Iedzīvotāji meklē sadarbības iespējas

Slapjais pavasaris atklājis kārtējās problēmas Bērzkalnu ciemā - šoreiz Ainavu ielā. Iedzīvotāju neapmierinātība īpaši liela tāpēc, ka par slikto brauktuves stāvokli sūdzējušies jau 2011. gadā. Tad saņemta atbilde, ka 2012. gadā iela tiks sakārtota, bet pienācis jau 2013. gada pavasaris, un vēl aizvien nekā. Pēc sniega nokušanas ilgāku laiku mājas varējuši atstāt tikai ar gumijas zābakiem - iela bija vienos dubļos un peļķēs. Savulaik šo ielu sakārtojuši paši iedzīvotāji. Pēc gāzesvada ierīkošanas darbiem ielā segumu kvalitatīvi atjaunot neizdevās. Atbalstu lūdza Īslīces pagasta pārvaldē, kuras vadītājs Jānis Barans informēja, ka 2012. gadā tikšot remontētas ielas, kuras remontdarbi neskāra 2011. gadā. Paveikto darbu apmērs bijis neliels - vienā ielas galā aizbēra bedri. «Bedrainā iela ir bīstama arī gājējiem, jo ielas apgaismojuma nav un tumsā jāpārvietojas ļoti uzmanīgi,» teic iedzīvotāji. Atkārtoti lūgta palīdzība pagasta pārvaldei. Saņemta atbilde, ka ceļus tagad remontē SIA «Vides serviss». Savukārt SIA «Vides serviss» skaidrojusi, ka uzņēmumam uzticēti visi novada ceļi un pašlaik nav ne laika, ne finansējuma, lai sakārtotu ielu. «Mēs būtu gatavi paši līdzfinansēt ielas remontdarbus vai paveikt kādu atsevišķu darbu daļu. Lai to izdarītu, vēlamies zināt, pie kā vērsties un ar ko runāt, lai Ainavu ielu beidzot varētu sakārtot, lai bedrēs netiktu lauztas mašīnas un varētu droši pārvietoties gājēji,» tā iedzīvotāji. Novada domes atbilde īpaši neatšķiras no tās, kura dota pirms diviem gadiem. «Kad segums būs tādā stāvoklī, lai to varētu nošļūkt, tas arī tiks izdarīts. Tāpat iespēju robežās tiks atjaunots segums vietās, kur izveidojušās avārijas bedres. Ja iedzīvotāji paši vēlas piedalīties ar līdzfinansējumu ielas sakārtošanā, var sazināties ar Bauskas novada administrācijas saimniecisko nodaļu,» tā saimnieciskās nodaļas vecākā speciāliste Agita Eglinska.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas