Iedzīvotājiem Rundāles novadā pieejami pakalpojumi vienotajā klientu apkalpošanas centrā

Rundāles novada domē iedzīvotājiem kopš pagājušās nedēļas ir pieejami vienotā valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centra pakalpojumi.

Domes kancelejas vadītāja Santa Švāģere un lietvede Inese Skujiņa mācījušās īpašos kursos par jaunā pakalpojuma sniegšanu. Lai saņemtu vairāku valsts iestāžu pakalpojumus, iedzīvotājiem vairs nevajag doties uz katru iestādi atsevišķi, tepat domē uzreiz var, piemēram, reģistrēt piederīgā nāves gadījumu, izņemt miršanas apliecību, iesniegt dokumentus apbedīšanas pabalsta saņemšanai, un pēc laiciņa nauda būs personas bankas kontā.

Iespējams saņemt dažādus pabalstus – maternitātes, slimības, bērna piedzimšanas un kopšanas un citus –  bez došanās uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru, uzsver Inese Skujiņa.

Kāda apmeklētāja interesējās, vai vienotajā klientu apkalpošanas centrā iespējams nokārtot autovadītāja apliecības mainīšanu. To gan nevar, iedzīvotāji var iesniegt dokumentus, kā arī saņemt pašvaldības darbinieku konsultācijas par Nodarbinātības valsts aģentūras, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Uzņēmumu reģistra, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts zemes dienesta, Lauku atbalsta dienesta pakalpojumiem, skaidro Santa Švāģere.

Rundālieši jau izmantojuši iespēju un klientu apkalpošanas centrā kārtojuši dokumentus slimības pabalsta saņemšanai, pensijas aprēķināšanai, kā arī apbedīšanas pabalstam.

Klientu centra iekārtošanai un darbības nodrošināšanai saņemta valsts dotācija – 12 400 eiro. Pašlaik pie novada domes administrācijas ēkas notiek būvdarbi, lai ierīkotu uzbrauktuvi pieejamības nodrošināšanai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas