Iecavas novadā ieviesīs «Gada jaunieša» apbalvošanu

Iecavas novada dome apstiprinājusi konkursa «Iecavas novada Gada jaunietis» nolikumu, kas paredz ik gadu apbalvot novada «Gada jaunieti», kuru izvēlēsies no katrā mēnesī nominētā «Mēneša jaunieša», portālu informēja Iecavas novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Lelde Podniece-Jostmane.

Konkursu organizē Iecavas novada dome sadarbībā ar Jaunatnes konsultatīvo padomi, un tā mērķis ir apzināt Iecavas novada aktīvos jauniešus un jauniešu grupas, veicināt viņu aktīvu līdzdalību sabiedriskajā dzīvē, iesaistīšanos neformālās izglītības apguvē, kā arī brīvprātīgajā darbā un popularizēt individuālu talantu pilnveidošanu.

Uz apbalvojumu "Iecavas novada Gada jaunietis" būs iespēja pretendēt jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kuri ir deklarēti vai dzīvo Iecavas novadā.

Gada jaunieša balvai tiek izvirzīti pretendenti, kuri gada garumā nominēti titulam "Mēneša jaunietis".

Pretendentus, kas atbilst vismaz vienam no kritērijiem - aktīvi veicis brīvprātīgo darbu, izstrādājis un īstenojis projektus, iniciatīvas, piedalījies jaunatnes organizāciju, kā arī citu biedrību, nodibinājumu darbībā, starptautiskās jauniešu programmās, iesaistījies kultūras, sporta, sabiedrisko pasākumu organizēšanā un īstenošanā, iesaistījis citus jauniešus savā darbībā, īstenojis projektus un pēc savas iniciatīvas veidotus pasākumus, popularizējis novada vārdu valsts mērogā - var iesniegt arī citām nominācijām.

Balvai "Iecavas novada Gada jaunietis" tiks nominētas arī biedrības un neformālās apvienības vairākās nominācijās - veiksmīgākais projekts, jauniešiem draudzīgākā biedrība vai neformālā apvienība un enerģiskākā biedrība vai neformālā apvienība.

Pretendentu pieteicējiem par izvirzīto kandidātu jāveido radošs videosižets vai prezentācija, kurā atspoguļota pretendenta darbība, talanti, sasniegumi.

Pieteikumus no 20.novembra līdz 10.decembrim būs iespējams iesniegt arī pašam balvas pretendentam, viņa vecākiem, draugiem, skolotājiem, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, sabiedriskajām organizācijām un citiem interesentiem.

Šogad konkursa "Iecavas novada Gada jaunietis" noslēguma pasākums plānots 18.decembrī jaunās Iecavas Mūzikas un mākslas skolas telpās, Grāfa laukumā 1.

Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa pieejama Iecavas novada mājaslapā "iecava.lv".

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas