Izstrādāta animācijas filma «Augt dižam Zemgalē»

Zemgales plānošanas reģions (ZPR) īstenojis ieceri radīt multiplikācijas filmu «Augt dižam Zemgalē», kas vēsta par dižām Zemgalē dzimušām un augušām personībām, kurām ir svarīga loma kā Latvijas vēsturē, tā arī mūsdienās. Tās mērķgrupa ir skolas vecuma bērni no 1. līdz 4. klasei, taču interesanti būs ikvienam, kurš vēlas labāk iepazīt Zemgali un tās vēsturi, portālu informēja ZPR pārstāve Ilze Lujāne.

Zīmētā filma «Augt dižam Zemgalē» radīta, lai palielinātu Zemgales reģiona kultūras pievilcību un reģionālo piederību, atgādinātu un apzinātu, ka no Zemgales nāk ievērojami cilvēki, kas ar savu darbu un sasniegumiem ir atstājuši būtisku devumu literatūrā, politikā un citās nozarēs, kā arī mudinātu interesentus apmeklēt viņu piemiņai izveidotos tūrisma objektus – mājas un muzejus.
Animācijas filmā redzami ievērojami grāmatu autori un viņu mājas Zemgalē – Vilis Plūdonis muzejā Bauskas novadā, Andrejs Upīts memoriālajā muzejmājā Skrīveru novadā, Anna Brigadere muzejā «Sprīdīši» Tērvetē, Jānis Jaunsudrabiņš muzejā «Riekstiņi» Neretas novadā un Rainis muzejā «Tadenava» Jēkabpils novadā. Tāpat filmā tiek stāstīts par Latvijas valsts prezidentiem, kuru saknes atrodamas Zemgalē – Kārli Ulmani un piemiņas muzeju «Pikšas» Dobeles novadā, pirmo Latvijas valsts prezidentu Jāni Čaksti un viņa mājām «Auči» Ozolnieku novadā, savukārt Alberts Kviesis un Gustavs Zemgals «sastopams» Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornī. Ceļojumā pa apskates vietām zīmētajā filmā ved Jancis no «Baltās grāmatas», Sprīdītis, Laimes lācis un citi literāri tēli.
Minētos objektus un ievērojamās personības scenārijā un animācijā ievērpusi māksliniece Taiga Zīle, kura veidojusi animāciju arī tādām labi zināmām multiplikācijas filmām kā «Zelta zirgs», «Lote no Izgudrotāju ciema», «Joka pēc alfabēts» un citām.

Noskatīties animācijas filmu iespējams Zemgales plānošanas reģiona «YouTube» lapā un «Facebook» profilā «facebook.com/Zemgale».

UZZIŅAI
Animācijas filma izstrādāta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam Eiropas kaimiņattiecību instrumenta atbalstītā projektā «Nemateriālā kultūras un vietējās vēstures mantojuma saglabāšanas, pieejamības un attīstības veicināšana, uzlabojot kultūras tūrisma konkurētspēju Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā».
Projekta kopējais finansējums ir 1 031 590,97 eiro, tostarp Eiropas Savienības finansējums – 928 431,87 eiro.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas