstu (CV), izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas un citus nepieciešamos dokumentus sūtīt ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi dome@iecava.lv vai pa pastu uz pašvaldības juridisko adresi: Skolas iela 4-40 Iecava Iecavas novads, LV-3913, nodrošinot dokumentu saņemšanu Iecavas novada pašvaldības administrācijas lietvedībā ne vēlāk kā 2021.gada 22.jūnija plkst.15 ar norādi “Iecavas vidusskolas direktors”.

Pretendentu izvērtēšanas datums noteikts 2021. gada 29. jūnijs.

Pievieno komentāru

Komentāri 2

Zaķis

Aizcilpoja pensijā.

pirms 2 dienām, 2021.06.20 22:37

Vietējās ziņas