Iecavas pašvaldības projektus sāk publicēt mājaslapā

Iecavas novada dome vairojusi pašvaldības darba atklātību, pirmo reizi publicējot mājaslapā iecava.lv dažus otrdien, 8. marta domes sēdē izskatāmos lēmumprojektus.Līdz šim internetā pirms domes sēdēm bija pieejama tikai īsa dienaskārtība, taču tagad vietnē http://iecava.lv/page/555 ievietoti arī vairāki saistošo noteikumu un to grozījumu projekti. Sabiedrība var iepazīties ar diviem jaunu noteikumu projektiem par sociālo pabalstu piešķiršanu un precizētu noteikumu projektu par novada kapsētu apsaimniekošanu.Otrdien pulksten 8.30 sasauktajā domes sēdē paredzēts apspriest arī grozījumus nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikumā, grozījumus novada pedagogu un izglītības iestāžu vadītāju darba samaksas noteikumos, lēmumu par objektu «Dienvidi 1» «Uzvaras» iznomāšanu, kā arī vairākus Zemes dienesta sagatavotus lēmumprojektus par nekustamo īpašumu, liecina iecava.lv pieejamā darba kārtība. Pašvaldības domes, tāpat kā komiteju sēdes, var brīvi apmeklēt jebkurš iedzīvotājs.Jau vēstīts, ka pašvaldībās apspriežamo lēmumu projektiem, informācijai par to tapšanu un saskaņošanas gaitu ar sabiedrības pārstāvjiem un nevalstiskajām organizācijām jābūt publiski pieejamai internetā kopš pagājušā gada oktobra, saskaņā ar Saeimas iepriekš pieņemtajiem grozījumiem likumdošanā. Iecavas pašvaldības darba atklātība līdz šim nebija uzskatāma par pietiekamu, taču lēmumprojektu publiskošana ir būtisks solis informācijas pieejamības uzlabošanā.Iecavas domes sēdēs pieņemtos lēmumus un sēžu protokolus jau iepriekš publiskoja pašvaldības mājaslapā pēc saskaņošanas un apstiprināšanas.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas