Kalna svētību kopiena atsakās apsaimniekot īpašumu «Vecumnieku cietums» 16

Vecumnieku novada domes attīstības komitejas sēdē vakar, 19. augustā, visgarākās diskusijas raisīja biedrības «Kalna svētību kopiena» paziņojums par nomas līguma vienpusēju izbeigšanu. Saistībā ar šīm pārmaiņām šodien, 20. augustā, plkst. 17 Umpārtes bibliotēkā tiek organizēta sapulce.

Pirms vairāk nekā divarpus gadiem, 2017. gada 4. janvārī, Bauskas novada Dāviņu pagasta Bruknā reģistrētajai nevalstiskajai organizācijai bezatlīdzības lietošanā tika nodoti vairāki nekustamie īpašumi, kas iepriekš kalpoja Vecumnieku cietuma vajadzībām: trīs zemes vienības, dzīvojamā māja, katlumāja, ūdenstornis, saimniecība (divas kūtis, darbnīca, garāža u. c.) un četri dzīvokļi ēkā «Klīvi 2». Tagad Kalna svētību kopiena nolēmusi no tā visa atteikties. Pašvaldībai adresētajam iesniegumam pievienots arī biedrības valdes sēdes protokols. Tas gan neatklāj iemeslus, kāpēc visi trīs valdes locekļi – Andrejs Mediņš, Arnis Zekunde un lnga Pavlovska – vienbalsīgi pieņēmuši lēmumu par vienpusēju līguma izbeigšanu 2019. gada 18. oktobrī.

Attīstības komitejas sēdē pašvaldības izpilddirektore Aiga Saldābola deputātus informēja, ka iesniegumā biedrība nav pamatojusi savu lēmumu, taču viņa vairākkārt tikusies ar valdes locekli Ingu Pavlovsku un saruna ļāvusi noprast, ka iemesls esot grūtības nodrošināt apkuri.

«Esmu sazinājusies ar Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieci Ilonu Spuri un informējusi par šo situāciju. Ja dome nolems, ka pašvaldībai šis lietošanā nodotais īpašums vairs nav nepieciešams, tas jānodod atpakaļ Tieslietu ministrijai; savukārt no ministrijas visu saimniecību tad pārņemtu «Valsts nekustamie īpašumi». Domei ir jāpieņem lēmums, ko darīt tālāk,» viņa sacīja.

A.Saldābola izgaismoja virkni problēmu, kas rodas, izbeidzot nomas līgumu ar Kalna svētību kopienu. Viena no tām – kā risināt Klīvos deklarēto iedzīvotāju nodrošināšanu ar mitekļiem. Pavisam tur ir 26 kopienas cilvēki, pārsvarā ģimenes ar bērniem, kas iepriekš dzīvojuši Madonas, Siguldas pusē, arī Latgalē. Gandrīz visiem ir parādsaistības, par apkuri ienācēji nav maksājuši. Biedrība esot solījusi ierādīt dzīvojamo platību Bruknā vai Kurmenē, taču izpilddirektore nezināja teikt, vai cilvēki saņēmuši rakstisku piedāvājumu pārcelties uz citurieni. Viņai nebija arī informācijas, cik liels ir kopējais apkures parāds; to Kalna svētību kopienai lūgts sagatavot. Aktuāls ir arī Umpārtes bibliotēkas liktenis, jo šī domes struktūrvienība atrodas biedrībai nodotajās telpās.

Deputāti apsprieda vairākus scenārijus, izvērtēja pašvaldības pienākumus un iespējas. «Ja mēs piedāvātu nodrošināt apkuri ar pašreizējo katlumāju, kur nepieciešami četri kurinātāji un viss pārējais, pakalpojums būs nesamaksājams,» pauda Jānis Kovals, domes priekšsēdētāja vietnieks. Katls ir vecs, neefektīvs, tas paredzēts kurināšanai ar akmeņoglēm. Domes priekšsēdētājs Guntis Kalniņš atgādināja, ka biedrība tolaik, kad vēlējusies īpašumu pārņemt, brīdināta par apsaimniekošanas izmaksām, bet «viņi to uzskatīja par maznozīmīgu sīkumu». Mārtiņš Mediņš, deputāts, attīstības komitejas priekšsēdētājs, atzīmēja, ka «apkures parāds ir visiem ienācējiem, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc kopiena atsakās no īpašuma turpmākās izmantošanas, jo nespēj šo pakalpojumu nodrošināt».
 
Rezumējot apspriesto, M. Mediņš pauda, ka ir vairāki situācijas risinājumi: «Pirmais – nepaturam neko, jo īpašums nav nepieciešams pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai; otrais – izvērtējam īpašumu zemesgrāmatas un atsakāmies no tā, kas pašvaldībai nav vajadzīgs; trešais – ko sakām iedzīvotājiem, proti, vai tālāk par viņiem gādājam vai ne.»

G. Kalniņam bija priekšlikums no īpašuma apsaimniekošanas atteikties un nodot to atpakaļ Tieslietu ministrijai. Šādu variantu sliecās atbalstīt arī pārējie deputāti. «Meklēsim iespēju tiem, kuri Klīvos ir deklarējušies likumīgi, ierādīt citu dzīvojamo platību, t. sk. arī Zemitānu mājā Bārbelē,» viņš sacīja.

Šodien, 20. augustā, plkst. 17 Umpārtes bibliotēkā tiek organizēta sapulce, lai domes vadība, deputāti un Kalna svētību kopienas pārstāvji tiktos ar iedzīvotājiem un izskaidrotu, kāpēc izveidojusies šāda situācija, kādi būtu tās iespējamie risinājumi un notikumu tālākā gaita.

Līdz šodienas vakaram A. Saldābola apņēmās apkopot informāciju par finansiālo situāciju, proti, cik liels ir iedzīvotāju parāds par saņemtajiem pakalpojumiem, izzināt, kādas ir Bruknas kopienas iespējas nodrošināt ģimenes ar dzīvojamo platību un cik no šīm maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām ir deklarētas Klīvos. J. Kovals piebilda, ka tikšanās reizē cilvēki noteikti jāinformē par to, cik viņiem maksātu ūdens, kanalizācija un apkure, ja pašlaik esošajam iedzīvotāju skaitam un viņu patēriņam šo pakalpojumu sniegtu vai nu pašvaldība vai arī bijušā Vecumnieku cietuma saimniecības pārņēmēji. Tāpat arī jāapsver, ko teikt tām astoņām ģimenēm, kas mīt kopīpašumā – 12 dzīvokļu ēkā, privatizētos dzīvokļos, un šīs situācijas radīto apstākļu dēļ var nonākt ķīlnieku lomā.

«Ejot uz šo tikšanos, domei ir jābūt savam redzējumam – ko darīt tālāk,» uzsvēra M. Mediņš.


UZZIŅAI

Vecumnieku novada pašvaldība 2016. gada septembrī saņēma Ieslodzījuma vietu pārvaldes vēstuli par Vecumnieku cietuma likvidēšanu no 2017. gada 1. janvāra. Īpašumu piedāvāts pārņemt novada pašvaldībai.

Novada domes ārkārtas sēdē 2016. gada 16. novembrī ar 12 balsīm «par» deputāti nolēma ierosināt valsts nekustamo īpašumu «Vecumnieku cietums» pārņemt īpašumā bez atlīdzības pašvaldības autonomo funkciju izpildei.

Nekustamā īpašuma «Vecumnieku cietums» kopplatība ir 70,7 ha. Tā kopumu veido trīs zemes vienības, dzīvojamā māja, četri dzīvokļi, katlumāja, ūdenstornis, kā arī saimniecība (divas kūtis, garāža, darbnīca, divas artēziskās akas).

Ar 2016. gada 20. decembra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 776 «Par valsts nekustamo īpašumu Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, nodošanu Vecumnieku novada pašvaldības īpašumā» pašvaldībai tika nodots Vecumnieku cietums un saimniecība. Interesi par iespēju iegūt bijušās iestādes nekustamos īpašumus bezatlīdzības lietošanā izrādīja biedrība «Kalna svētību kopiena», kam ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Domes sēdē 2016. gada 28. decembrī deputāti nolēma nodot biedrībai «Kalna svētību kopiena» bezatlīdzības lietošanā vairākus nekustamos īpašumus, kas iepriekš kalpoja Vecumnieku cietuma vajadzībām. Līgums noslēgts 2017. gada 4. janvārī. Biedrības mērķis ir izveidot vietu, kur cilvēki apgūtu sev nepieciešamās dzīves prasmes un pielietotu tās ikdienā. Šīs ieceres sasniegšanai «Kalna svētību kopiena» apņemas sniegt sociālo palīdzību maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, nodrošināt šajā teritorijā mītošajiem iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, gādāt par teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, saglabāt tradicionālās kultūras vērtības, uzturēt Umpārtes bibliotēku u. c.

Domes sēdē 2017. gada 25. janvārī apstiprināts biedrības «Kalna svētību kopiena» maksas pakalpojumu cenrādis par komunālo pakalpojumu izcenojumiem bijušajā Vecumnieku cietuma teritorijā. Tas ir šāds (bez pievienotās vērtības nodokļa): apkure – 1,24 eiro par 1 m2, aukstais ūdens – 0,57 eiro mēnesī par vienu mājsaimniecībā dzīvojošo personu, aukstais ūdens par vienu lopu mājsaimniecībā – 0,29 eiro mēnesī, kanalizācija – 0,43 eiro mēnesī par vienu mājsaimniecībā dzīvojošo personu.

2017. gada janvārī biedrība «Kalna svētību kopiena» izremontēja bijušās pasta telpas, un februārī Umpārtes bibliotēkas krājums tika pārvietots uz jaunām un plašākām telpām. Ar priestera Andreja Mediņa gādību tās vizuāli noformētas, sienas rotā mākslinieka A. F. Pauliņa gleznas.

Pievieno komentāru

Komentāri 16

RE

Izlasot rakstu, saprotu, ka kopiena iedzīvotājiem komunālos nodrošināja par "sviestmaizi", jo tādas cenas vairāk nav. Ja pat to nevar samaksāt, tad lai paši sevi nodrošina, tad redzēs, cik tas maksā !

pirms gada, 2019.08.20 15:22

Bomžiem

Kad likvidēja Vecumnieku cietumu, vietējie no prieka sita plaukstas. Ziemā viņi atcerēsies Vecumnieku cietumu, un siltos radiatorus, kuri būs auksti.

pirms gada, 2019.08.20 15:53

Jusis

Un maksājuši par siltumu šie ļautiņi nav gadiem, bet Dievs nav mazais bērns. Reiz beigsies haļava.

pirms gada, 2019.08.20 16:52

Tas pats

Bijušais cietuma darbiniek' , lai Dievs Tevi svētī!

pirms gada, 2019.08.20 18:07

"Gudriniekam"

Bomzi TU, neviens neatcerēsies un nepiemin cietumu tavu, ne tur bija silti radiatori, ne kūrorts. Bija un izbija tavs cietums.
Joprojām vietējie iedzīvotāji ar augsti paceltu galvu sit plaukstas, no priekiem, ka cietuma nav.

pirms gada, 2019.08.20 18:40

hi-hi

Kādi tad tur tie "vietējie" iedzīvotāji? Parādnieki uz mūžu.

pirms gada, 2019.08.20 18:58

Dace

Lai sāk cirst krūmus ziemai ar augstu paceltajām galvām

pirms gada, 2019.08.20 19:15

RE - BOMŽIEM

JŪS pat nesaprotat tekstu, kuru itkā paši esat izlasījuši!! Parādnieki ir tikai KOPIENAS izmitinātie cilvēki, nevis tie, kuri tur jau dzīvoja arī cietuma laikā UN PAT PIRMS!

pirms gada, 2019.08.20 19:14

Mēs visu saprotam

pareizi. Viņiem sirdsapziņa ir melns plankums, un grāmatvedības dati to apstiprina. Kopienas ļaudis salīdzinot ar tiem bezkauņām ir balti un pūkaini.

pirms gada, 2019.08.20 19:32

Ozols

Cietumnieki apkart pa majam nestaigaja attieciba pret kopienas atkarigiem cilvekiem

pirms gada, 2019.08.20 22:09

Gudrā pensionāre

Garīgo mūziku tautiskā izpildījumā gribam !

pirms gada, 2019.08.21 09:14

Datafs

Labāk taisam Umpārtes biblenē grupņiku.

pirms gada, 2019.08.21 19:14

Un

neaizmirsti līdz paņemt savu kuci.

pirms gada, 2019.08.25 13:45

Zemitānu iedzīvotāji.

Godājamais Kalniņa kungs maldina sabiedrību, apgalvodams: «Meklēsim iespēju tiem, kuri Klīvos ir deklarējušies likumīgi, ierādīt citu dzīvojamo platību, t. sk. arī Zemitānu mājā Bārbelē,» viņš sacīja. "Zemitānu 'mājā Bārbelē visi dzīvokļi ir izīrēti. Brīva ir viena istaba bez virtuves, ūdens un kanalizācijas. Laipni lūdzam!

pirms gada, 2019.08.21 21:27

Aina

Ja tie ir kopienas cilvēki, tad lai Mediņš ņem pie sevis uz Bruknu. Kāpēc kādas ir kaut kas jāierāda????

pirms gada, 2019.08.21 22:50

Vietējās ziņas