Iespējas vasarai apspriedīs audžuvecāki un aizbildņi

Bauskas novada aizbildņi un audžuvecāki 13. maijā tiksies atbalsta grupas sanāksmē, informē interešu biedru vadītāja Lilita Seržāne.

«No plkst. 10 līdz 11 tiksimies ar pašvaldības speciālisti Sandru Kazāku, izzināsim sociālās garantijas aizbilstāmajiem un audžubērniem pēc 18 gadu sasniegšanas nodrošināšanā ar mitekli. Pēc tam teorētiskā un praktiskā kanisterapijas nodarbība, ko vadīs psiholoģe Inga Jakuška.

Lemsim arī par audžuģimeņu un aizbildņu biedrību tālāko sadarbību, pārrunāsim vasaras nometņu un pasākumu apmeklēšanas iespējas. Ir piedāvājumi arī kvalifikācijas celšanai aizbildņiem un audžuvecākiem.»

Lilitas un Jāņa Seržānu audžuģimene joprojām ir kuplākā Bauskas un apkārtējos novados. Viņu seši audzināmie piedalījušies novada deju kolektīvu un ansambļu skatēs, regulāri visi kopā brauc uz baseinu Pasvalē. Turpinās arī aktīva koncertēšana. Otrajās Lieldienās būts Iecavas valsts sociālās aprūpes centrā, ciemojušies V. Plūdoņa «Lejeniekos», sniegts koncerts Latgales skolotājiem. Ar iegūto kausu viņi atgriezušies no Vislatvijas bērnunamu sadziedāšanās svētkiem Rīgā, ko organizēja Rīgas Baltijas Rotarī klubs.

Džeims Samuels, šī kluba prezidents, vērtējis, ka Seržānu audžuģimene pārtapusi par «bigband» grupu, jo bērni ne tikai dzied, bet arī izmanto kastaņetes, trejdeksni, stabules, kociņus, flautu, marakasu un tamburīnu. Viena audžumeita spēlē akordeonu, uzstājusies Mūzikas skolas koncertos. 12. maijā Seržānu audžuģimene piedalīsies meža stādīšanas talkā, Muzeja naktī dziedās «Lejeniekos».

Vietējās ziņas