Izdota grāmata par Zemgales baznīcām 2

Bauskas pilī 6. martā notika grāmatas «Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Zemgalē» atvēršana.

Izdevuma autore ir ilggadējā Bauskas rajona pieminekļu aizsardzības speciāliste iecavniece Mārīte Putniņa, kura strādā Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā (VKPAI). Grāmata iznāk sērijā, ko apgāds «Neputns» sāka izdot 2006. gadā.

Grāmatas autore un Bauskas pils muzeja direktors Māris Skanis uzsver, ka sakrālā mantojuma apzināšana ir ļoti svarīga. «Draudzes, kas jebkurā politiskajā formācijā iestājās par kristīgajām vērtībām, ir spējušas sakrālo mantojumu saglabāt labāk nekā laicīgās struktūras,» skaidro M. Skanis, «jebkurš Bauskas reģiona dievnams, jo īpaši mūsu pilsētas vecākā celtne Svētā Gara luterāņu baznīca, ir unikāla informācijas iegūšanas vieta pētniekiem. Ja vien rastos iespēja šajā dievnamā izvērst nopietnu izpēti un restaurāciju, Bauskas luterāņu baznīca kļūtu par visspožāko pērli Zemgalē.»

Apgāda «Neputns» vadītāja Laima Slava iepazīstināja ar visu komandu, kas piedalījās M. Putniņas grāmatas veidošanā – tekstu redaktori, mākslinieci, korektori un Latvijas sakrālā mantojuma sērijas idejas autori mākslas doktori Rūtu Kaminsku. Laima Slava uzsvēra, ka tālajos septiņdesmitajos gados doma par šādu enciklopēdisku izdevumu radās mākslas zinātniekam un gleznotājam Jurģim Skulmem. Izdevēja aicināja visus klātesošos klusuma brīdī godināt viņnedēļ mūžībā aizsauktā Jurģa Skulmes piemiņu. Viņš, kura dzimtas saknes ir Vecsaulē, bija iedvesmotājs divām Latvijas mākslas vēsturnieku paaudzēm.

Dāviņu pagasta biedrības «Kalna svētību kopiena» Bruknas muižas attīstības projektu vadītāja Terezija Lasmane enciklopēdisko grāmatu uzskata par lielu vērtību un sadarbību ar tās autori – par veiksmi daudzu gadu garumā. Līdzīgs viedoklis bija sarīkojumā klātesošajiem Bauskas reģiona kristīgo konfesiju garīdzniekiem, kuriem Mārīte Putniņa allaž bijusi atbalsts sakrālās mākslas mantojuma problēmu risināšanā.

No Vecumnieku novada Skaistkalnes uz sarīkojumu bija atbraukusi pagasta muzeja vadītāja Laima Indriķe. Grāmatas izdošanu viņa uzskata par ļoti svarīgu notikumu, uzverot, ka autores padoms daudzās situācijās bijis zelta vērts.

Pievieno komentāru

Komentāri 2

Vietējās ziņas