Ieilgušais Rundāles pils muzeja apsardzes konkurss pagarināts līdz maijam

Valsts aģentūras (VA) "Rundāles pils muzejs" apsardzes iepirkumam noteikts izvērtēšanas termiņa pagarinājums līdz maijam, bet ministriju līmenī tiks izvērtēta muzeja apsardzes sistēma, aģentūru LETA informēja VA "Rundāles pils muzejs" Dokumentu pārvaldības nodaļas vadītāja Jana Šķirpa.Viņa pastāstīja, ka muzejs par apsardzes iepirkuma grūtībām informējis augstākstāvošo vadības institūciju un Kultūras ministrija koordinē Rundāles pils apsardzes sistēmas izvērtēšanu pēc būtības, tāpēc ar Iepirkumu uzraudzības biroju (IUB) ir saskaņots iepirkuma rezultātu pārvērtēšanas termiņa pagarinājums. IUB saskaņotais atkārtotas konkursa izvērtēšanas termiņš ir 7.maijs. "Ceru, ka līdz tam būsim saņēmuši arī informāciju no ministrijas, taču mēs nevaram uzņemties prognozēt, vai izvērtēšanas rezultātā atkārtoti izskatīsim notikušo konkursu vai sludināsim jaunu," skaidroja Rundāles pils muzeja pārstāve. Kā ziņots, Rundāles pils muzeja apsardzes iepirkumā IUB par daļēji pamatotām atzinis SIA "EVOR" un SIA "Cerber M" sūdzības un aizliedzis slēgt līgumu ar kārtējo izsludināto uzvarētāju. Kā liecina IUB paziņojums, IUB ir aizliedzis Rundāles pils muzejam slēgt apsardzes līgumu ar SIA "City Security Service", ko, atkārtoti izvērtējot apsardzes iepirkuma rezultātus, VA "Rundāles pils muzejs" bija atzinusi par konkursa uzvarētāju. IUB Iesniegumu izskatīšanas komisija ir secinājusi, ka SIA "EVOR" un SIA "Cerber M" sūdzībās nepamatots ir aizrādījums par faktu, ka SIA "City Security Service" ir precizējusi šā gada tāmi - no 28 dienām februārī uz 29 dienām, jo matemātiskas kļūdas precizēšana ir pieļaujama. Tāpat sūdzībās noraidīti pārmetumi tam, ka SIA "City Security Service" faktisko pakalpojumu sniegšanā ir paredzējusi savu darbinieku sadarbību ar apakšuzņēmēju SIA "Baltic security group", jo tas nav pretrunā ar iepirkuma prasībām un normatīvajiem aktiem. IUB noraidīja pretenzijas abu uzņēmumu sūdzībās par to, ka uzvarētājam nav divu gadu pieredzes apsardzes uzņēmuma darbībā, norādot, ka iepirkuma nolikumā nav prasīta precīzi divu gadu pieredze, bet gan prasītas klientu atsauksmes par darbu pēdējo divu gadu laikā, ko uzņēmums iesniedzis. Vienlaikus IUB Iesniegumu izskatīšanas komisija piekrīt SIA "Cerber M" argumentam, ka pasūtītājs nav pārliecinājies par SIA "City Security Service" precizētajās tāmēs norādītā pārrēķina pareizību. Tāpat IUB Iesniegumu izskatīšanas komisija uzskata, ka ir pamatots SIA "Cerber M" iebildums pret to, ka iepirkuma dokumentos nav atspoguļots piedāvājumiem piešķirtais vērtēšanas punktu skaits. IUB piekrīt SIA "Cerber M" iesniegumā minētajam argumentam, ka pasūtītājs iepirkuma procedūras dokumentos nav atspoguļojis pamatojumu tam, kādēļ iepirkuma komisijas locekļi piešķīra maksimālo skaitliskā novērtējuma punktu skaitu SIA "City security service" piedāvājumam kritērijos par kvalitāti un pretendenta darbības profesionalitāti, vienlaikus IUB norāda, ka šāda pamatojuma trūkst arī attiecībā uz citu pretendentu piedāvājumu novērtējumiem šajos kritērijos. IUB secina, ka iepirkuma komisija nav veikusi pretendentu iesniegto piedāvājumu vērtēšanu kritērijos par kvalitāti un pretendenta darbības profesionalitāti pārskatāmā un atklātā veidā, tādējādi komisijas pieņemtais lēmums par iepirkuma rezultātiem ir atceļams, un sūdzība šajā ziņā ir atzīstama par pamatotu. Iesniegumu izskatīšanas komisijas konstatētie iepirkuma komisijas pieļautie pārkāpumi ir būtiski, tie varēja ietekmēt lēmumu par iepirkuma tiesību piešķiršanu, līdz ar to lēmums par iepirkuma rezultātiem ir atceļams un ir veicama atkārtota iepirkumā iesniegto piedāvājumu izvērtēšana, teikts IUB paziņojumā. Kā ziņots, VA "Rundāles pils muzejs" iepirkums par Rundāles pils kompleksa apsardzes nodrošināšanu ilgst jau vairāk nekā pusgadu - kopš 2011.gada 8.jūnija - un tam atkārtoti izsludināti atšķirīgi uzvarētāji, un atkārtoti bijusi virkne vairāku sūdzību. Tikmēr apsardzi Rundāles pils muzeja kompleksam turpina nodrošināt līdzšinējais partneris - SIA "EVOR", kurš uzvarēja līdzīgā apsardzes konkursā 2008.gada jūnijā, aģentūra LETA uzzināja muzejā. VA "Rundāles pils muzejs" Apmeklētāju apkalpošanas un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Inga Biļeviča aģentūrai LETA iepriekš skaidroja, ka situācija saistībā ar apsardzi Rundāles pils muzejā ir nedaudz saspringta. Tomēr, neskatoties uz sarežģījumiem jauna apsardzes līguma noslēgšanā, Rundāles pils muzeja komplekss tiek nodrošināts ar apsardzi. LETA jau ziņoja, ka 2011.gada decembrī pēc vairāku iepriekšējo sūdzību atrisināšanas atkal tika apstrīdēts Rundāles pils muzeja apsardzes iepirkuma rezultāts. Sūdzības bija iesniegušas SIA "EVOR" un SIA "Cerber M", liecina IUB informācija. Novembrī atkārtoti izvērtējot apsardzes iepirkuma rezultātus, VA "Rundāles pils muzejs" par konkursa uzvarētāju bija atzinusi SIA "City Security Service", kas iepriekš iesniedza sūdzības par šo iepirkumu. Arī iepriekš VA "Rundāles pils muzejs" bija nepieciešams atkārtoti izvērtēt apsardzes iepirkuma rezultātus, jo IUB aizliedza pārtraukt konkursu un sludināt jaunu. Pirms tam Rundāles pils muzejs gatavojās izsludināt jaunu iepirkumu, kamēr muzeja apsardzi turpina nodrošināt līdzšinējais partneris - SIA "Evor". Kā liecina paziņojums par IUB Iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmumu, muzejam nebija pamata sludināt jaunu konkursu, jo iespējams pieprasīt skaidrojumus no esošā konkursa pretendentiem. IUB Iesniegumu izskatīšanas komisija arī norādīja, ka gadījumā, ja pretendents nespēj pamatot (pierādīt) savu izmaksu pamatotību atbilstoši finanšu piedāvājumā norādītajai summai vai sniegtajā pamatojumā uzrāda lielāku izmaksu summu (piemēram, kā to iepirkuma komisija konstatējusi attiecībā uz SIA "AR BO" piedāvājumu), vai arī neievēro iepirkuma nosacījumus (piemēram, kā to iepirkuma komisija konstatējusi attiecībā uz SIA "Evor" piedāvājumu, kurā ietverta tikai 21 apmaksājamā stunda diennaktī), iepirkuma komisijai ir pamats šādu kā nepamatoti lētu piedāvājumu noraidīšanai. Biļeviča aģentūrai LETA iepriekš skaidroja, ka pēc IUB lēmuma liegt slēgt līgumu ar vienu no apsardzes konkursa pretendentiem Iepirkuma komisija bija veikusi atkārtotu iesniegto piedāvājumu izvērtēšanu, kas nedeva rezultātus, tāpēc plānoja sludināt jaunu konkursu. Pirms tam, 2011.gada augusta sākumā, IUB aizliedza Rundāles pils muzejam slēgt 99 860 latus vērtu līgumu uz trim gadiem ar SIA "Evor" par muzeja ēku kompleksa apsardzes nodrošināšanu. Šāds lēmums pieņemts, izskatot SIA "City Security Service" un AS "G4S Latvia" sūdzības par muzeja iepirkumu komisijas lēmumu slēgt līgumu ar "Evor". Kā teikts IUB interneta mājaslapā publicētajā lēmumā, "City Security Service" un "G4S Latvia" apstrīdējuši iepriekšminēto lēmumu, uzskatot, ka minētais "Evor" piedāvājums ir nepamatoti lēts un tajā nav ietvertas visas nepieciešamās izmaksas. Rundāles pils muzejs šos pārmetumus neatzina. Pārbaudot un izvērtējot lietas materiālus, noklausoties lietas dalībnieku iesnieguma izskatīšanas laikā sniegtos paskaidrojumus, Iesniegumu izskatīšanas komisija atzina, ka "City Security Service" un "G4S Latvia" iesniegumi ir pamatoti. Pēc IUB datiem, konkursā kopumā bija saņemti desmit piedāvājumi. Apsardzi 36 mēnešiem piedāvāja veikt SIA "2M group" par 126 144 latiem (bez pievienotās vērtības nodokļa), SIA "AR BO" - par 143 366 latiem, "Evor" - par 99 864 latiem, "G4S Latvia" - par 153 216 latiem, SIA "Eurocash1", kuras piedāvātā līgumcena bija 114 625 lati, "City Security Service" - 100 389 lati, SIA "Cerber M" - 100 958 lati, SIA "Baltic Security Service" piedāvāja muzeja kompleksu sargāt par 104 038 latiem, SIA "Rīgas apsardzes sabiedrība", kuras piedāvātā summa bija 101 718 lati, un SIA "Ave Lat Sargs", kuras piedāvātā līgumcena bija 120 888 lati.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē