Ierobežos latvāņu izplatību

Valdība apstiprinājusi Zemkopības ministrijas izstrādātos Ministru kabineta noteikumus Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanai.Tie izstrādāti, pamatojoties uz Latvāņu izplatības ierobežošanas programmu 2006. - 2012. gadam un Augu aizsardzības likumu. Pašlaik latvāņu izplatība Latvijā netiek kontrolēta, tie ir redzami gandrīz visos rajonos. Šis augs samazina vides bioloģisko daudzveidību, rada ekonomiskus zaudējumus un kaitējumu cilvēka veselībai.Apkarojot latvāņus, tiks atbrīvotas uzņēmējdarbībai un iedzīvotāju atpūtai noderīgas teritorijas, uzturēta bioloģiskā daudzveidība, kā arī nodrošināta zemju saglabāšana labā lauksaimnieciskā stāvoklī.Apstiprinātajos noteikumos paredzēti latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumi, to iznīcināšanas kārtība un metodes. Noteikts, kā valsts pārvaldes iestādes sniedz informāciju par latvāņu izplatīšanos zemes lietotājiem un sabiedrībai. Normatīvais akts nosaka rajona un vietējās pašvaldības pienākumus latvāņu skaita samazināšanai, kā arī darba aizsardzības prasības, veicot paredzētos pasākumus, informē Zemkopības ministrijas Sabiedrisko attiecību un preses dienests.Iecavas novada Domes izpilddirektors Mārtiņš Veinbergs atklāja, ka Iecava iesaistījusies valsts dotētas latvāņu apkarošanas programmā. Tās pirmā daļa paveikta jūnija beigās, kad visās pašvaldībai piederošajās ceļmalās nopļauti tur augošie latvāņi. Augustā ar Iecavas novada Domes līdzfinansējumu tas tiks vēlreiz atkārtots.Ar latvāņiem cīnās arī Rundālē. Aivars Okmanis, Rundāles pagasta padomes priekšsēdētājs, pastāstīja, ka šie augi savairojušies Saulainē. Jau otro nedēļu tiek izmēģināts jauns līdzeklis - uz laukiem izklāj dūņas, kas iegūtas, iztīrot dīķus. A. Okmanis cer, ka nākamajā gadā šeit latvāņi augs mazāk. Cīnās arī ar tradicionālo metodi - latvāņu pļaušanu. Noteikumi Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanai stāsies spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā «Latvijas Vēstnesis», par to ieviešanas gaitu un uzraudzību atbildīgs Valsts augu aizsardzības dienests .

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas