Izsniegti centralizēto eksāmenu sertifikāti par vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi 1

Izglītības pārvaldēm un nodaļām Latvijā izsniegti 18800 centralizēto eksāmenu sertifikāti, tai skaitā arī Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novada jauniešiem – 12. klašu absolventiem. Sertifikātus pasniegs dažādos veidos – tai skaitā arī svinīgos pasākumos, kā Bauskas 2. vidusskolā, vai organizētos izlaidumos, kā piemēram, Bauskas Valsts ģimnāzijas 12.klasēm šodien, 25.jūlijā.

Eksāmenu sertifikātus izglītības nodaļu un pārvalžu pārstāvji saņēma Rīgā 24. jūlija rītā. Bauskas novada izglītības nodaļas metodiķe Baiba Stūre pastāstīja, ka šoreiz izveidojās nelielas rindas, jo, saistībā ar koronavīrusa ierobežošanas pasākumiem, dokumentus saņemt devās pa pa diviem un vajadzēja ievērot divu metru atstarpi.

Pirmajā brīdī skolu vadītājiem vēl nav bijusi iespēja izanalizēt eksāmenu rezultātus, bet tas, kas uzreiz ieraudzīts, apliecinot vienu – kā mācās, tādi rezultāti. «Eksāmenu rezultāti izskatās labi un pēc tiem var pateikt, ka ir atbilstoši tam, kā jaunieši mācījās. Priecē angļu un krievu valodas eksāmenos sasniegtais,» saka Bauskas 2. vidusskolas direktore Vera Grigorjeva. Bauskas Valsts ģimnāzijas direktores vietniece Inita Nagņibeda atzīmē, ka ļoti labi eksāmenu rezultāti ir Kristeram Tomasam un Krišjānim Upeniekam, kam bija arī ļoti labi mācību sasniegumi.

Bauskas novada izglītības nodaļas vadītāja Māra Bauvare jau ir ieguvusi pirmos salīdzinošos statistikas rādītājus, bet par pilnvērtīgu analīzi runāt vēl nevarot. Ir skaidrs, ka Bauskas Valsts ģimnāzijai audzēkņu eksāmenu rezultāti ir pārliecinoši labāki, nekā vidējais rādītājs valstī. Tomēr gan ģimnāzijā, gan citās skolās vienalga turpina uztraukt zemie matemātikas rezultāti, kas tādi ir arī visā Latvijā. Matemātika būs pirmā joma, kuru mēģinās analizēt un saprast, kā situāciju uzlabot.

Svešvalodu eksāmenā papildus procentuālajam novērtējumam norāda arī atbilstošo Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei (EKP) noteikto valodas prasmes līmeni. C1 līmenim atbilst, iegūstot vērtējumu 95 – 100 procenti, B2: 70 – 94 un B1: 40 – 69 procenti. Izglītojamajiem, kuriem svešvalodu eksāmena rezultāts ir zemāks par 40 procentiem, vērtējums sertifikātā tiek izteikts tikai procentuālajā novērtējumā.

Valsts izglītības satura centra speciālisti vērtē, ka skolēnu sniegumos centralizētajos eksāmenos, salīdzinot ar pagājušo gadu, būtisku izmaiņu nav. Obligātajos eksāmenos tie par dažiem procentiem ir augstāki nekā iepriekšējos gados. Plašāka eksāmenu rezultātu statistiskā analīze būs pieejama šā gada septembrī, taču pirmie rezultāti publiskoti VISC mājaslapā jau 24. jūlijā.

Valsts izglītības satura centrs pateicas visām eksāmenu organizēšanā iesaistītajām personām par atbildīgo darbu veiksmīga sesijas procesa nodrošināšanā, kā arī 519 skolotājiem, kuri izglītojamo darbus šogad pirmo reizi vērtēja tiešsaistē.

Ja izglītojamo neapmierina centralizētajā eksāmenā iegūtais vērtējums, Administratīvā procesa likuma noteiktā kārtībā mēneša laikā pēc sertifikāta izsniegšanas, proti, līdz 24. augustam, viņam ir tiesības rakstīt VISC adresētu iesniegumu ar lūgumu pārskatīt eksāmenā saņemto vērtējumu. Īpaši izveidota VISC apelācijas komisija to izskatīs mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

 

Pievieno komentāru

Komentāri 1

Ir skaidrs

Ka mūsu skola tomēr ir ģimnāzija un būt nedaudz virs vidējā līmeņa valstī kopumā ir diezgan bēdīgs rezultāts,maigi sakot.

pirms 10 mēnešiem, 2020.07.27 08:26

Vietējās ziņas