Iecavas novadā gatavojas strādāt izdzīvošanas režīmā 3

Iecavas novada Domes deputāti kopā ar pašvaldības iestāžu un uzņēmumu vadītājiem īpašā finanšu komitejas sēdē rīt, 3. februārī, skatīs 2009. gada budžetu. Komitejas ikmēneša sanāksmē pagājušajā nedēļā tautas priekšstāvji vētīja finansējuma pieprasījumu, sanāksme ilga desmit stundu.Finanšu komitejas sēdē, kas notika pagājušajā nedēļā, piedalījās astoņi tautas priekšstāvji. Proti, ne tikai konkrētās komitejas locekļi, bet arī citu dalībnieki. «Otrdien (3. februārī - K. S.) arī piedalīšos finanšu komitejas sanāksmē, jo tā ir atbildība visiem. Jāiedziļinās ikkatrā niansē,» teica veselības un sociālās komitejas, kā arī izglītības, kultūras un sporta komitejas pārstāvis Arnis Grundmanis.Viņš finanšu komitejas darbu raksturoja šādi: «Ļoti smagi gāja. Bija jūtama atbildība un izpratne. Manuprāt, deputāti sapratīs, par ko balso. Tāpēc arī vitāli svarīgi ir uzklausīt citu idejas, ieteikumus un risinājumus. Šoreiz palaga raustīšana uz vienu vai citu pusi nebūtu korekta un vēlama.» Arī finanšu komitejas loceklis Stepans Drozdovs atzina: «Bija ļoti saspringts darbs. Vērtējām katru pozīciju, vai ir vajadzīga.» Juris Krievs, arī finanšu komitejas dalībnieks, sacīja: «Pagaidām saspringti. Es neteiktu, ka grūti. Otrdien (3. februārī - K. S.) būs lielāka skaidrība. Izdevumu samazinājumu izrunāsim vēlreiz ar budžeta iestāžu vadītājiem. Pašlaik tas ir mūsu redzējums.» Sakāmo neturēt azotē Laikraksts A. Grundmanim jautāja, kāds ir lielākais pašvaldības izaicinājums, plānojot 2009. gada izdevumus. «Manuprāt, šis ir ne tikai izdzīvošanas budžets. Vēl nozīmīgāk, tā ir ar pašvaldības finansēm saistīto cilvēku savstarpējo attiecību pārbaude. Nebūtu prātīgi to reducēt ar skatu uz pagātni vai redzējumu tikai uz attiecību emocionālo pieredzi. Svarīgi ir sakāmo neturēt azotē. Ikviena pateikta doma, ideja ved pie situācijas patiesākas izpratnes. Ir nozīmīgi apjaust un pareizi argumentēt ikvienu lēmumu. Paredzams, ka nākamā gada pašvaldības budžets būs gana skarbs salīdzinājumā ar pagājušajiem gadiem.  Tomēr izaicinājums ir tikai viens - kā ar mazāku naudu maksimāli pareizi, precīzi, sociāli taisnīgi izpildīt funkcijas, kas uzliktas katrai pašvaldības struktūrvienībai. Deputātu un administrācijas uzdevums ir saprast, kā to paveikt un strādāt, lai ikviens novada iedzīvotājs būtu informēts līdz pēdējam sīkumam par līdzekļu efektīvu izlietojumu,» atbildēja deputāts. Jāpārskata Attīstības programmaPirms nākamā gada pašvaldības budžeta veidošanas vajadzēja paveikt vairākus priekšdarbus, uzskata A. Grundmanis. Pirmkārt, bija jāpārskata Attīstības programma 2006. -2009. gadam, jāveic tās revīzija un jārezumē darāmais. Otrkārt, visām struktūrvienībām vajadzēja iesniegt dokumentus par prioritāriem attīstības virzieniem un jānosaka mērķi. Treškārt, bija nepieciešams rīkot diskusijas, apzināt finanšu apjomu. Ceturtkārt, vajadzēja organizēt publiskus forumus, lai iegūtu idejas un ieteikumus (aptaujas anketas, tikšanās pašvaldību iestādēs utt.). Piektkārt, jāapkopo un jāanalizē informācija, jārezumē svarīgākais, tas jāpublisko. Sestkārt, budžeta izstrādē un pieņemšanā jāievēro konsensus princips (lēmumu pieņem gandrīz pilnīgā vienprātībā, bez nopietnām kādas puses iebildēm - K. S.). Sadusmo viltība«Budžetu pagaidām atturos vērtēt, jo nav zināms visu struktūrvienību, iestāžu vadītāju viedoklis par pārmaiņām, kas veiktas finanšu komitejas sēdē pagājušajā nedēļā,» teica A. Grundmanis. Pašvaldība budžetu pārskatot, samazinot administratīvos un saimnieciskos rēķinus (kancelejas preces, degviela, elektrība - apgaismojuma slēgšana vasarā -, komandējumi, transporta izdevumi, kosmētiskie remonti utt.). «Rīt skatīsim katras iestādes, uzņēmuma vadītāja pieprasījuma pamatojumu. Šķiet, ka izvirza vairāk nekā vajadzīgs. Tas mani sadusmo,» atzina S. Drozdovs. Sociālās mājas «Aizupieši» renovācijai Dome paredzot ņemt kredītu 300 000 latu apmērā. «Šis projekts kļuvis neadekvāti dārgs, ja to analizē pēc ieguldījuma apjoma uz vienu personu. Kopējās renovācijas izmaksas ir lielākas par 500 000 latu,» vērš uzmanību A. Grundmanis. Svarīgi esot noteikt kritērijus cilvēkiem, kas dzīvos šajā mājā. Nosacījumiem jābūt sabiedrībai zināmiem.  Arī Iecavas peldbaseina būvniecībai esot iecerēts piesaistīt kredītu - Ls 500 000. Tautas priekšstāvis apgalvo, ka projekts būs sabiedrībai ļoti noderīgs, ja ieceri realizēs ātri, efektīvi un maksimāli caurspīdīgi. Pašlaik gan vēl nav zināms, vai būs iespējams saņemt aizdevumus, pārdomās dalās S. Drozdovs un J. Krievs. Pieaugums sociālajai jomai Budžeta finanšu apjoma samazinājums skarot visas pašvaldības iestādes un struktūrvienības, izņemot sociālo aizsardzību. Šai jomai līdzekļus plānojot par Ls 45 144 (+16%) vairāk salīdzinājumā ar 2008. gadu. Lielākoties tas esot saistīts ar mājokļa pabalsta palielinājumu (+73%) un pabalstu sociāli atstumtām grupām (+33%). Neliels palielinājums esot arī sabiedriskai kārtībai (jauna štata vieta). «Par samazinājumiem runājot sausos skaitļos, ir jāņem vērā, kāds bijis iepriekšējā gada ieguldījums pamatlīdzekļos. Var šķist, ka, piemēram, veselībai finanses sarukušas graujoši salīdzinājumā ar pagājušo gadu (-53%). Taču jāņem vērā, ka 2008. gadā par 55 000 latu nomainīja pašvaldības aģentūras «Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrs» jumtu. Domes administrācijas izdevumi samazināti par 16%, izglītības - par 12%,» komentē A. Grundmanis.  Pašvaldības budžeta deficīts iespējams būs 18%, ko gandrīz visu sedz no kredītresursiem. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, budžeta deficīts ir pieaudzis par 10%.  Kopējais pamatbudžets tiek plānots izdevumu daļā Ls 5 229 161, kas ir par astoņiem procentiem mazāks salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Optimizācija un funkciju auditsKrīzes situācijā bibliotēkām nav vērts kaut ko mazināt, uzskata J. Krievs. Nākamajai prioritātei jābūt izglītībai (bērnudārzi, skolas). «Manuprāt, novada Domē ir pienācis laiks, lai veiktu dažādu funkciju optimizāciju, iestāžu pārstrukturēšanu. Piemēram, Sociālais dienests atrodas pašvaldības aģentūras «Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrs» telpās. Dienestu bija plānots veidot par pašvaldības aģentūru. Pašlaik labāk to būtu pievienot Veselības un sociālās aprūpes centram. Tā būtu viena iestāde ar mazākiem administratīviem un saimnieciskiem izdevumiem. Optimizācija un funkciju audits nevar kalpot par iemeslu darbinieku atlaišanai, bet gan solim virzienā uz efektivitāti un kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu. Ir jārada šo rādītāju sistēma arī mūsu pašvaldībā. Pašlaik svarīgi katram atsevišķi un visiem kopā definēt, kāds ir mūsu mērķis,» pārdomās dalās A. Grundmanis.

Pievieno komentāru

Komentāri 3

kolja

maziniet štata vietas, kuras tika izveidotas 2008.gadā

laicīgi izslēdziet ielās apgaismojumu

visas dienesta mašīnas izsolē

pieņemt budžetu un deputātus palaist bezalgas atvaļinājumā līdz vēlēšanām

pirms 12 gadiem, 2009.02.02 14:48

Iecavnieks

Izdzīvošanas režīms braucot ar jaunu BMW X3... nav slikti, nemaz nav slikti.

pirms 12 gadiem, 2009.02.02 14:20

Vietējās ziņas