Iecavnieki apsteidz pārējās pašvaldības 1

Konkursa «Sakoptākais Latvijas pagasts 2008» Bauskas rajona skatē lielo pašvaldību grupā uzvarējis Iecavas novads. Tā pēc rezultātu apkopošanas 7. jūlijā «Bauskas Dzīvei» pavēstīja komisijas locekle Inese Dombrovska. Kā vienu no Iecavas novada panākumu stūrakmeņiem I. Dombrovska nosauca pašvaldības lielo ieguldījumu kultūras attīstībā. No pašvaldības budžeta 15 procentu atvēlēts kultūras dzīvei. Novada Domes priekšsēdētājs Jānis Pelsis skaidro, ka šo rādītāju veido līdzekļi, kas paredzēti kultūras nama remontam. Pirms nedēļas vairākas telpas tika nodotas ekspluatācijā pēc apjomīga remonta («Bauskas Dzīves» 11. jūlija numurā būs izvērstāka publikācija par Iecavas kultūras namu - V. A.).  Pašvaldības atbalsts kultūras, izglītības jomai veicinājis iedzīvotāju atsaucību. Ap 880 cilvēku jeb vairāk nekā deviņi procenti novada iedzīvotāju darbojas dažādās amatierkopās. Dziesmu un deju svētkos Rīgā šogad piedalās astoņi novada kolektīvi. Iecavnieku atbalstu guvušas arī citas vietējās varas rosinātas aktivitātes. Liela ir atsaucība, izvirzot kandidātus titulam «Gada cilvēks».  Uzzinot konkursa žūrijas vērtējumu, J. Pelsis «Bauskas Dzīvei» pauda gandarījumu: «Pašvaldība kopā ar iedzīvotājiem daudz dara, lai dzīve novadā kļūtu labāka. Tomēr veicamo uzdevumu saraksts mums joprojām nav mazs. Atšķirībā no citiem rajona pagastiem mums ne visur labi uzturēta ir lauksaimniecības zeme. Daudzu īpašumu saimnieki tos ir atguvuši, bet paši neizmanto, lauki stāv neapkopti. Pašvaldībai daudz darba, lai īpašniekus, kas nereti dzīvo Rīgā, sameklētu, izteiktu viņiem aizrādījumu. Daudz darāmā ir novada nomalēs, tostarp sakoptības ziņā.»  J. Pelsis piekrita komisijas locekles I. Dombrovskas atziņai, ka Iecava daudzās jomās ir pārāka par pārējām rajona lielajām pašvaldībām, tāpēc šādā konkursā tai veicas. Arī pērn rajona skatē labākie bija iecavnieki. Iecava trīs reizes piedalījusies Zemgales novada skatē, 2000. un 2005. gadā ir uzvarējusi.  I. Dombrovska atzinīgus vārdus veltīja arī pārējām pašvaldībām. Vecumniekos, arī Īslīcē viņa uzteica sociālajā jomā paveikto, Gailīšu pagastā labi novērtēts apkārtnes labiekārtošanā Pācē paveiktais. Savukārt Rundāles pagastu komisija uzteica par veikumu kultūrvides mantojuma saglabāšanā, labiekārtojot Mežotnes pilskalna apkārtni. Arī Codes pagastā daudz punktu iegūts par paveikto sociālajā jomā, arī kultūrvides veicināšanā, uzsverot bibliotekāres Intas Krieviņas padarīto. Vecsaules pagastā komisija atzinīgi novērtēja centra «Lilijas» atvēršanu Ozolainē, ieguldījumu Ozolaines pamatskolas lielās zāles remontā.  Atbilstīgi iedzīvotāju skaitam, pirmo reizi šogad Ceraukstes pagasts iekļauts lielo pašvaldību grupā. Kā pozitīva uzdrīkstēšanās šeit novērtēta sporta zāles celtniecība līdzās Griķu pamatskolai, novitātes «Lejenieku» muzejā.  FAKTIKonkursa «Sakoptākais Latvijas pagasts 2008» rezultāti Bauskas rajona «lielo» pašvaldību grupā:1.vieta - Iecavas novads,2.vieta - Vecumnieku pagasts,3.vieta - Īslīces pagasts,4.vieta - Gailīšu pagasts,5.vieta - Rundāles pagasts,6.vieta - Codes pagasts, 7.vieta - Vecsaules pagasts,8.vieta - Ceraukstes pagasts.

Pievieno komentāru

Komentāri 1

Mr. X

Un kurš pagsts piedalīsies Zemgales reģiona pašvaldību konkursā?

pirms 12 gadiem, 2008.07.08 23:12

Vietējās ziņas