Iecavas pašvaldībā atbalstam pieteikti 25 projekti

Iecavas novada domē pašvaldības un Nīderlandes fonda atbalstam šogad kopumā pieteikti 25 dažādu sabiedrības grupu projekti.Lielāka interese ir par Iecavā šogad pirmo reizi īstenoto Nīderlandes fonda «Koninklijke Nederlandsche Heide Maatschappij» (KNHM) konkursu, kurā tiek pieņemti visu sabiedrības aktīvo grupu - gan reģistrētu, gan nereģistrētu - vides uzlabošanas projekti, informē pašvaldības projektu koordinatore Ineta Bramane.Nīderlandes atbalstītajā konkursā «Iedzīvotāji veido savu vidi 2011» iesniegti 19 pieteikumi no iestādēm, reģistrētām biedrībām un aktīvu domubiedru grupām. Projektos plānota vairāku rotaļu laukumu izveide, mūzikas skolas apkārtnes un kultūras nama fasādes sakārtošana, radošās darbnīcas un kopīgas atpūtas lapenes izveide Zorģos, ūdensvada un kanalizācijas sistēmas atjaunošana, siltināšana un labiekārtošana luterāņu baznīcā, futbola laukuma uzlabošana un Jaundedžu kapsētas vārtu atjaunošana Zālītē, telpu remonts biedrības «Marabella» rotaļu centra izveidei, gājēju celiņa būve abpus Brīvības piemineklim, apstādījumu papildināšana Iecavas parkā, «zaļās klases» izveide Dzimtmisas pamatskolā, pagalma labiekārtošana Sila ielā, ceļa un pagalma seguma atjaunošana Rosmē.Nīderlandes fonda atbalstu saskaņā ar programmas noteikumiem piešķirs astoņiem iesniegtajiem projektiem. Viena projekta īstenošanai paredzēti 1000 eiro jeb ap 700 latu. Projektus otrdien, 26. aprīlī, tiekoties ar grupu līderiem un apmeklējot īstenošanas vietas, vērtēs komisija, kurā ir Iecavas novada domes, Nīderlandes fonda un sabiedrības pārstāvji. Konkursa rezultāti tiks paziņoti rakstveidā projektu iesniedzējiem līdz 13. maijam. Atbalstītie projekti būs jāpabeidz līdz šī gada 31. augustam.Savukārt Iecavas novada domes nevalstisko organizāciju (NVO) projektu līdzfinansēšanas konkursam iesniegti seši pieteikumi. Sieviešu klubs «Liepas» vēlas turpināt Dievdārziņa sakopšanu, saņemot pašvaldības atbalstu informatīvā stenda izgatavošanai. Iecavas jauniešu padome cer uz atbalstu trešajam Latvijas jauniešu īsfilmu un foto festivālam, kuram jānotiek 21. maijā. Biedrība «Arhīvs» konkursam iesniegusi divus projektus Iecavas sporta vēstures muzeja ekspozīcijas veidošanai un aprīkojuma iegādei. Biedrība «SK «Forte Iecava WPC»» vēlas rīkot pauerliftinga lekcijas un nodarbības. Biedrība «Marabella» pašvaldības līdzfinansējumam pieteikusi inventāra iegādi jaunveidojamā rotaļu centrāViens projekts var saņemt līdz 1000 latiem pašvaldības līdzfinansējuma. Projekti būs jāīsteno līdz šī gada beigām. Pretendentu pieteikumus līdz maija vidum vērtēs komisija. Šogad NVO projektiem paredzēti 5000 latu, iesniegto projektu atbalsta kopsumma nedaudz pārsniedz 4000 latu. Pērn pašvaldības atbalstam tika pieteikti trīs projekti, plānotā atbalsta kopsumma bija 2000 latu, un tā netika pilnībā izmantota.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas