Īslīcē apsteidz darba grafiku 2

Bauskas novada Īslīces pagasta ūdenssaimniecības rekonstrukcijas darbi pašlaik notiek visās «frontēs», teic SIA «Īslīces ūdens» valdes loceklis Aleksandrs Rūja.Projekta «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Īslīces pagastā» realizācija rit ļoti veiksmīgi, atbilstīgi plānotajam. Nekādi neparedzēti apstākļi nav radušies. Izpildītāji izvirzījuši mērķi - paveikt zemes darbus līdz salam, lai pēc tam varētu strādāt telpās.A. Rūjas teikto apstiprina ģenerāluzņēmējas a/s «Siguldas būvmeistars» apakšuzņēmējas SIA «Vesta ABM» būvdarbu vadītājs Aleksandrs Plotko. «Vesta ABM» pat apsteidz darba grafiku. Līdz šim laika apstākļi bija labi, celtniekiem netraucēja. Intensīvākajā būvniecības laikā objektā strādāja līdz pat 23 cilvēkiem.Apkopojot paveikto, «Īslīces ūdens» vadītājs secina, ka notekūdeņu attīrīšanas ietaišu būvniecība īstenota aptuveni 40% apmērā. Ūdens atdzelžošanas iekārtu izveides gaitā izurbtas četras jaunas artēziskās akas līdz 180 metru dziļumam. Puse darbu paveikts ugunsdzēsības rezervuāru (220 kubikmetru) izbūvē. Rit atdzelžošanas iekārtu ēku un tīrā ūdens uzkrāšanas baseinu Bērzkalnos un Rītausmās pamatu celtniecība. Šis uzdevums paveikts apmēram 20% apjomā. Spiedvads kanalizācijas tīklu rekonstrukcijā izbūvēts jau 70% apmērā. «Īslīces ūdens» par iecerētā paveikšanu noslēdzis trīs būvniecības līgumus: ar a/s «Siguldas būvmeistars» - par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvi un kanalizācijas tīklu izveidi, ar SIA «Watex» - par dzeramā ūdens atdzelžošanas iekārtu celtniecību. Vēl īslīcieši vienojušies ar SIA «BaltLine Globe» par tehnisko būvdarbu uzraudzību.Kopējās projekta izmaksas sasniedz Ls 2 334 490 (ar PVN). No šīs summas Ls 1 662 540 ir attiecināmās izmaksas, kuras 1 579 413 latu apmērā sedz Eiropas Savienības Kohēzijas fonds. Bauskas novada domes līdzfinansējums ir Ls 83 127 (5%). «Īslīces ūdenim» jānodrošina PVN (Ls 404 490) apmaksa, ko uzņēmums plāno iegūt, aizņemoties Valsts kasē.

Pievieno komentāru

Komentāri 2

Imantas

Vai izrakņāto ceļu Bērzkalnos, pēc trubu ielikšanas salabos? Vai arī tā paliks?

pirms 9 gadiem, 2011.09.29 07:20

Vietējās ziņas