Jāatjauno ne tikai garderobe, bet arī mežs

Nevēlēšanās darboties savā īpašumā un atjaunot izcirstu mežu nākotnē var dot mazāku peļņu. Bauskas rajonā ir mežu īpašnieki, kuri par to neuztraucas. Par viņu mežiem raizējas valsts. Bauskas mežniecības mežzine Sarmīte Jankovska raksturo prasības atjaunojamām mežu teritorijām: «Nepārtrauktība meža apsaimniekošanā ir mežsaimniecības pamatā. Tas nozīmē to, ka pēc kailcirtes nociršanas izcirtumi ir jāatjauno un jākopj.  Meža īpašnieka svēts pienākums ir pēc iespējas īsākā laikā atjaunot izcirstās platības. Ja laikus neveic meža atjaunošanas pasākumus, tad platības ātri aizaug ar zālaugiem un nevēlamu sugu kokiem un krūmiem, kas savukārt ievērojami apgrūtina meža atjaunošanos un palielina izdevumus meža atjaunošanā.Cienījamie meža īpašnieki, atgādināšu jums meža atjaunošanas termiņus. Ja jūs savā īpašumā veicāt kailcirti 2005. gadā augšanas apstākļu tipos damaksnis (Dm), šaurlapu kūdrenis (Ks) un šaurlapu ārenis(As), tad 2008. gadā jums jāatjauno izcirtums. 2008. gadā jāveic izcirtuma atjaunošana arī pārējos augšanas apstākļu tipos, kurus jūs esat nocirtis jau 2003. gadā, izņemot purvājus (Pv) un niedrājus (Nd), kuri atjaunojami šogad, ja nocirsti 1998. gadā.Nākas saskarties ar cilvēku nostāju - ja inventarizācijas datos uzrādīta dabiskā atjaunošanās, tad mežā nekas nav jādara. Tā tas nav. Mežam tāpat kā cilvēkam jāpalīdz attīstīties, un to var veikt ar audzes kopšanu. Mežu atstāj dabiskai atjaunošanai, ja gaidāma atjaunošanās ar pieļaujamā sastāva sugām (konsultēties pie sava mežsarga). Ja nav prognozējama meža dabiskā atjaunošanās, tad mežu atjauno mākslīgi - stādot. Stādāmo materiālu var iegādāties divējādi:1. Mežu var atjaunot ar savā īpašumā iegūtiem mežeņiem, bet tad mežniecībā jāsaņem apliecinājums. 2. Stādus var iegādāties kokaudzētavās. Meža atjaunošanā atļauts izmantot tikai konkrētai vietai piemērotas izcelsmes sertificētu stādāmo materiālu. Kokaudzētavā noskaidrojiet, vai jūsu iegādātie stādi derēs vietai (rajonam), kur vēlaties veikt meža atjaunošanu.Iegādājoties stādus kokaudzētavā, pieprasiet etiķeti par stādu izcelsmi, pavadzīmi un saglabājiet arī darījumu apliecinošu dokumentu - kvīti. Dokumentus uzrādīsit mežniecībā, iesniedzot pārskatu par paveikto darbu. Tie noderēs, arī saņemot ES struktūrfondu atbalstu. Vienmēr varat zvanīt savam mežsargam vai uz mežniecību un saņemt konsultācijas par meža atjaunošanu. Par atjaunošanu jādomā jau no tā brīža, kad mežā pēc koku nociršanas izveidojies izcirtums. Atjaunošanu varat veikt arī agrāk, nesagaidot atjaunošanas gada pienākšanu. Par padarīto ziņojiet mežniecībai, iesniedzot pārskatu. Tā kliedēsit nepatīkamus brīžus gan sev, gan mums - meža darbiniekiem. Vēlu veiksmi mūsu kopīgā darbā! A. Eglītis teicis: «Cilvēks dzīvo zemes virsū smieklīgi īsu brīdi. To pārpūš kā nobirušu lapu pāri ceļam, un tas jau ir grāvī pazudis.» Mēs varam atstāt nākamajām paaudzēm ne tikai materiālu, bet arī ētisku un garīgu baudījumu - mežu.»Bauskas mežniecība 2007. gadā apzvanīja mežu īpašniekus, bet šogad janvārī visiem izsūtīja vēstules ar informāciju. Vislielākās neatjaunoto mežu platības ir Vecsaules pagastā. Kaut gan par to draud sods virs 50 latiem, 1. februārī nebija atjaunoti 49,3 ha.  Vecsaules apgaitas mežsargs Ritvars Ruhockis stāsta: «Daļai ir vienalga. Citiem ir vājāka atbildības izjūta. Cilvēki neapzinās, cik tas ir nopietni. Likumi arī kļūst stingrāki.»Jānis Folkmanis no meža īpašnieku apvienības «Bārbele» uzskata, ka var traucēt zināšanu trūkums: «Tas ir atkarīgs no vietas - ir meži, kuri dabiski atjaunojas, citviet vajag mākslīgi stādīt. Dabā tukšums nepastāv. Mežs agrāk vai vēlāk atjaunosies. Vai tas notiks atbilstīgi sabiedrības, arī īpašnieku interesēm? Vai būs saimnieciski vērtīgas koku sugas? Protams, normāli atjaunots vai pašatjaunojies mežs ir daudz vērtīgāks par pašplūsmā aizlaistu izcirtumu. Daudzi reizēm pārprot, dzirdot vārdus - tukšs nekas nepaliks. Dažreiz pietiek ar to, ka cilvēks kaut nedaudz iejaucas.»

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas