Jaunbūve būs 2. vidusskolas pārziņā

Šovasar ekspluatācijā nodotajā daudzfunkcionālajā izglītības centrā Dārza ielā 9 saimniekos Bauskas 2. vidusskola. Tā pilsētas deputāti nolēmuši vides un attīstības un finanšu komiteju sēdēs.Nolemts, ka ēkas daļā, ko neaizņem dzīvokļi, no 1. augusta sāks iekārtoties Bauskas mākslas skola. Vairākas telpas šeit atvēlētas arī Bauskas 2. vidusskolai mācību kabinetu iekārtošanai. Deputāti lēma par jaunuzceltās ēkas daļas nodošanu 2. vidusskolas apsaimniekošanā un valdījumā.  Vides un attīstības komitejā 2. vidusskolas direktore Vera Grigorjeva apliecināja, ka tā būs papildu slodze, taču viņa apņemas ar uzdevumiem tikt galā. Lai nodrošinātu jaunās ēkas uzturēšanu, nolemts palielināt 2. vidusskolas tehnisko darbinieku skaitu. Skolā strādās vēl trīs apkopējas, būs vēl viens dežurants. Tādējādi Bauskas mākslas skola jaunās telpas izmantos tikai mācību procesa nodrošināšanai. To apsaimniekošana un uzturēšana kārtībā būs 2. vidusskolas pārziņā.Galīgais lēmums par ēkas nodošanu 2. vidusskolas pārziņā deputātiem jāpieņem Domes sēdē 24. jūlijā.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas