Ievēl jaunu draudzes padomi

Bauskas luterāņu draudzē 8. februārī notika pilnsapulce. Ievēlēta revīzijas komisija un jauna padome, kas no sava vidus par draudzes vecāko ievēlējusi baušķenieku Gunti Macpanu. Viņš šo pienākumu pilda septiņus gadus. Draudzē pašlaik ir ap 220 locekļu, darbojas svētdienas skola, ir koris, tiek veikts diakonijas darbs. Par paveikto sapulcē stāstīja katras vienības vadītājs. Guntis Macpans par pagājušā gada lielāko darbu uzskata Svētā Gara dievnama torņa rekonstrukciju un jumta remontu. 2009. gadā jauns jumta segums jāuzliek draudzes namam Plūdoņa ielā, krājot līdzekļus arī ēkas fasādes remontam.Draudzes mācītājs ir Bauskas iecirkņa prāvests Aivars Siliņš, ērģelniece, kora un svētdienas skolas vadītāja ir Diāna Siliņa. Sapulcē uzsvērts, ka jau septiņus gadus darbojas kapela Bauskas slimnīcā.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas