Jaunieši ar līdzcilvēku un uzņēmumu atbalstu snieguši palīdzību vairāk nekā 11 000 mājsaimniecībām Latvijas teritorijā

Biedrībā «Laiks Jauniešiem» brīvprātīgi iesaistās dažādu sociālo grupu jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, organizējot un piedaloties neformālās izglītības pasākumos daudzviet  Latvijas teritorijā. Līdz 2021. gada 13. oktobrim biedrībā iesaistījušies 237 bērni un jaunieši no dažādiem Latvijas reģioniem, izrādot īpašu interesi veicināt iemaņu un prasmju attīstību, ar biedrību iepazīstina tās valdes priekšsēdētājs Gints Jankovskis.

Ņemot vērā smago situāciju pasaulē un Latvijā ar Covid-19 izplatību un dažādiem ierobežojumiem,  jaunieši pieņēma lēmumu no 2020. gada marta sākt plašu labo darbu akciju - labdarības maratonu “Roku rokā”, kura gaitā bez maksas veic pārtikas, nepārtikas un apģērbu paciņu nodrošināšanu grūtībās nonākušajām ģimenēm, cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem un vientuļajiem pensionāriem.

G. Jankovskis informē, ka labdarības maratonā “Roku rokā” ir iesaistījušies 60 brīvprātīgie jaunieši, kuri savā brīvajā laikā pēc mācībām veic visu organizatorisko un procesuālo darbu, lai labo darbu akcija spētu pilnvērtīgi funkcionēt – dokumentu sagatavošana/kārtošana, sadarbības partneru uzrunāšana, darbs ar sociālajiem tīkliem, brīvprātīgo darbinieku koordinēšana, ziedojumu akciju organizēšana, produktu saņemšana no sadarbības partneriem, pārtikas, nepārtikas un apģērbu paciņu izveidošana, klientu loka apzināšana – pārbaude sadarbībā ar sociālajiem dienestiem, paciņu piegāde un atskaišu sagatavošana.

Šie laikietilpīgie darbi aizņem lielu dienas daļu jauniešiem, taču veicot šo brīvprātīgo sociālo darbu jauniešu acis “deg”, jo viņi jūt, ka ir iespēja palīdzēt tiem cilvēkiem, kuri nonākuši dažādās dzīves grūtībās, atklāj biedrības „Laiks jauniešiem” valdes priekšsēdētājs. Iesaistoties šāda veida labo darbu akcijā tas noteikti pozitīvi ietekmē jaunieša veiktspēju un sekmē dažādu prasmju un iemaņu apgūšanu. Vairāki biedrības jaunieši jau ir uzsākuši profesionālas darba gaitas vai praksi sadarbības partneru uzņēmumos, ar kuriem kopā strādāts labdarības vai cita veida projektos.

Līdz šim biedrības jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem snieguši palīdzību aptuveni 11000 mājsaimiecībām Latvijas teritorijā. Palīdzība sniegta pārtikas, nepārtikas, apģērbu paciņu un dažādu fizisku darbu veikšanā, informē G. Jankovskis. Viņš arī min: «Ja ir aizdomas par nepatiesas informācijas sniegšanu, tad tā tiek individuāli izvērtēta sadarbībā ar sociālajiem dienestiem, jo esam līdz šim saskārušies ar gadījumiem, kad cilvēki cenšas krāpniecības nolūkos iegūt dažādus labumus.»

G. Jankovskis aicina: «Ja kādam ir zināmi cilvēki kuri ir nonākuši finansiālās vai cita veida grūtībās, lūdzam sazināties ar mūsu jauniešu komandu, lai rastu vismaz īslaicīgu situācijas atrisinājumu – atspērienu. Tāpat droši sazinieties ar mums, ja nespējiet rast risinājumu/atbalstu no pašvaldības vai valsts institūcijām, izvērtēsim situāciju un kopā ar sadarbības partneriem – ekspertiem savā jomā centīsimies palīdzēt. Aicinām uzņēmumus un līdzcilvēkus iesaistīties labo darbu akcijā – labdarības maratonā “Roku rokā” un ziedot katram ērtākā veidā – finansiālu ziedojumu, veikt produkcijas ziedojumu, ziedot vairs nevajadzīgo apģērbu un strādājošu sadzīves tehniku. Tikai kopā mēs varam cits citam  palīdzēt. Labais vairo labo!»

UZZIŅAI
Rekvizīti:
Nosaukums: LAIKS JAUNIEŠIEM BIEDRĪBA
Reģistrācijas numurs: 40008296317
Konts: LV62HABA0551047710873
Mērķis: Labdarības maratonam “Roku rokā”
E-pasts: info@laiksjauniesiem.lv

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas