Izskan Bauskas mūzikas un mākslas skolas pavasara koncerts «Plaukstas lielumā»

«Plaukstas lielumā» – ar šādu vadmotīvu 25. aprīlī Bauskas kultūras centrā izskanēja Bauskas mūzikas un mākslas skolas pavasara koncerts. Ko tu šajā ziedonī vari ielikt savās plaukstās? Jaunie mūziķi un mākslinieki klausītājiem un skatītājiem dāvāja emocionālus, sirds siltuma un radošas enerģijas pārpilnus priekšnesumus.

Muzicēja pirmo klašu ansamblis (pedagoģe Inga Bukša), koris diriģentu I. Bukšas un Ievas Ūdres vadībā, kā arī I. Bukšas audzēkne Alise Niedre. Klavieru nodaļu koncertā spoži pārstāvēja Enzo Jangs (ped. Ineta Rozentāle), skolotājas Ligitas Kārkliņas audzēknes Lelde Rādena un Kate Kononova. Pedagoģes Aivas Avotiņas audzēkņi – 2. – 3. klašu un vecāko klašu vijolnieku ansambļi un Viktorija Tjuha – atskaņoja spilgtākos skaņdarbus no šajā mācību gadā apgūtā. Jauneklīgi un atbrīvoti uzstājās pieaugušo un jauniešu izglītības programmā studējošā Fiona Talmacka (ped. Dace Bukša).

Par jauno mūziķu sniegumu no sirds priecājās arī vecāki. Tā savai mammai Zandai Strazdiņai par prieku spēlēja Marks Maro (ped. Aigars Dziļums) un Mārtiņš (ped. Ikars Ruņģis). Marimbas skaņas koncerta kopējam skanējumam pievienoja Rihards Dadžāns (ped. I. Ruņģis). Pedagoga Jura Krūmmaļa skolotie saksofonisti koncertā muzicēja ansamblī, bet Laumai Ronei bija uzticēts solonumurs. Temperamentīgu akordeona spēli ļāva baudīt Emīls Upenieks (ped. Antra Rušmane) un viņa brālis Arvīds, kurš apgūst flautas spēli pie pedagoģes Lauras Meždreijas. Viņas audzēkne Klēra Kuļikauska sajūsmināja klausītājus ar jaunapgūtu, apjomīgu un izjustu K. Klarka skaņdarbu. Jaunos izpildītājmāksliniekus atbalstīja koncertmeistares Evija Bonāte un Anna Kovaļova.

Koncertu noslēdza «Pagrabā 8» – pedagoga Pauļa Straumes iedvesmotā jauniešu grupa, publikai piedāvājot savu skatījumu uz Imanta Kalniņa «Dūdieviņu». Šo muzikālo notikumu lieliski papildināja Mākslas nodaļas vairāk nekā 30 audzēkņu zīmējumu videoprojekcijas, pārsteidzoši labi sasaucoties ar mūziku.

Daudzveidīgais koncerts bija sveiciens pavasarī ne tikai atnākušajiem baušķeniekiem un audzēkņu vecākiem, bet jo īpaši – pedagoģei Antrai Rušmanei nozīmīgā dzīves jubilejā. Viņa no novada domes priekšsēdētāja Arnolda Jātnieka rokām saņēma novada domes atzinības rakstu un, protams, ziedus un pateicību no audzēkņiem un kolēģiem.

Nav svarīgs tavas plaukstas lielums, nozīmīgi ir tas, ko tajās ielikt un ko citiem dot, emocionālā uzrunā sacīja direktore Anita Velmunska, kura tradicionāli vadīja koncertu. Lai visiem baušķeniekiem un Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem muzikāls un spilgts pavasaris!

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas