Katrā pagastā centīsies ieraudzīt ko īpašu

Sākusies konkursa «Sakoptākais Latvijas pagasts» Bauskas rajona skate. Tās mērķis ir sekmēt vietējās pašvaldības kā patiesās saimnieces atbildību, celt ļaužu pašapziņu par savu sētu, pagastu, novadu. Rajona Padomes izveidotās komisijas jau bijušas Brunavā, Skaistkalnē, Gailīšos. «Bauskas Dzīve» kopā ar vērtētājiem 30. jūnija rītā bija Ceraukstē. Komisijas locekļi atzina, ka ikvienā pagastā centīsies saskatīt nozīmīgāko, vienlaikus visu vērtējot pēc precīzi izstrādātiem kritērijiem.Pēc iedzīvotāju skaita pagasti iedalīti divās grupās. Ceraukste, Code, Gailīši, Īslīce, Rundāle, Vecsaule, Vecumnieki un Iecava ir tā saucamajā lielo pagastu grupā. Vērtēt tos dodas Viesturu, Brunavas un Mežotnes pašvaldību vadītāji Aija Udalova, Aivis Kārkliņš un Inese Dombrovska, kā arī rajona Padomes speciālistes Jana Patmalniece un Aldonija Gaveika. Konkursa nosaukumā ietvertais jēdziens «sakoptākais» ir tikai neliela daļa no vērtējuma. Komisija Ceraukstē ilgu laiku pavadīja, uzklausot pagasta padomes priekšsēdētāju Jāni Feldmani. Konkursa vērtēšanas kritēriji ietverti 13 lielās sadaļās, pašvaldības vadītājs stāstīja par katru no tām. Visvairāk punktu iespējams iegūt, klāstot par pagasta attīstības iespējām, īstenotiem projektiem un iecerēm. Šajā jomā gada laikā Ceraukstē paveikts daudz.  Īstenoti trīs «Leader +» projekti, «Interreg» projektā gūtie līdzekļi iztērēti «Lejenieku» muzeja apkārtnes labiekārtošanai. Pašlaik pagasts īsteno vērienīgu ilgus gadus lolotu ieceri - pie Griķu pamatskolas top sporta zāle. Objekta kopējās izmaksas ir tuvu miljonam latu, pašvaldība tam ņēmusi kredītu. Kā nozīmīgu veikumu J. Feldmanis minēja faktu, ka beidzot uz visām septiņām pagasta kapsētām ir salaboti ceļi. Šogad pašvaldības pārziņā esošu grantsceļu remontam jau iztērēti 40 tūkstoš latu. Atsevišķi tiek vērtēta darbošanās izglītības, sporta un kultūras jomā. Ceraukstes pašvaldība visiem 1. līdz 4. klašu skolēniem, vienalga, kurā skolā bērns mācās, maksā brīvpusdienas. Pagastā darbojas septiņas amatierkopas, jo aktīvi strādāt sākusi jaunatnes lietu speciāliste Ieva Kuzma. Vērtēšanas komisijas darbs plānots tā, ka pēc sarunas visi dodas nelielā izbraukumā. Tad arī vizuāli tiek vērtēta dzīvojamo un sabiedrisko ēku apkārtne, apskatīti pagasta ceļi. Komisijas darbu rajonā beigs 4. jūlijā, rezultāti būs zināmi nedaudz vēlāk. Konkursa nolikumā paredzēts, ka tiek apbalvoti trīs pagasti katrā grupā. Kopējais balvu fonds ir ap 800 latu.  FaktiPagastu vērtēšanas kritēriji# pagasta attīstības iespējas,# zemkopība un lauku vide,# izglītība un sports,# iedzīvotāju sociālais atbalsts,# vides aizsardzība,# lauku ceļi,# nodarbinātība un tūrisms,# veselības aprūpes pieejamība,# bērnam un ģimenei draudzīgs pagasts,# darbs ar sabiedrību,# e-pārvalde,# pagasta prezentācija.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas