Izglītības kvalitātes valsts dienests veicis pārbaudi Skaistkalnes vidusskolā 69

Vecumnieku novada domes deputāti izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komitejas sēdē trešdien, 17. jūlijā, iepazinās ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta veiktajā pārbaudē konstatēto Skaistkalnes vidusskolā un pieņēma to zināšanai.
 
Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) bija saņēmis iesniegumu par nepilnībām eksāmenu organizācijā Skaistkalnes vidusskolā, un kontroles mērķis bija pārbaudīt IKVD adresētajā iesniegumā ietverto informāciju, kā arī vidusskolas darbības atbilstību gan Izglītības likuma, gan citu normatīvo dokumentu noteiktajam regulējumam. IKVD pārstāvji izglītības iestādi apmeklēja 3. jūlijā, izvērtēšana pabeigta 9. jūlijā.

Komitejas sēdē par IKVD pārbaudi Skaistkalnes vidusskolā ziņoja novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Kovals. «Pārbaudē konstatētas nelielas nepilnības gan direktores izdoto rīkojumu datumos un dokumentu noformēšanā, gan zīmoga lietošanā. Atklāti trūkumi saistībā ar eksāmenu organizāciju. Tika pārbaudīti eksāmenu rezultāti un mācību gadā saņemtais vērtējums. Konstatēts, ka daži 9. klases audzēkņi valsts pārbaudes darbos gan latviešu, gan angļu valodā veikuši ierakstus ar zīmuli; tādējādi nav ievērots Ministru kabineta noteikumos nr. 1510 noteiktais regulējums. Daži skolēni rakstījuši ar atšķirīgu toņu zilas tintes pildspalvām, taču tas nav uzskatāms par pārkāpumu,» aktā konstatēto atstāstīja J. Kovals.

Viņš uzsvēra, ka jāvērš uzmanība uz 9. klases valsts pārbaudes darba matemātikā rezultātiem, jo tie atšķiras no gadā iegūtā vērtējuma. Eksāmenu rezultāti citos mācību priekšmetos būtiski neatšķiras no gada vidējām sekmēm.

Pārbaudē konstatēts, ka no 18 audzēkņiem tādu pašu vērtējumu eksāmenā kā gadā saņēmuši deviņi skolēni, zemāku – trīs, bet augstāku – seši jaunieši. Par divām ballēm zemāks rezultāts bijis diviem, par vienu – vienam; savukārt par vienu balli augstāks – četriem, par divām – vienam, par trim augstāks – vienam, lai gan gadā šim jaunietim bijušas nepietiekamas sekmes. Ņemot vērā pārbaudes aktā konstatēto, IKVD uzskata, ka ir nepieciešams izvērtēt, vai 9. klases matemātikas skolotājas izmantotā izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšana un mācību metodes nodrošina šī mācību priekšmeta satura apguvi un ļauj veikt skolēnu zināšanu, prasmju un attieksmju objektīvu novērtēšanu.

Pārbaudes laikā izlases kārtībā izvērtējot 9. klašu valsts pārbaudes darbos ietverto informāciju, konstatēts, ka matemātikā testa daļā saņemto punktu skaits ir atšķirīgs. «Tas raisa pārdomas. Eksāmens šogad pirmo reizi tika organizēts centralizēti, bija norīkoti novērotāji, darbu labošana noritēja centralizēti. Šo pieeju atzinīgi novērtējuši pedagogi, taču no IKVD skaidrojuma izriet, ka nav bijusi konsekventa pieeja testa daļā, kur parādās dažāds punktu skaits. Pēc atvaļinājuma izglītības nodaļas vadītāja Vija Beļūna darbus pārvērtēs, lai apskatītu nepilnības, ko konstatējis IKVD, un redzētu, vai tas attiecas arī uz citām skolām. Kad būs zināms rezultāts, varēs domāt, kā rīkoties, lai nākotnē situāciju uzlabotu,» pauda J. Kovals.

Deputāts Māris Āķis izteicās, ka pārbaude Skaistkalnes vidusskolā sākta «uz sūdzības pamata, ko IKVD saņēmis 26. jūnijā». Viņaprāt, cilvēks, kurš rakstījis iesniegumu kvalitātes dienestam, nav no vecāku vidus; «tā ir procesam tuvu stāvoša persona, kas visu labi pārzina un, iespējams, tagad jūtas ļoti vīlusies, jo šādas nepilnības var atklāt jebkurā skolā».

«Uzskatu, ka pārkāpumi ir formāli, tie neietekmē eksāmenu rezultātus; tos nav mēģinājuši apstrīdēt arī skolēnu vecāki. Tas, ka izliktās atzīmes nesakrīt ar gada vidējo rādītāju, ir tikai loģiski, jo bērns, kārtojot eksāmenu, var kļūdīties, doto uzdevumu nesaprast, bet var būt arī pretēji, kad pārbaudes darbā veicas un rezultāts ir augstāks,» viedokli pauda M. Āķis. Viņš uzsvēra, ka pārbaudes aktā tas nav minēts kā pārkāpums, bet kā konstatējums.

«Norma ir tad, ja eksāmena rezultāts no gadā iegūtā vērtējuma atšķiras par vienu balli uz augšu vai uz leju, taču, ja ir nesakritība par divām ballēm uz augšu… Maz ticams, jo pamatā eksāmena darbā skolēni saņem zemāku vērtējumu, īpaši tie, kuriem ikdienā tiek sniegts atbalsts. Vairumā gadījumu pārbaudes darbos vērtējums ir zemāks par ikdienas sasniegumiem. Ja skolēns bijis nesekmīgs, nedomāju, ka eksāmenā iespējams iegūt par trim ballēm augstāku rezultātu,» uzskata deputāte un Misas vidusskolas direktore Anna Balgalve.

Klātesošie bija cerējuši, ka komitejas sēdē piedalīsies Skaistkalnes vidusskolas direktore Svetlana Vāverniece un plašāk informēs par šo jautājumu, taču viņa ir atvaļinājumā un izbraukusi no valsts.

IKVD Skaistkalnes vidusskolai devis četrus konkrētus uzdevumus, kas jāizpilda līdz 23. augustam.

Pievieno komentāru

Komentāri 69

Novadniece

Kovals atkal nīcina laukā Skaistkalnes vidusskolu, kā ametpersona var tik neobjektīvi rīkoties. Viņš būtu laimīgs, ja varētu padzīt direktori un skolu aizklapēt.un sūdzību arī pats uzdrukāja.

pirms gada, 2019.07.18 09:34

Hmmm

Labākā aizsardzība -uzbrukums! Galvenais sākt komentēt nevis rakstā minēto problēmu, bet uzreiz ķerties klāt uzvārdiem...

pirms gada, 2019.07.18 17:52

?

Kas vispār tas Kovals ir jūsu novadā? Par viņu nākas dzirdēt ļoti daudz negatīva!

pirms gada, 2019.07.18 10:23

Novadnieks

Pēc komentāru daudzuma BDz šķiet, ka mums vispār neviena cita nav - ne deputātu, ka komisiju, ne administrācijas,...

pirms gada, 2019.07.18 18:24

Slavinam

Nākošo rakstu, lūdzu, par novada centa vidusskolas slavināšanu!

pirms gada, 2019.07.18 11:14

Dumiķim

Vai pats esi kādu skolu beidzis, ja nespēj atškirt rakstu kurā uzskaitīti pārbaudes fakti, no slavināšanas?

pirms gada, 2019.07.18 11:33

Nu, nu

Nav jau pirmā reize, kad dzird, ka eksāmeni Skaistkalnē notiek atšķīrīgi...

pirms gada, 2019.07.18 11:17

jap jap

ja gribēs noraks visu.
ir dzirdēts, ka noslēguma pārbaudījumos ir palīdzība skaistkalnē, bet kamēr pie rokas nepieķers tikmēr neviens neko neizdarīs.
gada vērtējumi no eksāmena atzīmēm atšķirsies, jo skolā jebkuru vērtējumu var uzlabot izņemot noslēguma darba vērtējumu.
novadu iznīcinās paši, vajag tikai laiku.

pirms gada, 2019.07.18 11:48

to jap jap

Atrodi divas pretrunas savā vēstījumā-
1- noslēguma pārbaudījumos ir palīdzība skaistkalnē,
2-skolā jebkuru vērtējumu var uzlabot izņemot noslēguma darba vērtējumu.
Šie abi apgalvojumi runā viens otram pretī, tād kā tad tur īsti tai Skaistkalnē? Citādāk tikai tāds jap jap vien sanāk.

pirms gada, 2019.07.18 13:40

Novads

Kadi domnieki tadi skolnieki aiz ausīm velkami un pirkstu bakstāmi.

pirms gada, 2019.07.18 12:33

aizdomīgais

Vai tikai man vienam liekas, ka visu izsaka vārdi "Daži skolēni rakstījuši ar atšķirīgu toņu zilas tintes pildspalvām". Nevis viens, bet DAŽI !!!! Nu kam mālē acis???????

pirms gada, 2019.07.18 12:54

starp citu

vārdi "Daži skolēni rakstījuši ar atšķirīgu toņu zilas krāsas pildspalvām" neizsaka neko , jo MK noteikumi NR. 1510 par "Valsts pārbaudījumu norises kārtība" 81.pantā ir teikts 81." Valsts pārbaudes darba materiālus izglītojamais aizpilda ar pildspalvu. Zīmuli izglītojamais lieto tikai zīmējumos." Skolēnam līdzi uz eksāmena kārtošanu var būt vairākas pildspalvas, kuras var izmantot. Tas nav pārkāpums.

pirms gada, 2019.07.18 13:32

atbilde Starp citu

Jā, nav aizliegts rakstīt ar dažādām pildspalvām, bet kāpēc tas jādara? Varbūt skolotājs darbā ir veicis "savas piezīmes" ar savu pildspalvu? Formāli skatoties šis nav pārkāpums, bet aizdomas tas rada.

pirms gada, 2019.07.18 14:38

gribu saprast

" matemātikā testa daļā saņemto punktu skaits ir atšķirīgs. " Ko tas nozīmē?

pirms gada, 2019.07.18 13:19

???

Izskatās, ka direktorei laiks doties pelnītā atpūtā - pērn divu skolu 12.klasēm angļu valodu nācās kārtot papildtermiņā, jo -redziet, eksāmena norises skolas direktore nebija informēta par eksāmena norises kārtību (papūlēties ar to iepazīties) - diezgan plaši rakstīja gan BDz, kas lielie portāli! Šogad IKVD par 9.kl.matemātiku, kā arī vēl šis un tas dzirdēts... Varbūt arī šeit A.S. var veikt pārrunas, jeb tomēr pašai ir godaprāts

pirms gada, 2019.07.18 14:00

Manuprāt

pašai AS laiks doties pelnītā atpūtā !

pirms gada, 2019.07.18 15:40

Pensija

Vid publisko datubāzē tāda pļāpīga - kundzīte jau trīs gadus kā pensijā - tiešām laiks atbrīvot vietu citiem

pirms gada, 2019.07.18 14:42

No Saistkalnes

Zināms, ka sūdzības kājas aug no novada administrācijas un novērotājiem. Nu nevarat to enerģisko skolas direktori dabūt nost , jāķeras. pie rakstīšanas, jo citiem direktoriem tā Skaistkalnes skola kā dadzis pakaļā ! Par to liecināja arī sporta zāles būvniecības neatbalstīšana ! Direktore turies, mēs tevi atbalstīsim !

pirms gada, 2019.07.18 15:38

:)

Plānots pikets pie domes ar plakātiem un televīziju, kā Rīgā par Nilu.... Varbūt to visu Kanepenes svētkos pie baznīcas... :) :) :)

pirms gada, 2019.07.18 16:32

Novadnieks

Vai visu skolu pārbaužu aktus publicē Bauskas Dzīvē? Kautkā neesmu pamanījis! Nu turās Skaistkalne! Kā teikt: Suņi rej, bet karavāna iet tālāk!

pirms gada, 2019.07.18 23:38

:)

Rokas nost no direktores

pirms gada, 2019.07.18 23:40

Suns

Ir gan bijuši Bauskas dzīvē citu skolu pārbaudes akti. nevajag melot.

pirms gada, 2019.07.20 00:08

No malas

Palasot rakstu (M.Āķa teiktais) un komentārus, pārsteidz, ka skaistkalniešus vairāk uztrauc, ka kāds atļāvies paprasīt IKVD viedokli par neviennozīmīgu situāciju, nevis pašas konstatētās neatbilstības! Vai spogulis vainīgs, ka mutē melna, jeb vainīgs tas, kas lika paskatīties spogulī? Kamēr sabiedrība meklēs vainīgo, kurš atļāvās sūdzēties, nevis pateiks, ka šādas situācijas nav pieņemamas un nemeklēs risinājumus to novēršanai - nekas nemainīsies nevienā jomā! Skolai tomēr bērniem jāsniedz zināšanas, nevis jebkurā veidā jānodrošina eksāmena nokārtošana

pirms gada, 2019.07.18 16:17

arī no malas

Skolā bērniem jāsniedz zināšanas un vecākiem skolotāji jāatbalsta,nevis akli jāaizstāv savi mīluļi.Pati esmu māte un tāpēc zinu,ka vajag reizēm arī ar kritisku aci paskatīties uz to savu meitiņu vai puisīti,nevis aiz aklas mīlestības apveltītu skatienu.Paši pēc tam cietīsiet.

pirms gada, 2019.07.18 22:34

jocīgi

Kāpēc rakstīja tikai 26.jūn . bet ne ātrāk.

pirms gada, 2019.07.18 17:35

Arvo

Izskaidrojums vienkāršs, tad bija skaidrs, ka Skaistkalnē stabili tiek nokomplektēta 10.klase un acīmredzami tas kādam novada administrācijā skauda, jo tika cerēts uz citu rezultātu!

pirms gada, 2019.07.19 14:29

:)

Ja jau 9.klasi beidzot vajag "atbalsta" pasākumus matemātikā, ko tad darīs 12.kl - rakstīs atbildes priekšā uz tāfeles vai pielietos klasiku no Šurika piedzīvojumiem

pirms gada, 2019.07.19 15:47

starp citu

Centralizēto eksāmenu kopvērtējums 2018/2019 mācību gadā 12.klasē matemātikā Skaistkalnē ir 35.6% un ir augstākais rādītājs novadā ( vidēji valstī 32.7%). Tas atbildei :) par to, ko darīs12 klasē. Nav ko filozofēt ,bet ja ir interese apskaties statistiku arī par iepriekšējiem gadiem.

pirms gada, 2019.07.19 21:26

To>starp citu

Rezultātu var iegūt dažādi -arī 12.kl. - tas arī ir komentāru un ikvd pārbaudes iemesls...
Lielākā problēma - jaunieši pēc "atbalsta pasākumu" saņemšanas nemāk turēt muti

pirms gada, 2019.07.19 21:45

gremdējos pārdomās

pēc Kovala metiena-cūcenes ne tajā īstajā vietā tas šķēps iedūrās

pirms gada, 2019.07.18 17:41

bitīt matos

labi rūkts!

pirms gada, 2019.07.18 23:00

lietus

Kādam žēl palika, ka visi skolēni nolika eksāmenu. Eksāmeni bieži vien ir pārspīlēti sarežģīti. Bērni ar mācību grūtībām tādus nevar nolikt un tagad ar tādiem bērniem ir pilnas skolas. Protams slinkums un nemācīšanās ir modē, bet ne visi bērni ir vainīgi. Nezinu gan kāpēc direktore ir iekrampējusies savā krēslā.

pirms gada, 2019.07.18 19:09

Pedagogs

Skolēniem ar mācīšanās traucējumiem atbalsta pasākumi ir pieejami ne tikai skolas laikā, bet arī eksāmenos - atsevišķa telpa, ilgāks laiks, papildus pārtraukumi un specifiski palīglīdzekļi, atsevišķos gadījumos paredz uzdevumu nolasīšanu priekšā.
Cita veida "atbalsta" pasākumi :) nav paredzēti.
9.klases matemātikas eksāmenu nolikt var jebkurš, ja vien ir stundās strādājis

pirms gada, 2019.07.18 19:52

bijusī skaistkalniete

Direktore noteikti nav iekrampējusies savā krēslā.Būtu paldies pateikuši par sakopto skolu,nevis te muļķības rakstījuši.

pirms gada, 2019.07.18 21:51

bitīt matos

Nu ko var ņemties ar to nelaimīgo matemātiku! Deputātam Āķim pa lielam ir taisnība. Balles robežās gada un eksāmena nesakritība nav traģēdija! Traģēdija ir iekš tā, ka : 1) skolas jau tā trauslo pastāvēšanas vīziju šāds jandāliņš noslauka vienā paņēmienā. 2) kvalitāte ir tik abstrakts jēdziens izglītībā, kam vēl joprojām neviens neuzdrošinās nosaukt reālus kritērijus. 3) skolēnu intelektuālais potenciāls, darba spējas un motivācija katrā vietā valstī ir dažāda. Bļaustīties jau ir forši! Ak, jā! Un matemātika ir priekšmets, ko nevar samācīties uz eksāmenu 2-4 dienās kā vēsturi. Tur garlaicīgi jākapā visu laiku. Bet mūsu jaunieši un vecāki bieži cer uz brīnumiem. Nu te nu ir!

pirms gada, 2019.07.18 23:13

Bzzz

Traģēdija ir, ka direktore jau kuru gadu veido šādas situācijas, kas grauj skolas prestižu - beidzot tas ir pacēlies skaļi. Atšķirība +/-1 balle ir norma, bet +3 nesekmīgajam un dažādas pildspalvas vienā darbā vairākiem skolēniem divos eksāmenos tomēr nav... Ja jau tā satrauc vidusskolas klašu pastāvēšana, nevajag veikt apšaubāmas un negodīgas darbības.

pirms gada, 2019.07.18 23:38

???

Forši - par 3) skaistkalniešu vietā ļoti apvainotos - tā taču nav nemotivēto, nespējīgo un intelektuāli apdalīto nometinājuma vieta

pirms gada, 2019.07.18 23:49

Livingstons

+3 nesekmīgajam nenozīmē, ka viņam kāds palīdzēja. Zinu vēl vismaz divus faktorus, kas var ietekmēt šādu rezultātu. Pirmais - ir tie, kam slinkums mācīties, bet tai pat laikā 9. klases eksāmens viņam vēl aizvien ir pietiekami vienkāršs, lai noliktu uz labu atzīmi. Pats zinu tādus. Otrs faktors - ja tas piepildās, tad tas ir neglaimojošs klases matemātikas skolotājai - ja atzīmes liek pēc deguniem. Arī diemžēl pietiekami bieži ierasta shēma. Un tad arī tā notiek, ja virknei ir mazāks vērtējums, nekā stundās, bet kādam negaidīti ir daudz lielāks, jo šis kāds pedagoģei nav paticis. SAvukārt atzīmju atšķirības mēdz būt ļoti dažādas - pats savulaik mācījos uz pieci, bet pārbaudes darbu toreiz sestajā klasē uzrakstīju uz 2 (piecu ballu sistēmā). Tagad uz tā visa pasludināt, ka ir tikai viena patiesība, ir ļoti muļķīgi.

pirms gada, 2019.07.19 10:56

to -> Livignstons

1.Tā īsti dalīties ar pieredzi varētu, ja būtu mācījies uz 2, bet 6.kl.DD nokārtojis uz 5...Rakstā jau minēts par situācijām, kad mācību procesā tiek sniegts papildus atbalsts, bet eks vai DD parāda patieso stāvokli
2. Attiecībā uz skolu līdz 9.kl. abas Jūsu minētās situācijas liecina par pedagoga nekompetenci, kā arī mācību daļas un skolas direktora atbildību par šādu situāciju pieļaušanu..

pirms gada, 2019.07.19 12:23

***

Atbildīga un cienījama rīcībā šai gadījumā, laikam, ir tikai viena - direktorei pašai atkāpties no amata. Visu cieņu par uzturētajām ēkām un sakopto vidi, bet skolā tomēr ir kas cits - atbildību par izdarīto, godīgumu pret citiem un ētiskums māca tikai ar personisko piemēru, nevis ar skaistiem vārdiem

pirms gada, 2019.07.18 23:26

iedzīvotājs

Līdzko parādās kāda ziņa no Vecumnieku novada, seko ļoti daudz komentāru. Tas norāda uz iedzīvotāju attieksmi pret novadā notiekošo. Būtiski ir tas, cik ļoti visā ieklausās atbildīgās amatpersonas! Ja tas tā būtu, nesekoti šie daudzie komentāri! Skaidrs ir arī tas, ka šīs personas nav atbilstīgas saviem ieņemamajiem amatiem, pretēji šīs amatu vietas ieņemtu lietpratēji!!! Domes nihilisms vedina uz novadu reformu!

pirms gada, 2019.07.19 00:03

iedzīvotāj Tev nepiekrītu

Negatīvie komentāri ir jebkuram rakstam,kaut vai tas būtu par foršu festivālu,vai ko citu.Nesaprotu,kāpēc šis raksts vispār ir avīzē.Vai mazums pārbaudes notiek skolās?Acīmredzot par to parūpējās kāda sūdzības rakstīt mīloša persona.Manuprāt nožēlojams cilvēciņš,kuram savs bērns rūp mazāk par sūdzību drukāšanu.Nekas ārkārtējs tur nav noticis.Strādāt vajag iet,nevis drukāt sūdzības (starp citu neesmu no Skaistkalnes).

pirms gada, 2019.07.19 05:34

cepienam

JA šajā skolā viss ir kārtībā un tā visa ir tikai sagadīšanās,
TAD esam skolas patrioti un savus bērnus no pagasta un tuvākās apkārtnes sūtam uz Skaistkalnes vidusskolu, lai skola pastāvētu- jo skolas statusa maiņa ir atkarīgā no klašu piepildījuma.
Kas dara tiem vienmēr kaut kas gadās!
Lielākā problēma ir tā, ka mēs savus sūtam uz citiem novadiem un pilsētām.

pirms gada, 2019.07.19 08:14

Vietējās ziņas