Izsludina projektu konkursu mājražotājiem

Biedrība «Bauskas rajona lauku partnerība» (BRLP) izsludina projektu konkursu mājražotājiem, kurā varēs saņemt Eiropas fondu atbalstu ražošanas attīstībai, iekārtu un infrastruktūras uzlabošanai.No 11. marta līdz 11. aprīlim biedrības birojā Bauskā pieņems projektus 5. kārtā Lauku attīstības programmas vietējo stratēģiju konkursā 2007. - 2013. gadam. Pie­ejamais publiskais finansējums ir 56 818,48 lati. Programmas mērķis ir konkurētspējas uzlabošana laukos. Tajā var saņemt atbalstu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegādei, infrastruktūras izveidei lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu, izņemot zemenes, stādu iegādei, stādījumu balstu un žogu uzstādīšanai. Kopējais finansējums lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei ir 29 364,24 lati, pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos - 27 454,24 lati. Projektu iesniegšana iepriekš jāsaskaņo pa e-pastu: egija.stapkevica@bauska.lv, telefons 28377878, vai pa e-pastu: jolanta.lauva@inbox.lv, telefons 29781969. Projektu var iesniegt elektroniska dokumenta formā ar elektronisko parakstu un apliecinātu laika zīmogu Lauku atbalsta dienestam pa e-pastu: lad@lad.gov.lv. Maijā BRLP plāno izsludināt jaunu projektu konkursa kārtu LEADER programmā saņemtajam papildu 359 969,41 lata finansējumam, informē biedrības pārstāve Jolanta Lauva. Nauda paredzēta vietējo rīcības grupu darbībai, prasmju apguvei un lauku iedzīvotāju aktivizēšanai. Vairāk informācijas par projektu konkursiem mājaslapā lad.gov.lv un bauskaspartneriba.lv.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas