Jaunieši Stelpē tiekas festivālā «Connect»

Stelpē jau sesto gadu norisinājās Vecumnieku novada radošo jauniešu festivāls «Connect 2015». Sestdien, 29. augustā, visu dienu dalībnieki varēja interesanti pavadīt laiku.

Dienas sākumā Vecumnieku novada Stelpes estrādē jaunieši izmēģināja šaut mērķī ar gaisa šauteni, piedalījās radošajās darbnīcās, kā arī netradicionālajās stafetēs, par kurām bija parūpējusies biedrība «Jaunatne smaidam».

Neierastās stafetes vadīja biedrības «Jaunatne smaidam» prezidents Mārtiņš Puķe. Atnākušie varēja staigāt pa kokos nostieptām virvēm, piedalīties pāru stafetēs, kā arī iesaistīties citās aktivitātēs. Mārtiņš Puķe uzskata, ka šādi pasākumi jauniešiem ir lietderīgi: «Ir patīkami iepazīties ar citiem jauniešiem un aktīvi pavadīt brīvdienu. Var uzzināt aktualitātes un sameklēt jaunas iespējas. Diena tiek pavadīta citādāk, nekā ierasts.»

Radošajās darbnīcās darbojās divas vācietes, Lēna Hebere un Anna Katelhuta, kuras Vecumnieku novadā darbojas kā brīvprātīgās. Izmantojot krāsas un bērnu apgleznošanas ideju grāmatu, viņas visus interesentus pārvērta, par ko vien tie vēlējās. Abas novadā ieradušās 5. augustā un palīdzīgu roku vietējiem sniegs visa gada garumā. Jau pagājis pirmais mēnesis, un abas «Bauskas Dzīvei» atzina, ka ar izvēli doties uz Latviju ir ļoti apmierinātas.
 
Festivāla «Connect 2015» apmeklēju vidū arī Nora Abarte no Vecumnieku pagasta Misas ciema. Šī sarīkojuma organizatore Kristīne Rulle bieži radot iespējas dalībai dažādās aktivitātēs, un meitene cenšas to izmantot. Viņai patīkot aktīvi pasākumi. Aizraujoši pavadīt nedēļas nogali no Valles pagasta bija ieradies Edgars Bajars ar dēliem Sandi un Dāvi. Abiem puikām šeit patīkot. Zēni izmantoja iespēju radošajās darbnīcās izkrāsoties par supervaroņiem. Tētis «Bauskas Dzīvei» pastāstīja, ka šis bijis arī izklaides izbraukums pirms jaunā mācību gada.

Ar festivāla dienu apmierināta tā organizatore Kristīne Rulle: «Viss izdevās labi. No estrādes pārcēlāmies uz telpām Stelpes jaunatnes mājā. Arī brīvprātīgajām meitenēm patika.» Nākamajā gadā «Connect» festivālu plānots veidot muzikālu. Tur jaunās grupas varēs spēlēt savu mūziku un atnākušajiem parādīt, ko tās māk.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas