Izdod grāmatu «Mākslinieki. Bauska. Iecava. Vecumnieki. Rundāle» 8

Bauskas biedrības «Meistars Gothards» izdotā grāmata «Mākslinieki. Bauska. Iecava. Vecumnieki. Rundāle.» 10. decembrī tika saņemta no Jelgavas tipogrāfijas.

Tas ir pirmais izdevums, kurā apkopota un strukturēti atainota Bauskas un apkārtnes profesionālo gleznotāju, tēlnieku un grafiķu darbība no 19. gadsimta līdz mūsdienām. Grāmatā ir publicēta īsa informācija par 50 autoriem latviešu un angļu valodā un katra mākslinieka raksturīgāko darbu fotoattēli.

Tikšanos klātienē nevar prognozēt
Grāmatas atvēršanas svētki vienlaikus ar izdevumā ietverto mākslinieku novadnieku darbu izstādi Bauskas muzejā bija plānoti 2021. gada janvāra vidū, bet ārkārtējā situācijā tos sarīkot nevarēs. Pašlaik tiek modelēti dažādi varianti, kā sabiedrību ar jauno grāmatu iepazīstināt. Iespējams, tas notiks virtuāli. Žēl, protams, jo izdevēji vēlējās sarīkot grāmatā atspoguļoto mūsdienu autoru, kā arī iepriekšējo laikmetu mākslinieku tuvinieku, projekta atbalstītāju un vietējo mākslas cienītāju tikšanos.

Izdevuma tirāža ir 1000 eksemplāru. Biedrība «Meistars Gothards» grāmatu dāvinās mūspuses četrām pašvaldībām, skolām, bibliotēkām, muzejiem, citām ar mākslu saistītām organizācijām, izdevumā iekļautajiem mūsdienu māksliniekiem, kā arī visiem, kas finansiāli atbalstīja izdošanu, uzsver projekta iniciatore, biedrības «Meistars Gothards» pārstāve Inga Krolle. Viņa pateicas projekta darba grupas dalībniekiem, māksliniekiem, viņu ģimenēm par ārkārtīgi nozīmīgo palīdzību satura, ilustratīvā materiāla veidošanā, kā arī ieinteresētajām pašvaldībām, biedrībām, vietējiem uzņēmējiem un privātpersonām, Bauskas muzejam un citiem Latvijas muzejiem.

Sākumā – drosmīga ideja
Grāmatas veidotāji vienprātīgi atzīst: «Tas ir mūsu vērtīgākais darbs pandēmijas laikā. Izdevuma saturu sākām veidot šī pavasara ārkārtējās situācijas finālā un turpinājām līdz rudens ārkārtējai situācijai. Sevišķi intensīvi darbojāmies visu vasaru, kad neziņa, apjukums un bailes sabiedrībā šķita mazinājušies. Par laimi, Zemgales plānošanas reģiona un citu projektu konkursu norise netika anulēta. Tas radīja trauslu, bet cerīgu stabilitātes un turpinājuma izjūtu.»

Izdevums neradās gluži tukšā vietā. Vispirms bija biedrības «Meistars Gothards» 2017. gadā veiktā priekšizpēte par Bauskas un apkārtnes profesionālo mākslinieku radošo mantojumu. Taču sākās viss ar Ingas Krolles spontānu ideju. Atceros pirmo neformālo tikšanos viņas dzīvoklī ar mūsu kopīgo paziņu – mākslas zinātnieci un pētnieci Inu Līni – vairāku grāmatu, publikāciju izcilu autori. Tolaik runa vēl bija tikai par priekšizpēti, bet arī tā idejas iniciatoriem šķita teju vai nesasniedzams mērķis. Vēlāk Ina Līne iedrošināja savāktos materiālus apstrādāt un izdot grāmatā, jau pašā sākumā vēršot uzmanību uz iespējamām kļūmēm. Darba grupas dalībniekiem, izņemot literāro konsultanti, nebija izdevējdarbības pieredzes. Arī projekta turpinājumā Inas Līnes profesionālie padomi izrādījās nenovērtējami.
Priekšizpēte sākās ar Bauskas un apkārtnes mākslinieku uzvārdu meklēšanu paziņu, draugu, radu lokā. Tad sekoja informācijas vākšana bibliotēkas datubāzēs un muzejos. Vienlaikus notika elektroniska sarakste ar mākslinieku tuviniekiem gan Latvijā, gan ārzemēs.

No neziņas līdz ticamiem
avotiem

Vismaz par 20 autoriem grāmatās un virtuālajā vidē nekas nebija atrodams. Tāpēc nākamais solis bija Bauskas Centrālās bibliotēkas datubāzes periodika.lv un news.lv. Kripatu pa kripatai biedrības dalībnieces Inga Krolle un Velda Miziša savāca Latvijas pirmās brīvvalsts laika un padomju perioda preses materiālus par Bauskas un apkārtnes nezināmiem māksliniekiem.
 
Taču saprotams, ka preses publikācijas pētniecībā nevar būt pirmavoti, tāpēc papildu materiāli tika meklēti, nodibinot kontaktus ar daudziem Latvijas muzejiem un Latvijas Mākslas akadēmijas Informācijas centru, mākslinieku pēctečiem. Tad ķēdīte ritinājās tālāk – līdz sarakstei un klātienes sarunām ar mākslinieku tuviniekiem. Vienlaikus tika apzināti muzeji, kuros autoru darbi glabājas, jo audeklus vajadzēja atvest uz Bausku un profesionāli nofotografēt.

Mārtiņš Zaurs nav aizmirsts
Simptomātiski, ka vislielākais pārrāvums starp mūsdienām un to, kas Latvijas mākslā bija aktuāls pirmās brīvvalsts laikā un padomju periodā, notika 20. gadsimta 90. gados. Gleznotāji, grafiķi un tēlnieki, kuru radošais veikums netika digitalizēts, it kā pazuda nebūtībā. Raksturīgs piemērs ir tēlnieks Mārtiņš Zaurs, pat nerunājot par citiem – daudz mazāk pazīstamiem novadniekiem. Pameklējiet viņa vārdu tīmeklī – pieejama vien epizodiska informācija! Pat Latvijas mākslas vēstures visjaunākajā izdevumā viņam veltīti vien daži teikumi. Atradīsit tikai drumslas, bet tajā pašā laikā Bauskas reģionā ir simtiem cilvēku, kuri Mārtiņu Zauru atceras un par viņa radošo un kolekcionāra darbību ir lieliski informēti.

Savulaik ne vien seniori, bet arī vidējā vecuma baušķenieki pie tēlnieka Mežotnē bija ciemojušies, izbaudot viņa personības neatkārtojamo šarmu. Mārtiņš Zaurs ir tikai viens raksturīgs aizmirstības piemērs, bet tāda ir liela daļa grāmatā «Mākslinieki. Bauska. Iecava. Vecumnieki. Rundāle» iekļauto autoru.

Cieņas apliecinājums
Iespējams, varētu rasties pretrunīgi vērtējumi par dažu amatiergleznotāju iekļaušanu grāmatā. Lūk, izdevēju viedoklis: «Divu pasaules karu starplaikā, kam sekoja padomju okupācija un represijas, daudziem jauniem māksliniekiem – iesācējiem – nebija iespēju turpināt izglītību. Savukārt citi nevarēja studēt, dzīvojot 20. gadsimta 50. gadu totālajā nabadzībā. Tomēr, par spīti sistēmai un ideoloģijai, šie novadnieki turpināja sekot savam aicinājumam. Tāds ir, piemēram, Mārtiņš Mazurs un vairāki viņa laikabiedri. Mēs nešaubāmies, ka ir adekvāti un godīgi apliecināt šiem vīriem cieņu. Uzskatām, ka nākotnē vajadzētu turpināt grāmatu par Bauskas un apkārtnes keramiķiem, dizaineriem, modes, stikla un šķiedru māksliniekiem, scenogrāfiem, vietējo mūzikas un mākslas skolu pedagogiem, un ceram, ka to īstenos baušķenieku jaunā paaudze.»

UZZIŅAI

Projekts «Grāmata «Mākslinieki. Bauska. Iecava. Vecumnieki. Rundāle»» īstenots ar Valsts kultūrkapitāla fonda, Zemgales plānošanas reģiona, a/ s «Latvijas Valsts meži», Bauskas novada domes, Rundāles novada domes, biedrības «RaDam», SIA «Kaskāde 19», SIA «Kvēle», SIA «LRS Mūsa», SIA «Ozolu optika», z/s «Celmi», z/s «Vaidelotes», Artūra Altberga, Raita Ābelnieka, Jāņa Dzelzkalēja, Ivetas Ļekūnes, Ingrīdas Slakteres un Induļa Šķibeļa atbalstu.
Grāmatu sastādīja Inga Krolle, Indra Liepa un Ilga Balode. Satura veidošanā piedalījās tekstu autore, literārā konsultante, tulkotāja un fotogrāfs.

Avots: biedrība «Meistars Gothards».

Pievieno komentāru

Komentāri 8

Pateicība

Paveikts būtisks kultūrvēsturisks pētījums! Paldies! Skumji, ka savdabīgi izcēlies Vecumnieku novads. Tas lieku reizi parāda novada vadības nekulturālo identitāti.

pirms 2 mēnešiem, 2020.12.30 11:40

Ahūns

Vecumnieki dominē ar sevišķi nekultuāru identitāti.

pirms 2 mēnešiem, 2020.12.30 13:27

Naivulis

Kādā veidā tad Vecumnieku novads izcēlies?

pirms 2 mēnešiem, 2020.12.30 17:53

diemžēl

Ja grāmata būs pārdošanā, to varēs iegādāties ikviens. Ņemot vērā Vecumnieku novada domes attieksmi ... domājiet paši.UZZIŅAI

Projekts «Grāmata «Mākslinieki. Bauska. Iecava. Vecumnieki. Rundāle»» īstenots ar Valsts kultūrkapitāla fonda, Zemgales plānošanas reģiona, a/ s «Latvijas Valsts meži», Bauskas novada domes, Rundāles novada domes, biedrības «RaDam», SIA «Kaskāde 19», SIA «Kvēle», SIA «LRS Mūsa», SIA «Ozolu optika», z/s «Celmi», z/s «Vaidelotes», Artūra Altberga, Raita Ābelnieka, Jāņa Dzelzkalēja, Ivetas Ļekūnes, Ingrīdas Slakteres un Induļa Šķibeļa atbalstu.
Grāmatu sastādīja Inga Krolle, Indra Liepa un Ilga Balode. Satura veidošanā piedalījās tekstu autore, literārā konsultante, tulkotāja un fotogrāfs.

pirms 2 mēnešiem, 2020.12.31 22:26

!?

Atbalstītājos neredz Vecumnieku domi!!!

pirms 2 mēnešiem, 2020.12.31 22:28

domei!

Ko sacīt? Parādam savu QY! Diemžēl! Tāpēc jau lielākā daļa iedzīvotāju gaida reformu!

pirms 2 mēnešiem, 2020.12.31 22:31

???

Nu.... vispār jau Iecavas novada dome ar nav atbalstījusi. Ne jau vieni vien Vecumnieki skopuļos. :D

pirms mēneša, 2021.01.23 16:13

Vietējās ziņas