Jauniešu apvienība lūdz atvēlēt sev telpas 3

Biedrībai «Apvienība «JUMS»» apmēram gadu nav savu pastāvīgu telpu. Tas nereti rada neērtības jauniešu aktivitāšu īstenošanai. Pašvaldība saņēmusi biedrības valdes locekles Solvitas Jirgensones parakstītu iesniegumu, kurā lūdz piešķirt telpas turpmākai veiksmīgai biedrības darbības nodrošināšanai un aktivitāšu īstenošanai.

Bauskas novada domes vides un attīstības komitejas sēdē 16. jūlijā deputāti spriedīs, vai apmierināt šo jauniešu lūgumu. Ir noskatītas telpas Katoļu ielā Bauskā, ēkā, kur pašlaik izvietota izglītības nodaļa. Deputātu izvērtēšanai sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts nodot 32 kvadrātmetru lielu telpu ēkas pirmajā stāvā biedrībai bezatlīdzības lietošanā uz laiku līdz 2020. gada 31. jūlijam.

Pašlaik biedrībā aktīvi darbojas 20 jauniešu: skolēni, studenti, arī strādājošie jaunieši. Viņu vidū ir Bauskas Valsts ģimnāzijas 11. klases skolniece Madara Stankeviča. «Bauskas Dzīvei» viņa pastāstīja, ka savu pastāvīgu telpu trūkums nereti radījis neērtības. Biedrībā iesaistījušies arī lauku jaunieši, kuri uz Bausku ne vienmēr var ierasties noteiktā laikā. Telpu trūkuma dēļ viena otra aktivitāte palikusi neīstenota. «Tā ka mums nebija savas pastāvīgas apmešanās vietas, daži pat nodomāja, ka mūsu biedrība izjukusi. Tādēļ es pozitīvi vērtēju iecerēto iespēju darboties savās telpās,» tā M. Stankeviča.

Biedrība «Apvienība «JUMS»» dibināta 2013. gadā. Tās galvenie mērķi ir veicināt sabiedrības interesi un izpratni par jauniešu aktualitātēm, problēmām un to risināšanas iespējām, kā arī veicināt jauniešu līdzdalību sabiedrībai nozīmīgos procesos. Līdz šim biedrība īstenojusi dažādas bezpeļņas sabiedriskās aktivitātes, apmācības un projektus, iesaistot tajos jauniešus ne tikai no Bauskas, bet arī kaimiņu novadiem. Kopš šī gada aprīļa biedrība ir oficiālā Eiropas Jaunatnes informācijas tīkla reģionālā koordinatore, kopš 2014. gada projektu izstrādē un īstenošanā biedrība sadarbojas ar ASV vēstniecību Latvijā.

Šī gada jūnijā biedrība ieguva sabiedriskā labuma organizācijas statusu izglītības veicināšanas un pilsoniskas sabiedrības attīstības jomās. Šomēnes sākta vēl divu projektu īstenošana, sniedzot iespēju Bauskas jauniešiem dažādot savas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes. Tādēļ savu mītnes telpu nepieciešamība kļuvusi ļoti būtiska.

Pievieno komentāru

Komentāri 3

labi

Mežotnes internātvidusskolā.Tur telpu papilnam.

pirms 5 gadiem, 2015.07.17 15:45

laba doma

Jā, ļoti laba ideja, un novada resursi arī tiktu labi izmantoti...

pirms 5 gadiem, 2015.07.17 17:39

Vietējās ziņas