Iecavniekus svētkos sveic draugi no Lietuvas

Latvijas valsts 90. gadadienai veltīts pasākums Iecavas kultūras namā 17. novembrī bija plaši apmeklēts. Skatītāji pārstāvēja visas paaudzes.Vietējās vidusskolas 11. klašu audzēkņi sarīkojumā runāja un dziedāja pedagoģes Marutas Lasmanes veidotu dzejas un tautasdziesmu montāžu par Zemgali, cīņu par brīvību u. tml. Uzstājās kultūras iestādes vokālais ansamblis «Svētdiena». Turklāt novada Domes pārstāvji svinīgi pasniedza balvu «Iecavas gada cilvēks», bet svētku koncertā dziedāja Liene Šomase un Jānis Moisejs.Nama lielajā zālē sēdvietas bija aizņemtas. Lielākā daļa pusaudžu pasākumu noskatījās, stāvot kājās. Vietējās pašvaldības priekšsēdētājs Jānis Pelsis uzrunā sacīja: «Novembris mūsu valstij ir nozīmīgs mēnesis, 11. datumā bija Lāčplēša diena, bet 18. novembrī – valsts dzimšanas diena. Lai tiktu galā ar globalizāciju, mazas valsts sabiedrībai jāmainās līdzi. To parādīja arī aizejošais gads. Ekonomiskā krīze atbalsojās ikvienas ģimenes maciņā. Vēlu saglabāt līdzsvaru starp kritiku, noliegumu un jūsmīgu atbalstu.» Ļoti sirsnīgi iecavnieki uzņēma draugu – Lietuvas pierobežas Pasvales rajona pašvaldības mēra Gintauta Gegužinska – sveicienu: «Mēs esam trīs tautas, kas dzīvo pie Baltijas jūras un 1918. gadā guvušas brīvību un izveidojušas valstis. Esam stipras tieši tad, kad esam kopā.»Pašvaldības goda nosaukumu «Iecavas gada cilvēks» par mūža ieguldījumu medicīnā piešķīra medicīnas māsai Maijai Dūdumai. Par viņu stāstīja Iecavas veselības un sociālās aprūpes centra direktore Mirdza Brazovska: «Maija ir dzimusi Iecavā, beigusi Sarkano skolu. Viņa dzīvoja blakus ambulancei. Mazotnē iepatikās palīdzēt. Pēc medicīnas skolas pabeigšanas Maija atgriezās Iecavā un kopš 1958. gada 1. augusta strādā par medicīnas māsu. Viņa ir labsirdīga, ar smaidu uz lūpām. Vienmēr zinu, ka varu saņemt palīdzību.»Šīgada martā laureāte ieguva vienu no četrām Veselības ministrijas balvām «Gada mediķis». M. Dūduma saviļņota sacīja: «Paldies maniem kolēģiem! Pateicos iecavniekiem, bez kuriem es nekas nebūtu. Viņiem esmu apzinīgi visu mūžu strādājusi.»Saticīgā un atraktīvā Pastaru ģimene balvu saņēma par sabiedrisko aktivitāti un nozīmīgo ieguldījumu novada popularizēšanā. Viņu izveidotais un iekoptais kempings «Labirinti» šogad ieguva Bērnu un ģimenes lietu ministrijas titulu «Ģimenei draudzīgākā atpūtas vieta Zemgalē».Arī šoreiz saimes galva Jānis Pastars attaisnoja raksturojumu un pats klātesošajiem stāstīja par sevi un tuvajiem, izmantojot fotoattēlus. «Paldies Dzintrai (dzīvesbiedre – K. S.), ka tiek galā ar saimniecību un, ja tētim ir grūtāk uz lauka, var piesēsties pie traktora stūres, kā arī stādīt puķes. Mūsu novēlējums visiem – lai mums ir labas domas, labi darbi! Uz priekšu, iecavnieki!» teica J. Pastars. «Man ļoti patika pasākums. Manuprāt, šīgada goda nosaukuma «Iecavas gada cilvēks» saņēmēji ir pelnījuši sumināšanu. Dzintra Pastare mācījās kopā ar manu meitu. Esam bijuši «Labirintos», saimnieks mūs izvadāja un visu izrādīja. Mazbērni atpūtas vietā pavada vasaras dienas. Pastari ir īsta latviešu ģimene,» sacīja iecavniece Rasma Kreicberga, viena no pirmajām balvas saņēmējām.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas