Ielām Bauskas novadā būs jauni nosaukumi 1

Bauskas novadā tiek izraudzīti jauni ielu nosaukumi Janeiku, Jauncodes un Bērzkalnu ciemā. Tie maināmi, jo gada sākumā pašvaldība pieņēma lēmumu par Bauskas jaunajām robežām, kas iezīmējas, pievienojot pilsētai četrus ciemus no Ceraukstes, Codes un Īslīces pagasta.

Pārmaiņu rezultātā deviņi ielu nosaukumi atkārtojas, taču vienāda adrese jaunizveidotajā teritorijā nav pieļaujama, tāpēc izsludināta publiska priekšlikumu iesniegšana, kas noslēdzās 13. jūlijā.

Elektroniski ieteikumus jaunajiem nosaukumiem pašvaldības interneta mājaslapā neierobežotā skaitā varēja iesniegt jebkurš. Sabiedrisko attiecību nodaļas speciāliste Inga Pinne «Bauskas Dzīvei» atklāj, ka priekšlikumu izvērtēšanai izveidota novada administrācijas speciālistu darba grupa, tajā ir septiņi pārstāvji no vairākām nodaļām.

Par katru ielu bija iesniegti vairāki priekšlikumi, tāpēc darba grupa atlasījusi piecus nosaukumu variantus. Organizēta aptaujas otrā kārta, kas noslēdzās 20. jūlijā, «Bauskas Dzīvi» informē attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja Dace Platonova.

Apkopojot iedzīvotāju aktivitātes rādītājus, secināts, ka katra no ielām saņēmusi vismaz 15 un vairāk atbilžu, liels skaits bijis Cerību ielai Janeikās – 23. Savukārt visvairāk nosaukuma variantu iesniegts par Lauku ielu Jauncodē, pavisam 18. D. Platonova skaidro, ka daži ieteikumi nav ņemti vērā, jo šādas ielas pilsētā jau ir. Interesanti, ka Janeikās daudzi vēlējušies adresē iekļaut ziedu, augļu vai dārzeņu tematiku, rosinot piešķirt Īrisu, Liliju, Pujeņu, Ābolu, Jāņogu, Redīsu, Burkānu vai Biešu ielas vārdu. Ielūkojoties sarakstā ar nosaukumu variantiem, redzams, ka to klāsts bijis ļoti plašs. Izdomas bagātākie iedzīvotāji ieteikuši ielām dot arī visai eksotiskus vārdus, piemēram, Tropu un Dinozauru iela, vēl kāds vēlējies dzīvot Zelta un Smaragda ielā. Priekšlikumos iekļauti arī vairāku Bauskas novada un apkaimes pagastu vai vietu nosaukumi, vēloties dēvēt ielas Brunavas, Dāviņu, Ceraukstes, Mežotnes, Codes, Svitenes, Vecsaules un Gailīšu vārdā.

Apkopotajā informācijā par otro kārtu redzams, ka pēc anonīmo atbilžu skaita vislielākā aktivitāte bijusi Bērzkalnos, Pīlādžu ielā (pāra numuru); iesniegtas pavisam 360 atbildes. Pārliecinošu pārsvaru – 77,5% – ieguvis priekšlikums ielu pārdēvēt par Līgo ielu. Ņemot vērā to, ka Bērzkalnos Pīlādžu ielas nosaukums līdz šim bija vienāds divām ielām, tagad tiks izvēlēti divi jauni. Kopumā otrajā aptaujā par ielu nosaukumiem saņemtas 409 atbildes, par katru no ielām – ne mazāk kā 85.

Divu ielu iedzīvotāji bija vienojušies par jaunā nosaukuma variantu un savu izvēli noformējuši rakstiski. Tā ir viena no Pīlādžu ielām Bērzkalnos, kam adresē bija nepāra skaitļi, un Upes iela Jauncodē. Līdz ar to rakstiskie priekšlikumi pieņemti kā galīgie varianti virzīšanai apstiprināšanai domē, un tie otrajā aptaujas kārtā netika iekļauti, pauž D. Platonova.

Speciāliste atklāj, ka divām ielām ieteikumos dominēja vienādi nosaukuma varianti. Tā kā Bērzkalnu Pīlādžu ielas iemītnieki bija iesnieguši rakstiski savu vienoto priekšlikumu par jauno adresi – Jasmīnu iela, to plānots piešķirt Pīlādžu ielai (nepāra numuru). Tas netiks Rožu ielai Janeikās, kur Jasmīnu ielas nosaukums arī bija ieguvis atbilžu lielāko procentuālo pārsvaru – 43,4%. Domes pārstāve I. Pinne paskaidroja, ka darba grupa galīgo variantu izvēlē ņēmusi vērā arī to, lai blakus esošo ielu nosaukumi būtu saskanīgi pēc tematikas. Piemēram, ja blakus ielām ir puķu vārdi, tad ielai pa vidu neizvēlējās Redīsu nosaukumu. Viņa uzsvēra, ka galīgo lēmumu par jaunajiem ielu nosaukumiem paredzēts pieņemt novada domes sēdē šomēnes.

Pēc iedzīvotāju iniciatīvas pārmaiņas nosaukumā gaida arī Dreņģerkalna iela Jauncodē; tās pārdēvēšanu pašvaldība iepriekš neplānoja.

Ielas iedzīvotāja Inta Krieviņa «Bauskas Dzīvei» pastāstīja, ka vecais nosaukums nereti sagādājis grūtības un pārpratumus sūtījumu saņemšanai no ārzemēm, norādot kļūdainu pasta adresi. Sarežģītais nosaukums traucējis un radījis pārpratumus, nosaucot adresi telefoniski. Ielas iedzīvotāju iniciatīvas grupa sākotnēji noskaidrojusi māju īpašnieku viedokli un ieguvusi parakstītu piekrišanu nosaukuma maiņai. Iesniegti vairāki sākotnējie varianti – Loka, izsakot ielas formu; Bebru un Stirnu, jo tur biežas viešņas esot stirnas, redzēts arī bebra darbs. Tomēr vairākuma, teju 40, individuālo māju īpašnieku atbalstu guvis priekšlikums – Jauncodes iela, kas arī iesniegts apstiprināšanai novada domei. I. Krieviņa skaidroja, ka tā būs kā vēsturiska norāde par to, ka šeit bijis Jauncodes ciems, kas pēc tā pievienošanas pilsētas teritorijai adresēs vairs nepastāvēs.

Pašvaldības speciāliste I. Pinne pauda, ka māju īpašnieku vienotais priekšlikums par Dreņģerkalna ielas pārdēvēšanu tiek gatavots apstiprināšanai.

Pīlādžu ielā (pāra numuru) Bērzkalnos «Bauskas Dzīve» satika 6. numura mājas iedzīvotājus Leontīni un Jāni Ancānus. L. Ancāne atklāja, ka viņas ģimene bijusi ļoti neapmierināta ar ciema pievienošanu pilsētai, taču aptaujā par jaunajiem nosaukumiem piedalījušies. «Meita ar kaimiņieni apsprieda nosaukumu variantus, izlēma iesniegt priekšlikumu ielu nosaukt par Magoņu,» atklāja L. Ancāne. Viņa atzinīgi vērtēja nodomu katrai no Pīlādžu ielām piešķirt savu atsevišķu nosaukumu.

Pīlādžu ielas (nepāra numuru) 7. mājas saimniece Žanna Remeiķe atzina, ka vēlējušies paši nosaukt savu ielu, tāpēc kopīgi vienojušies par vienu. «Mūsu ielā pārsvarā dzīvo jaunas ģimenes. Viņi aktīvi iesaistījās, izveidoja «WhatsApp» grupu, tā arī visi balsojām.

Izvēlējāmies tādu smaržīgu nosaukumu – Jasmīnu. Esam norunājuši, ka katrs iedēstīsim savos dārzos jaunus jasmīnu stādus,» atklāj Ž. Remeiķe. Viņa pastāstīja, ka sākumā bijuši vairāki priekšlikumi – Dīķa, Tulpju, Jasmīnu, pat Manhetenas iela. Jasmīnu nosaukuma idejas autore 7.a mājas iemītniece Elīna Remeiķe pastāstīja: «Mūsu ielā ir sešas mājas, par ielas nosaukumu vienojās piecu namu īpašnieki, sestā pieder ārzemniekiem un netiek pašlaik apdzīvota. Iesniedzām savu priekšlikumu rakstiski, lai būtu droši, ka mūsu nosaukuma variants būs pārāks. Esam arī saņēmuši no pašvaldības apliecinājumu, ka tas tiks ņemts vērā. Un vēl – mums katram pie mājas būs jauns jasmīns.»

Uzziņai
- Ielu nosaukumu maiņu un adrešu sakārtošanu, kas saistīta ar ciema pievienošanu Bauskas pilsētai, plānots veikt līdz 2020. gada beigām atbilstīgi Ministru kabineta
2015. gada 8. decembra noteikumu Nr. 698 «Adresācijas noteikumi» prasībām.

- Priekšlikumi par jaunajiem ielu nosaukumiem tiks iekļauti augusta domes sēdes lēmumprojektā.

- Apstiprinātie lēmumi par adrešu pieraksta precizēšanu vai adrešu maiņu tiks izsūtīti katra īpašuma īpašniekiem un iesniegti Valsts zemes dienesta Valsts adrešu reģistrā. Valsts vienotajā datorizētajā Zemesgrāmatā adreses nomainās automātiski ar Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra programmatūras sasaisti.

- Adresācijas noteikumu 32. punktā ir noteikts – ja adrese mainīta, kā arī ja precizēta pieraksta forma atbilstīgi šajos noteikumos minētajām prasībām, dokumenti, kuros lietota iepriekšējā adrese, ir spēkā un dokumentu maiņa nav jāveic, izņemot gadījumos, ja to paredz speciāls normatīvais akts.

Pievieno komentāru

Komentāri 1

Vietējās ziņas