Konferencē diskutē par atbalsta iespējām

Bauskas 2. vidusskolā konferencē «Pedagogs un bērns izglītības sistēmā» strādāja vairāk nekā 200 dalībnieku. Pasākumu organizēja Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija (RPIVA) sadarbībā ar Bauskas novada izglītības nodaļu.

Konferences darbs bija organizēts divās daļās. Plenārsēdē sanākušie noklausījās zinātnieku priekšlasījumus, pēcāk strādāja vairākās darba grupās. «Esmu šeit ieradusies, jo man saistošas ir psiholoģijas tēmas. Uzaicinātie lektori ir zinoši savu jomu speciālisti, tādēļ ceru iegūt vērtīgas atziņas, kuras varēšu izmantot savā pedagoģiskajā darbā,» tā par konferenci «Bauskas Dzīvei» izteicās Iecavas vidusskolas direktore Agra Zaķe.

Bauskas novada izglītības nodaļas vadītāja Māra Bauvare atzinīgi vērtēja RPIVA ieguldījumu pedagogu kvalifikācijas paaugstināšanā: «Ļoti pārdomāts ir darbs sekcijās. Te tiešām var uzzināt daudz jauna, dalīties pieredzē, uzklausīt zinošus kolēģus. Esmu priecīga, ka pedagoģijas un psiholoģijas zinātne ir atnākusi uz Bausku. Būtu gandarīta, ja šādas konferences kļūtu par tradīciju mūsu pilsētā.»

RPIVA rektores pienākumu izpildītāja Daina Voita uzrādīja būtiskākās problēmas, par kurām konferencē diskutēs. Ir globālas aktualitātes, piemēram, skolas un pedagogu sadarbība ar vecākiem. Problēma – vecāku aizņemtība, kas nereti liedz pilnībā izpausties talantīgiem bērniem. Tas veicina arī dažādu problēmsituācju rašanos.

«Ir daudz jāstrādā, lai pilnveidotu iekļaujošo izglītību. Pašlaik tā visu uzmanību velta bērniem ar mācību, uzvedības traucējumiem. Taču tikpat, varbūt pat vēl vairāk enerģijas, pedagogu izdomas un talanta jāveltī bērniem, kuri ir gudri, zinātkāri. Ir jāpalīdz viņiem attīstīties, augt pārākiem un sasniegt maksimāli daudz,» tādu viedokli pauda D. Voita. Viņa arī rosināja veidot lietišķās pētniecības centrus. Tajos aktuālās problēmas varētu pētīt konkrētā skolas vidē. Visas iespējas šādam centram pastāvēt ir arī Bauskā.

Konferencē Bauskā lekcijās tika stāstīts par veselīga dzīvesveida vērtību sistēmas izaugsmi bērnos un jauniešos, par veselības skolām Latvijā. Dakteris Andis Paeglītis lasīja referātu par mutes veselību, pedagoģijas zinātņu doktores Laimrotas Kriumanes lekcijas tēma bija «Emociju vadīšanas nozīmīgums emocionālās inteliģences aspektā». Savukārt profesore Tija Zīriņa klāstīja, kā bērna attīstību var ietekmēt digitālā vide.

Strādājot darba grupās, sanākušie pārsprieda aktualitātes sākumskolā, diskutēja par psiholoģiju un veselību, iespējām pasargāt bērnus no narkotiku pieejamības, dalījās pieredzē par liekā svara problēmu novēršanu pirmskolas vecuma bērniem.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas