Iecavas vidusskolas pārbūvi par vairāk nekā 2,6 miljoniem eiro veiks SIA «REATON» 1

Noslēdzies  iepirkums par Iecavas vidusskolas pārbūvi, ko paredzēts veikt divās kārtās, par 2 179 094,16 (bez PVN) eiro to īstenos SIA «REATON».

Elektroniskajā iepirkumu sistēmā pavisam tika saņemti 13 piedāvājumi: SIA «ARMS Group» – 2 382 264,39 eiro, SIA «BILDBERG» – 2 299 637,70 eiro, personu apvienība «Kvintets M – BB būve» – 2 642 880,59 eiro, SIA «LC būve» – 2 191 676,21 eiro, piegā-dātāju apvienība «MBCB» – 2 468 671,94 eiro,  pilnsabiedrība «MMG» – 2 256 863,56 eiro, AB «Panevėžio statybos trestas» – 2 244 739,11 eiro, piegādātāju apvienība «3A» – 2 398 389,06 eiro, SIA «PRO DEV» – 2 421 356, 67 eiro, SIA «REATON» – 2 179 094,16 eiro, SIA «Selva Būve» – 2 256 261,87 eiro, personu apvienība SIA «Eltex» un SIA «Bēne Agro» – 2 359 383,82 eiro, SIA «Velve-AE» – 2 422 622,82 eiro.

Teju visu būvfirmu piedāvātais garantijas periods bija 84 mēneši, izņemot personu apvienību SIA «Eltex» un SIA «Bēne Agro», kura piedāvājumā bija iekļāvusi 72 mēnešu ilgu garantiju, bet personu apvienībai «Kvintets M – BB būve» piedāvātais termiņš bija vēl mazāks – 60 mēneši.

Iecavas novada pašvaldības iepirkuma komisija saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu noteica, ņemot vērā divus kritērijus – piedāvājums ar viszemāko piedāvāto līgumcenu eiro bez PVN (80 punkti) un būvdarbu garantijas periods (20 punkti). Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, par atklāta konkursa uzvarētāju noteikta SIA «REATON» ar piedāvāto līgumcenu 2 179 094,16 EUR (bez PVN) – summa ar PVN 2 636703,93 eiro, un piešķirtas līguma slēgšanas tiesības par Iecavas vidusskolas pārbūvi.

Būvdarbi objektā būs jāveic saskaņā ar SIA «Arhitekta L. Šmita darbnīca» izstrādāto būvprojektu «Iecavas vidusskolas pārbūve» (divās kārtās).

Iecavas novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Egle paskaidroja, ka līgums ar būvnieku tiks slēgts tikai pēc atļaujas saņemšanas no Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes. Apvienojamo pašvaldību (Bauskas, Iecavas, Rundāles, Vecumnieku) finanšu komisija 25. novembrī lēma atļaut Iecavas novada pašvaldībai sākt iepirkuma procedūru Iecavas vidusskolas pārbūvei un būvuzraudzībai.


L. Egle atklāja, ka Iecavas vidusskolā 2020. gada 1. septembrī mācības sāka 784 skolēni. Pēdējo piecu gadu laikā skolēnu skaits palielinājies par 66. Ēdamzāles platība ir 126 m2, tajā vienlaikus var pusdienot 110 skolēni, tādējādi ēdināšana skolā tiek organizēta piecos posmos. Arī virtuves daļa – ēdiena sagatavošanas telpas – ir ar nepietiekamu platību. Aktu zālē ir 225 sēdvietas. Tās ietilpība ir nepietiekama. Lai organizētu skolas mēroga pasākumus kaut vai pa klašu grupām (1. – 4. klašu un 5. – 9. klašu), nepieciešama zāle ar vismaz 330 sēdvietām. Iecavas vidusskolā ir 32 klašu komplekti. Pašlaik ar garderobes telpām netiek nodrošinātas 12 klases (desmit sākumskolas un divas pamatskolas), kurām garderobes atrodas mācību kabinetos. Papildus nepieciešams izbūvēt garderobes 300 skolēniem. Arī skolas gaiteņi ir šauri, un tur nav iespējas izvietot papildu garderobes skapīšus.

2018. gadā tika izstrādāts tehniskais projekts «Iecavas vidusskolas pārbūve». Pārbūves mērķis ir nodrošināt 300 skolēnu ēdināšanas iespēju vienā starpbrīdī un visus skolas skolēnus un pedagogus paēdināt divos starpbrīžos, kā arī uzbūvēt aktu zāli ar 330 skatītāju vietām un interešu izglītības pulciņu darbam nepieciešamo zāles palīgtelpu un tehnoloģisko infrastruktūru. Iecavas vidusskolas ēdnīcas pārbūves un aktu zāles jaunbūves būvniecības darbus var veikt vienlaikus vai izpildīt kārtās.

2020. gada 29. septembrī Iecavas novada dome pieņēma lēmumu par pašvaldības prioritārajiem investīciju projektiem 2021. gadā, apstiprinot, ka prioritāte Nr. 1 ir projekts «Iecavas vidusskolas ēdināšanas korpusa paplašināšana un aktu zāles jaunbūve», bet prioritāte Nr. 2 – projekts «Iecavas pamatskolas sporta zāles būvniecība».

Tā kā likumprojektā «Par valsts budžetu 2021. gadam» pašvaldībām ir paredzētas iespējas aizņemties no Valsts kases izglītības investīciju projektu īstenošanai, Iecavas novada pašvaldība saskata reālu iespēju īstenot vidusskolas pārbūvi un pamatskolas sporta zāles būvniecību nākamajos divos gados, saņemot aizņēmumu no Valsts kases 90% apmērā no būvniecības izmaksām.

Pievieno komentāru

Komentāri 1

joske

Kur prāts bij arhitektam sākumā uzbūvēt tik mazu virtuvīti tik lielai skolai? tagad viss jāpārbūvē.

pirms 10 dienām, 2021.04.08 22:16

Vietējās ziņas