Īslīces vidusskolai aktīvs mācību gada noslēgums

Veiksmīgu risinājumu, kā nodarbināt skolēnus pēdējās stundās, atraduši Īslīces vidusskolas skolotāji. Kad maija pēdējās dienās visas atzīmes skolā ir izliktas, tad «savākt» skolēnus nav viegli. Tāpēc tiek piedāvātas arī citu veidu nodarbības ierasto stundu vietā. 26. maijā pārgājienā uz Gailīšu pagasta Zemnieku sētas un lauksaimniecības mašīnu muzeju divās grupās devās Īslīces vidusskolas skolēni. 11. klases jaunieši un daļa 10. klases skolēnu izbrauca pēc pulksten deviņiem ar velosipēdiem un galamērķī ieradās pirmie.  Stāsta 11. klases skolēns Edgars Liepa: «Ceļā pavadījām pusotru stundu. Īpaši nesteidzāmies, tāpēc arī braucām ilgāk. Domāju, ka brauciena dēļ tagad esam vairāk vienoti kā klases kolektīvs.» Edgars Liepa dzīvo Bērzkalnos, un ar velosipēdu viņam iznāk braukt mazāk. Tāpēc tas esot interesants piedzīvojums.  No ģenerāļa Krišjāņa Berķa piemiņas akmens sākās 6., 8. un dažu 10. klases audzēkņu pārgājiens. Šī grupa gāja kājām.  «Ir skolēni, kuri ir rūdīti gājēji. Tie, kas nāk no Ādžūniem, teic, ka tādu gabalu kā šodien pārgājienā iet katru dienu,» stāsta skolas psiholoģe Andra Katkeviča. Viņa gājienā pavada 10. klasi. Skolēni gan pārgājienā pamazām sadalās grupās. Ap Andru Katkeviču pulcējās dziedātāji, bet pa priekšu kopā ar 6. klases audzinātāju Ingu Belinsku devās tie, kam raitāks solis.  11. klases audzinātāja un Īslīces vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā Inita Nagņibeda pastāstīja, ka skolas pārgājiens notiek jau otro gadu. Eksāmenos un pārbaudes darbos neaizņemtie skolēni pagājušajā gadā par pārgājiena galamērķi izvēlējās Mežotnes pilskalnu un Viļa Plūdoņa muzeju. Šogad sākumskolas vecuma skolēni devās uz Mežotnes pilskalnu. Šodien, 27. maijā, skolā notiks sporta diena, bet vakarpusē Īslīces pagasta tautas namā tiks aizvadīts mācību gada noslēguma pasākums, kurā godinās labākos skolēnus - olimpiādēs, konkursos, mācību darbā un citās jomās.  28. maijs atkal būs citādāks - liela daļa skolēnu dosies uz Bauskas novada skolēnu dziesmu un deju svētkiem «Es iekrāsoju pasauli», kur pavadīs gandrīz visu dienu. Pārējiem skolā tiks organizētas radošās darbnīcas par dažādām tēmām. Gan pedagogi, gan skolēni atzīst, ka šāda veida pasākumi gada beigās ir labs mācību gada nobeigums.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas