Iecavniekus uztrauc katlumājas pārbūve 2

Iecavā SIA «Iecavas siltums» īsteno projektu «Esošā siltumavota pārbūve Iecavā, Grāfa laukumā, uzstādot jaunu biomasas katlu». Sāktie darbi gan raisījuši izbrīnu un neapmierinātību vairākiem apkārtējo namu iedzīvotājiem.

«Esam nonākuši situācijā, kad radusies tik liela neziņa un bezspēcība, ka jāvēršas pie medijiem. Stāsts ir par SIA «Iecavas siltums» projektu», «Bauskas Dzīvei» raksta iecavnieks Artūrs. Viņam ir virkne pārmetumu par projekta virzīšanas gaitu un pašreizējās būves vietu. Iecavas novada domei un SIA «Iecavas siltums» ir savas atbildes uz šiem jautājumiem, bet ne vienmēr apmierinošas.

Vispirms iecavnieks pauda neapmierinātību, ka projekta izveide un būvdarbu sākšana notikusi bez publiskas apspriešanas, bez ieceres prezentēšanas iedzīvotājiem.

Iecavas novada pašvaldības komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Egle pastāstīja, ka šajā gadījumā nebija lēmuma par publiskās apspriešanas nepieciešamību. «Projektam veikta ekspertīze un izsniegta būvatļauja,» informē L. Egle. SIA «Iecavas siltums» jurists Andis Kaspars norādīja, ka šajā gadījumā būvē nevis jaunu ēku, bet gan pārbūvē esošo katlumāju, uzstādot trīs megavatu šķeldas katlu. Šādā situācijā publisko apspriešanu Būvvalde nepieprasīja.

«Katlumājā ir visas nepieciešamās komunikācijas – elektrība, gāze, siltumtrases. Pēc pārbūves saglabās gāzes katlus, veicot to konservāciju, nepieciešamības gadījumā tos var izmantot siltumenerģijas ražošanai,» informē L. Egle. Viņa uzsver, ka informācija par SIA «Iecavas siltums» plānoto projektu bija lasāma plašsaziņas līdzekļos, tai skaitā arī «Bauskas Dzīvē», 2017. gada 19. aprīlī. Arī iecava.lv mājaslapā ievietots materiāls – prezentācija par topošo katlumāju, kur lasāma informācija par plānoto projektu un skatāms būves novietojums, – iecava.lv/lv/uznemejdarbiba/pasvaldibas-kapitalsabiedribas/info-iecavas-siltums/skeldas_katlu_majas_izbuve_un_siltumtrasu_rekonstrukcija/, datēta ar 2017. gadu.

Iedzīvotāji norāda arī, ka pašreizējie būvdarbi pārrāvuši gājēju celiņu, kas atrodas blakus katlumājai un pa kuru regulāri staigā piecu līdz sešu daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji. Katlumāju ne tikai pārbūvē, bet tai būs arī piebūve, kurā plānots izbērt atvesto šķeldu. Atsūtītajās fotogrāfijās ir redzams, ka būvbedre pašlaik skar gājēju celiņu. Uzņēmuma publicitātes materiālā par topošo katlumāju gan skatāms, ka celiņš plānots tikpat taisns kā līdz šim, un tas vienkārši ies gar katlumājas sienu. Atliek uzmanīt, kāds beigās būs darbu rezultāts.
Tieši vides jautājumi iecavniekus uztrauc visvairāk. Viņi uzskata, ka vides ietekmes vērtējums nav atbilstīgs situācijai. «Vai iespējamās gaisa kvalitātes izmaiņas ir ņemtas vērā, vai vērtēts trokšņu pieaugums un citi vides aspekti?» vaicā Artūrs.

«Projektējot katlumājas pārbūvi, veikti aprēķini izmešu izkliedē, kā arī apzināts maksimālais trokšņu līmenis,» atbild L. Egle. Jāatzīmē, ka 2017. gadā publicētajā prezentācijā, kuras autors bija Mārtiņš Daukšts no SIA «Enter Baltic», ieteica izbūvēt pazemes bunkuru šķeldas padevei, lai samazinātu putekļu apjomu. Tieši šī bunkura izveide potenciāli var skart gājēju celiņu.

Pēc Bauskas katlumājas rekonstrukcijas, kad SIA «Bauskas siltums» pārgāja uz šķeldas apkuri, iedzīvotāji sūdzējās gan par trokšņiem, gan arī lielāku putekļu nosēdumu daudzumu. Cik lielā mērā šīs problēmas izpaudīsies Iecavā, pašlaik nevar paredzēt.

Iedzīvotāji apšauba arī projekta izmaksas. «Jāpiemin raidījums «Nekā personīga», kas 2020. gada oktobrī vēstīja, ka Iecavas siltumapgādes uzņēmuma konkursā ir aizdomas par sarunātu iepirkumu. Iecavniekiem viens metrs zemē ierakto cauruļu esot izmaksājis 750 eiro, kas esot gandrīz trīs reizes dārgāk kā, piemēram, tukumniekiem,» uzsver Artūrs.

Iecavas novada pašvaldība viņam nepiekrīt. «Pašreizējās projekta izmaksas ir 617 eiro par vienu metru, nevis 750 eiro, kā minēts. Salīdzinājumam Ventspilī 2018. gadā 525 metru siltumtrases izmaksāja 328 915,19 eiro, kas ir 626,51 eiro metrā. Nav pareizi salīdzināt siltumtrašu būvniecības izmaksas dažādos būvdarbu veikšanas apstākļos. Siltumtrases izmaksas pilsētas zaļajā zonā būs lētākas nekā pilsētā zem asfalta vai bruģa vai šķērsojot upi. Pēc trases ielikšanas ir jāatjauno gan asfalts, gan bruģis, kas maksā dārgāk nekā iesēt zāli. Siltumtrases izmaksas būs lielākas, siltumtrasei šķērsojot upi, jo tas prasa papildu tehniskus risinājumus,» skaidro L. Egle.
Iecavnieki tomēr uzskata, ka par topošo katlumāju informācijai bija jābūt plašākai, regulārākai. «SIA «Iecavas siltums» projektā «Esošā siltumavota pārbūve Iecavā, Grāfa laukumā, uzstādot jaunu biomasas katlu» rodas izjūta, ka to realizē kaut kur pa sētas durvīm. Jau pats nosaukums mudina domāt, ka jauns būs tikai katls, ka nekas cits nemainīsies, lai sabiedrība lieki nepievērš
uzmanību, bet šodienas bilde un loģiskais saprāts vedina domāt, ka tā vis tas nebūs,» pausts vēstulē «Bauskas Dzīvei».


Uzziņai

SIA «Iecavas siltums» iepirkuma procedūrā «Būvprojekta izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana siltumavota Grāfa laukumā 5 Iecavā izbūves laikā» par uzvarētāju atzina SIA «Filter» ar līgumcenu 1 677 000 eiro.
SIA «Iecavas siltums» iepirkuma procedūrā «Būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzības veikšana savienojošā siltumtīklu posma izbūvei Iecavā» par uzvarētāju atzina SIA «DGS» ar līgumcenu 525 032,18 eiro.
Iepirkuma procedūras veica Kohēzijas fonda darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķī «Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē».

Pievieno komentāru

Komentāri 2

Nacionāle

Kā jau Iecavā, ar Mačeku priekšgalā!

pirms mēneša, 2021.03.02 10:00

Zaļais

Mačeks nav, nekad nav bijis un nebūs saimnieks. Viņa dzīves augstākais saimnieciskais sasniegums-uzrakt savu mazdārziņu.

pirms mēneša, 2021.03.02 11:32

Vietējās ziņas