Īslīces deju kolektīvi iegūst jaunus tērpus

Ar biedrības «Īslīces sieviešu klubs «Rītausma»» līdzdalību Īslīces kultūras nama trīs deju kolektīvi tikuši pie jauniem tautastērpiem, īstenojot projektu «Tautas tērpu iegāde kultūras tradīciju saglabāšanai un popularizēšanai Bauskas novadā», informē Aiga Kirilova,
Īslīces kultūras nama vadītāja.

Projekta mērķis – iegādāties Dienvidlatgales tautastērpu komplektus vidējās paaudzes deju kopai «Līdums», Dienvidlatgales un Zemgales tautastērpu komplektus jauniešu deju kolektīvam «Līdums», kā arī puišu bikses pirmsskolas bērnu deju kolektīvam «Līdumiņš» – izpildīts. Tērpus darināja SIA «Muduri», tie īslīciešiem ir piegādāti. «Tautastērpi nepieciešami, lai veicinātu latviešu tautas deju un dziesmu popularizēšanu un tautisko vērtību saglabāšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm,» uzsver Aiga Kirilova.

Kultūras nama vadītāja raksturo, ka biedrība Īslīces pagastā darbojas kopš 2006. gada, atbalsta amatiermākslas kolektīvus un interešu pulciņus, regulāri organizē un piedalās dažādos kultūras pasākumos, popularizē latviešu tautas tradīcijas, kā arī kvalitatīvas aktīvās atpūtas iespējas, iesaistās apkārtējās vides sakopšanas aktivitātēs un regulāri izmanto iespējas realizēt dažādus pašvaldības un Eiropas Savienības līdzfinansētus projektus.

A.Kirilova pamato, kālab bija jāiegādājas jauni tautastērpi: «Kaut arī jau iepriekš biedrība ir startējusi projektu konkursos un, saņemot atbalstu, iegādājusies deju kopām, tajā skaitā Īslīces skolas kolektīviem, un korim tautastērpus, joprojām to komplektācija ir nepilnīga un nepietiekama. Sakarā ar biežo uzstāšanos pirms daudziem gadiem iegādātie tērpi ir daļēji nolietojušies, nepieciešama atsevišķu tērpu detaļu atjaunošana. Bērnu deju kolektīvā «Līdumiņš» ir klāt nākuši jauni dalībnieki, puiši pēc augumiem ir garāki, un bija ļoti nepieciešamas zēnu pusgarās bikses. Gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, jauniešu deju kolektīvam «Līdums» bija ļoti nepieciešami Zemgales un Dienvidlatgales tautastērpi, jo tādu nebija. Savukārt vidējās paaudzes deju kolektīvam «Līdums» bija jāiegādājas Dienvidlatgales etnogrāfiskie tērpi. Šie tērpi vajadzīgi, lai deju kopas varētu izdejot un demonstrēt dažādu novadu tautas dejas etnogrāfiski atbilstošos (pareizos) tautastērpos, tādējādi paplašinot koncertēšanas iespējas, demonstrējot pareizas tautastērpu nēsāšanas tradīcijas nākamajām paaudzēm un veicinātu nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, jo tautastērps nav tikai grezns goda apģērbs svētkos, bet arī ir saikne ar senčiem un veids, kā paust savas tautas kultūras mantojumu.»

FINANSĒJUMS
Projekts guvis atbalstu biedrības «Bauskas rajona lauku partnerība» izsludinātajā konkursā.
Kopējās izmaksas ir 16 812,32 eiro; t. sk. 90% Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 15 131,09 eiro un 10% Bauskas novada domes finansējums - 1681,23 eiro.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas