Iecavas novada iedzīvotājus aicina uz sanāksmi par kapsētu digitalizāciju

Iecavas mūzikas un mākslas skolas zālē 21. oktobrī plkst. 18  interesenti tiek aicināti uz informatīvo sanāksmi par kapsētu digitalizācijas procesu Iecavas novadā.

Kā vēstīts novada mājaslapā, 9. jūlijā Biržos tika parakstīts līgums par Latvijas-Lietuvas pārrobežu projekta «Kapsētu administratīvo pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pārrobežu reģionos» (Digitālā kapsēta, LLI-437) īstenošanu. Projekta mērķis ir vienkāršot administratīvās procedūras, kas saistītas ar apbedīšanas atļauju izdošanu.

Projekta ietvaros tiks veikta Baložu, Jaunkalniņu, Jaundedžu, Kraukļu, Pleču, Rumbu, Sila, Smedes, Stīveru un Upuru kapsētu digitalizācija. Tiks izveidotas digitālās datubāzes un kapsētu kartes, kā arī apmācīti speciālisti, ierīkots žogs ap lielāko novada kapsētu – Sila kapiem, tiks iegādāta GPS ierīce, organizēti speciālistu pieredzes apmaiņas braucieni pie partneru pašvaldībām, kā arī rīkotas  informatīvās kampaņas iedzīvotājiem.

Projekta partneri iecavniekiem ir Biržu rajona pašvaldība Lietuvā, Rundāles un Neretas vietvara Latvijā.

Projekta finansējums Iecavas novada pašvaldībai ir 100 274,51 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums – 85 233,33 EUR. Projekta kopējais finansējums ir 485 054,92 EUR, tai skaitā ERAF finansējums – 412 296,66 EUR.
Iecavas novada domes iepirkumu komisijas izsludinātās iepirkuma procedūras rezultātā kapsētu digitalizācijas pakalpojumu nodrošinās SIA «Cemety». Ropažu novadā bāzētais uzņēmums ar piedāvāto līgumcenu 24 425 eiro (bez PVN) bija vienīgais pretendents iepirkumā. Saskaņā ar šī gada 15. septembrī noslēgto līgumu Iecavas novada kapu digitalizācija SIA «Cemety» jāveic ne vēlāk kā līdz 2021. gada 30. aprīlim, savukārt sistēmas uzturēšana un apkalpošana jānodrošina no Iecavas novada kapu digitalizācijas darbu pabeigšanas dienas līdz 2022. gada 30. aprīlim.

To, ka iedzīvotājiem ir aktuāls nupat sāktais kapsētu digitalizācijas projekts un jautājumi par projekta gaitu, «Bauskas Dzīve» novēroja arī Iecavas pašvaldības pārstāvju tikšanās laikā ar novada iedzīvotājiem.

Iecavas pašvaldības dārzkopības speciāliste un kapsētu sakārtošanas darbu organizatore Sarmīte Avota aicina iedzīvotājus būt atsaucīgiem, atbalstīt šo tik vajadzīgo projektu, izbrīvēt laiku un atnākt uz informatīvo sapulci. Sapulcē varēs noskaidrot aktuālo informāciju, kā arī saņemt atbildes uz jautājumiem.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas