Īslīces vidusskolas direktorei ir kolektīva atbalsts 3

Īslīces vidusskolas direktores amatā pašvaldība iecēlusi Inesi Rīnu. Par to deputāti nobalsoja novada domes sēdē 30. jūlijā.
Konkursā uz šo amatu viņa guva izvērtēšanas komisijas vienprātīgu atbalstu. Bauskas novada izglītības nodaļas vadītāja Māra Bauvare paskaidroja, ka saņemta skolas pedagogu un tehnisko darbinieku parakstīta vēstule, kurā pausts atbalsts I. Rīnas kandidatūrai.

Portālam I. Rīna paskaidroja, ka šo amatu apņemas pildīt, zinot problēmas, kādas skolā iespējamas. Šogad izdevies nokomplektēt 10. klasi, mācībām pieteikušies 16 jauniešu. Arī nākamgad ir cerības, ka skolēnu skaits mācībām vidusskolā būs pietiekams. Pēc tam sagaidīt vajadzīgo izglītoties gribētāju skaitu būs problemātiski. Tādējādi ir reāla iespēja vidusskolai pārtapt par pamatskolu. Tādu iespēju piedāvā arī novada izglītības attīstības koncepcija. I. Rīna gan teic, koncepcija – tas ir tikai redzējums par iespējamo situācijas attīstību. Ja būs skolēni, koncepciju mainīs.

Runājot par šī brīža aktualitātēm, direktori satrauc skolas remonts. Darbi, kurus veic pašu spēkiem, tiks pabeigti laikā. Bet SIA «Garlics» jumta remontu vēl nemaz nav uzsākusi. Tas visticamāk notiks paralēli mācību darbam. Milzu apgrūtinājums tas nebūs, bet stundu norises plānus un klašu izvietojumu nāksies pārskatīt.

Pievieno komentāru

Komentāri 3

Vietējās ziņas