Jaunsargi izkopj prasmi strādāt komandā

No 16. līdz 18. jūnijam Ogres rajona Ikšķilē, atpūtas kompleksā «Turbas», notika Zemgales novada jaunākās grupas jaunsargu salidojums. Tajā piedalījās vairāk nekā 300 jaunsargu, to skaitā arī no Bauskas rajona.Armands Fridrihsons, Aizsardzības ministrijas Jaunsardzes centra Zemgales novada daļas vadītājs, iepazīstinot ar salidojuma norisi un mērķiem, stāsta: ««Turbās» ieradušies jaunsargi vecumā no 12 līdz 14 gadiem. Jaunsargus raksturo interese par darbošanos komandā un, protams, vēlme būt noderīgiem. Noturīgāka un ilgstošāka interese ir bērniem un jauniešiem, kuri ar jaunsardzi iepazinušies agrākā vecumā. Oficiāli jaunsardzē uzņemam no 12 gadiem, savukārt jaunāki bērni var kļūt par jaunsargu kandidātiem.» Armands Fridrihsons neslēpj, ar katru gadu, kas pavadīts,mērķtiecīgi darbojoties, pieaug zēnu un meiteņu pašpārliecinātība, sevišķi tad, kad nokārtota ieskaite Alūksnes kājnieku skolā un saņemts sertifikāts par jaunkareivja kursa beigšanu. Tas dod papildu izvēles iespējas skolu beidzējiem. Viņi var kļūt par karavīriem zemessargiem, policistiem, ugunsdzēsējiem, strādāt glābšanas dienestos. «Uzskatu, ka jaunieši ir motivēti, lai brīvo laiku nepavadītu, darot blēņas, un sevi sagatavotu turpmākai dzīvei. Ceru, mums izdodas daļu jauniešu izraut no ielas nelabvēlīgās ietekmes, apvienot grupās un ielikt militārās un patriotiskās audzināšanas pamatus,» tā A. Fridrihsons.  505. Skaistkalnes jaunsargu vienības instruktors Gunārs Puziņš uz salidojumu atvedis 35 jaunsargus: «Šim pasākumam bērni gatavojās visu gadu. Agrāk uz salidojumiem brauca visi, šogad diemžēl bija ierobežojumi, mājās palika ap 20 skolēnu.» Jaunsargu aktivitāte ir dažāda. Daži nāk katru nedēļu, citi - tikai reizi mēnesī. «Kad saku, būs jāmācās topogrāfija, puišiem tas nepatīk,» smejot atzīst G. Puziņš. Taču centība attaisnojas, šogad divas meitenes izturējušas konkursu un jūlijā dosies uz kadetu nometni Anglijā. Viņām palīdzējušas arī labās angļu valodas zināšanas. «Skaistkalnē meitenes ir spēcīgas, nereti «ieliek» stiprajam dzimumam,» tā instruktors saka par savējiem. Pieredze rāda, ka jaunsargus vieglāk motivēt darboties laukos un mazākās pilsētās, kur citas intereses neaizvirza no iesāktā. Piemēram, Vecumniekos neilgā laikā 80 bērnu bija gatavi darboties jaunsardzē. Vecākais referents jaunsargu izglītošanas jautājumos virsseržants Zigurds Kalējs no 508. Bauskas jaunsardzes vienības «dīda» soļotājus. Jānis Ambrass un Klāvs Galenieks no Bauskas 1. vidusskolas, arī Mārtiņš Spruksts no Bauskas pilsētas pamatskolas nupat bija beiguši soļot ierindas mācībā. «Mums te patīk,» neslēpj Jānis. «Te ir daudz jauniešu, var iepazīties un iegūt jaunus draugus.» Protams, puišus interesē ieroči, tos piemin gandrīz visi uzrunātie. Virsseržants Zigurds Kalējs vēlas savu līdz šim sakrāto militāro pieredzi nodot jaunatnei: «Mērķi mums ir lieli. Bauskā top šķēršļu josla, kas atbilst NATO standartiem, ir liels stadions, atbalsts no vietējām iestādēm. Ceru, tas veicinās jaunsardzes popularitāti.»

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas